Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 19/02/2019, 10:00
Trung tâm Thông tin Xúc Tiến Du lịch
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/02/2019 | Văn phòng

Ông Trần Quốc Thịnh  - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch

- Địa chỉ: 281 -283 đường CMT8, KP2, phường 2 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3922747

- ĐTDĐ: 093.888.45.84

- Email: quocthinhitpc@gmail.com


A. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, có chức năng tham mưu tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực về du lịch như: nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch đã được phê duyệt; thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn du lịch, đào tạo bồi dưỡng về du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch ở trong và ngoài nước; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời thực hiện việc hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự quản lý chuyên môn của Tổng cục Du lịch.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

4. Trụ sở làm việc đặt tại: 281, 283 đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cụ thể hóa các quy hoạch, đề án, dự án du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng thành chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin xúc tiến du lịch hằng năm trình giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.

2. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Tây Ninh đến các địa phương trong và ngoài nước, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch, hội chợ, triễn lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội, quảng bá du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

c) Tổ chức Hội thảo, các sự kiện du lịch, hội chợ, triển lãm, các lễ hội và các hoạt động giao lưu văn hóa du lịch trong và ngoài nước.

d) Tổ chức sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tuyên truyền, quảng bá du lịch: các loại tranh ảnh, biển quảng cáo, tờ gấp, bản đồ hướng dẫn, băng đĩa,…giới thiệu cảnh quan du lịch và các tiềm năng du lịch của tỉnh.

đ) Biên tập bản tin, phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh và Trung ương theo kế hoạch được phê duyệt của lãnh đạo Sở.

3. Thực hiện các dịch vụ công

a) Tổ chức và phối hợp với các trường đào tạo nghề về du lịch, tập huấn nghiệp vụ quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn viên, buồng, bàn, bar, bếp,… cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, lưu trú, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn du lịch, đào tạo bồi dưỡng về du lịch.

c) Cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp như: các dịch vụ tư vấn hoạt động kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và được phép thu phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Nghiên cứu, tổng hợp cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác, mở rộng, phát triển thị trường khách du lịch trong và ngoài nước đến Tây Ninh, bao gồm:

a) Tổng hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về thị trường, nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch, hệ thống cơ sở du lịch, tuyến, điểm du lịch, sản phẩm du lịch của địa phương, việc thành lập các Trạm thông tin du lịch tại các tuyến điểm du lịch có nhiều khách du lịch đến tham quan.

b) Thông tin về tổ chức các sự kiện du lịch, tập quán du lịch, chính sách, quy hoạch, các dự án đầu tư hạ tầng du lịch của tỉnh Tây Ninh đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

c) Tổ chức quan hệ hợp tác về các chương trình du lịch, tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch khảo sát, nghiên cứu thị trường và đặt chi nhánh đại diện du lịch, trong nước và quốc tế.

d) Tổ chức, hướng dẫn cho các hãng lữ hành trong nước và quốc tế khảo sát các tuyến, điểm du lịch và đưa khách du lịch đến với Tây Ninh.

đ) Hướng dẫn và tổ chức cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi nhằm giới thiệu quảng bá các hoạt động kinh doanh du lịch, sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch theo quy định của Nhà nước.

5. Xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch

a) Tổ chức triển khai tư vấn, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, thực hiện dự án, đề án, quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

b) Xúc tiến các hoạt động hợp tác, ký kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn và khu vực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch Tây Ninh.

c) Nghiên cứu, báo cáo và đề xuất lãnh đạo Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và hợp tác phát triển du lịch hợp lý trên địa bàn tỉnh.

d) Đề xuất, tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến du lịch, về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch của tỉnh.

đ) Trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng xúc tiến du lịch, cung cấp thông tin về du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

e) Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định của Nhà nước.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch).

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện quy định pháp luật về chế độ, chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Lượt người xem:  Views:   313
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu