Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 18/07/2017, 16:00
Giám đốc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2017

GD.png

Ông Nguyễn Thành Tiễn – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 066 3821103

-  Email: tiennt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách chung và chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, chương trình công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, các mặt công tác khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành.

- Theo dõi đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiểm tra công việc đã ủy quyền; kiểm tra các Phó giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân công.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác xây dựng cơ bản của ngành; công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đối ngoại và công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật.

- Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Du lịch.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Tây Ninh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban tổ chức các Hội thi, Hội diễn, các giải Thể thao liên ngành, cấp khu vực, toàn quốc; Ủy viên, thành viên các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu.

- Ký phê duyệt các kế hoạch của Sở; ký các loại giấy phép và xử lý những vấn đề liên quan đến việc cấp phép các hoạt động do ngành quản lý.Lượt người xem:  Views:   431
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu