Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 10:00
PGĐ Nguyễn Nam Giang
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017 | Văn phòng

LeHongTang.jpg

Ông Nguyễn Nam Giang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 0276 3828 423

-  Email: giangnn@tayninh.gov.vn

Tham gia chỉ đạo điều hành chung, giúp Giám đốc Sở:

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, điện ảnh, bảo tàng.

- Ký phê duyệt các kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo Sở.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chuyên môn các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Châu Thành, Bến Cầu, Dương Minh Châu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lượt người xem:  Views:   392
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu