Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 10:00
PGD Lê Quang Chánh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Ông Lê Quang Chánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 0276 3828 228

-  Email: chanhlq@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Tham  gia chỉ đạo điều hành chung giúp Giám đốc Sở:

- Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Chỉ đạo điều hành xử lý công việc khối thể dục, thể thao;

- Theo dõi quản lý nhà nước đối với công ty Cổ phần Bóng đá Tây Ninh;

- Thực hiện công tác mời gọi, thu hút đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực thể dục, thể thao do ngành quản lý;

- Thực hiện nhiệm vụ ủy viên, thành viên các Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Giám đốc Sở ủy quyền: Ký phê duyệt các kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; ký các loại giấy phép về lĩnh vực thể dục, thể thao; xử lý kinh phí hoạt động của Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao, Trung tâm thi đấu thể thao.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chuyên môn các phòng đơn vị: Phòng quản lý Thể dục, Thể thao, Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao, Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh, các hiệp hội, Liên đoàn thể thao tỉnh.


(Theo Quyết định số 130/QĐ-SVHTTDL ngày 17/04/2017)

Lượt người xem:  Views:   359
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu