Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 01/09/2015, 16:00
Cơ cấu tổ chức
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/09/2015

 I. BAN GIÁM ĐỐC

GD Thanh.jpg
     Giám đốc


               NguyenThanhSon.jpg          LeHongTang.jpg      LeQuangChanh.jpg
                Phó Giám đốc                            Phó Giám đốc                 Phó Giám đốc
                 NGUYỄN THANH SƠN                   LÊ HỒNG TĂNG             LÊ QUANG CHÁNHII. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ:
   1. Văn phòng
   2. Phòng Thanh tra 
   3. Phòng Tổ chức - Pháp chế
   4. Phòng Kế hoạch Tài chính
   5. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình
   6. Phòng Quản lý Văn hóa
   7. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
   8. Phòng Quản lý Du lịch
   9. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC  
   1. Trung tậm Văn hóa tỉnh
   2. Bảo tàng tỉnh
   3. Đoàn Nghệ thuật tỉnh
   4. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng
   5. Thư viện tỉnh
   6. Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thao
   7. Trung tâm Thi đấu Thể thao
             


Lượt người xem:  Views:   271
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu