Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 11:00
Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Ông Đoàn Văn Trọng – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3813 427)

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chuyên viên;
Ông Lê Trung Kiên - Chuyên viên.

A. Vị trí và chức năng

  1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục, thể thao ở địa phương

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thể dục, thể thao;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

1.3. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức xã hội, nhà nước về Thể dục Thể thao vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

- Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

- Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban trọng tài, giám sát các giải thi đấu, các hội thi thể thao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

1.4. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

- Thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch tập huấn thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao các cấp của tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, cộng tác viên thể dục thể thao của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

1.6. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về thể dục, thể thao.

1.7. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục, thể thao ở địa phương.

1.8. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

1.9. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các sự kiện, giải đấu thể thao quy mô cấp khu vực, cấp quốc gia và quốc tế.

1.10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục, thể thao đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.12. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng thể dục, thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao ở địa phương.

1.13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

3. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

4. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

5. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

Lượt người xem:  Views:   459
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu