Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 11:00
PGĐ Nguyễn Hoàng Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 0276. 3828 228

-  Email: nguyenhoangnam@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

Tham  gia chỉ đạo điều hành chung giúp Giám đốc Sở:

- Làm nhiệm vụ trực lãnh đạo; giải quyết các công việc liên quan đến hành chính, quản tri của Sở; phối hợp với các Phó giám đốc chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Giám đốc Sở ủy quyền theo dõi, xử lý, ký quyết toán kinh phí quản lý hành chính và kinh phí hoạt động sự nghiệp; xử lý kinh phí hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Thư viện tỉnh, Bảo Tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh; ký các loại giấy phép công nhận hướng dẫn viên, nhà nghĩ du lịch. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở khi Giám đốc đi vắng ủy quyền lại.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác về du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử;

- Thực hiện nhiệm vụ ủy viên, thành viên các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Phụ trách các phòng , đơn vị: Văn phòng Sở, phòng Quản lý du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch;

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Gò dầu, Bến cầu;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lượt người xem:  Views:   447
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu