Hoạt Động Đảng, Đoàn
Thứ 6, Ngày 27/03/2015, 17:50
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/03/2015
Trong 2 ngày 24 và 25-3, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2005-2020. Đây là đại hội cơ sở được Tỉnh ủy chọn thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội.
 
Các đồng chí Nguyễn Quang Dung, Vụ trưởng vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Thị Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương; Võ Thiện Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh; đại diện Tổ chỉ đạo đại hội điểm của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đảng bộ cơ sở trực thuộc; 97/97 đảng viên được triệu tập về dự Đại hội.  
    
Báo cáo chính trị nêu bật kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy sở đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực.  Đến nay, 100% số cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có 2 tập thể và 2 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng, 8 tập thể và 20 cá nhân được Đảng ủy sở khen thưởng. Đảng ủy sở luôn chú trọng chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm điểm việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, thực hiện ngày càng hiệu quả và đi vào nền nếp; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, góp phần hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Công tác cán bộ bảo đảm đúng quy định; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, kiện toàn đội ngũ cấp ủy bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 25 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường; Đảng ủy sở ban hành các Nghị quyết lãnh đạo các đoàn thể, hằng quý làm việc với Ban Chấp hành Đoàn sở. Đảng bộ sở đạt trong sạch, vững mạnh các năm 2010, 2011 và 2014; hằng năm có trên 95% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     
Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Công tác xây dựng và triển khi các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch về phát triển VHTTDL bảo đảm chất lượng và tiến độ; các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được triển khai rộng khắp. Công tác gia đình được tăng cường, góp phần giảm từ 10-15% số vụ bạo lực gia đình mỗi năm. Hoạt động du lịch có bước phát triển, chất lượng phục vụ từng bước được nâng cao; mỗi năm thu hút bình quân hơn 2,1/năm, doanh thu đạt hơn 490 tỷ đồng. Xã hội hóa hoạt động VHTTDL nhận được sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có 15 đơn vị hoạt động nghệ thuật tư nhân, 24 khu VHTT, gần 200 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 17 sân quần vợt, 73 sân bóng đá mini, 150 câu lạc bộ thể thao các loại, 10 công ty du lịch lữ hành, 513 cơ sở lưu trú du lịch... Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; tiến hành cơ cấu lại tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện khoán kinh phí và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc. Tăng cường thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, giảm hội họp, nâng cao chất lượng hội họp. Thực hiện cơ chế "một cửa" trong cấp phép, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai thực hiện quản lý, xử lý văn bản qua phần mềm văn phòng điện tử và qua hệ thống in-tơ-nét.
    
Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận trình đại hội thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ sở. Trong quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng tuy đã được quan tâm nhưng phương pháp chưa có nhiều đổi mới; tinh thần thái độ học tập nghị quyết của một số đảng viên chưa cao. Công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên và quần chúng có lúc chưa kịp thời; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyển biến chưa rõ nét; việc đăng ký làm theo còn mang tính hình thức, chưa sát với nhiệm vụ được giao, chưa chọn được mô hình hay để nhân rộng, có cấp ủy chi bộ còn lúng túng trong đánh giá kết quả thực hiện. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên có lúc chưa sâu sát, còn cán bộ sai phạm nguyên tắc tài chính. Công tác kiểm tra, giám sát còn có sự lúng túng về nội dung, quy trình, thủ tục thực hiện. Trong các năm 2012 và 2013, Đảng bộ sở không đạt trong sạch, vững mạnh, chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
    
Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đảng bộ sở phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm, 50% số chi bộ trực thuộc đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh; hằng năm có 100% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 25 đảng viên mới, trong đó có 70% trở lên là đoàn viên thanh niên, 30% trở lên là nữ. Mỗi đảng viên được kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ít nhất một lần trong nhiệm kỳ.
    
Đảng bộ sở tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đến năm 2020 có 90% số xã, thị trấn trở lên có trung tâm văn hóa; 100% huyện, thành phố có thư viện; 70% số hộ trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 70% số ấp, khu phố trở lên đạt ấp, khu phố văn hóa; 90% số cơ quan trở lên đạt cơ quan văn hóa; 80% số doanh nghiệp (có công đoàn cơ sở) trở lên đạt chuẩn văn hóa. Lĩnh vực thể thao, phấn đấu đến năm 2020, tất cả các xã, phường thị trấn đều có sân bóng đá và các điểm luyện tập thể thao ngoài trời; người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt 33% trở lên; hộ gia đình thể đạt 25% trở lên; 100% số trường học thực hiện thể chất ngoại khóa. Về thể thao thành tích cao, phấn đấu đào tạo tập trung trên 500 vận động viên; phấn đấu có 50 vận động viên đạt cấp 1, 19 vận động viên đạt kiện tướng; phấn đấu đạt trên 340 huy chương, trong đó có 10 huy chương quốc tế. Về công tác gia đình, phấn đấu giảm từ 10-15% số vụ bạo lực gia đình/năm; 90% số hộ được tiếp cận thông tin về phòng chống bạo lực gia đình. Lĩnh vực du lịch, phấn đấu tăng lượng khách lưu trú, khách lữ hành từ 10-12%/năm, tổng doanh thu du lịch tăng từ 16-20%/năm. Trong 5 năm tới, phấn đấu tổ chức ít nhất 1 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia.
    
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội, Đảng bộ sở tập trung đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc học tập nghị quyết của đảng viên, gắn với việc đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; chú trọng việc phát huy vai trò, nêu gương của người đứng đầu, đánh giá sát hơn việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác quản lý đội ngũ đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của các đoàn thể. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, phát huy quyền quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch về phát triển VHTTDL, tăng cường xã hội hóa hoạt động VHTTDL, có chính sách hữu hiệu thu hút cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt.

  
Đại hội đã bầu 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 trong số 15 ứng cử viên; bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí trong tổng số 4 ứng cử viên; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ phiếu bầu cao; bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II đã họp phiên thứ nhất bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên.
    
Ngay sau Đại hội, Tổ chỉ đạo đại hội điểm Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm.
T.S
Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng

 

 

Lượt người xem:  Views:   675
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động Đảng, Đoàn