Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 01/10/2014, 16:20
Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/10/2014
Căn cứ Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 29/8/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngày 19/12/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"

Theo đó, việc phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 sẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.

 

Trên cơ sở đó, sáng ngày 09/5/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã tổ chức công bố và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đến các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia phối hợp triển khai thực hiện và theo dõi việc thực hiện Quy hoạch.

 

Tải về Tải file

 

 

                    P.NVDL

Lượt người xem:  Views:   431
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết