Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 27/12/2018, 15:00
Thông báo: Lịch Tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2019, cụ thể như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân:

 Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 139A, Đường 30 tháng 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Lịch tiếp công dân.

a. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, nếu ngày tiếp dân trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp (Lịch đính kèm), trường hợp Giám đốc bận công tác sẽ ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

b. Tiếp công dân thường xuyên

 - Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên các ngày làm việc còn lại trong tuần.

c. Tiếp công dân đột xuất

Trường hợp khi xét thấy cần thiết và đúng theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân.

 - Buổi sáng từ 7 giờ - 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút- 17 giờ.

* Đin thoại liên lạc: 0276.3825978 – Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Ngày, tháng, năm
 Thứ Năm -10/01/2019
 Thứ  Hai -11/02/2019
 Thứ  Hai - 11/03/2019
 Thứ Tư- 10/04/2019
 Thứ  Sáu - 10/5/2019
 Thứ   Hai-   10/6/2019
 Thứ  Tư- 10/07/2019
 Thứ  Hai-12/08/2019
 Thứ  Ba - 10/9/2019
 Thứ  Năm - 10/10/2019
 Thứ  Hai -   12/11/2019
 Thứ Ba-  10/12/2019


Tải về Thông báo lịch TCD 2019_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   45
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết