Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 02/01/2020, 15:00
Ngày 02/01/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 02/QĐ-SVHTTDL ngày 02/01/2020 về việc Ban hành Chương trình công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2020

Toàn văn Quyết định: Tải về QD 02 ban hanh Chuong trinh cong tac.PDF

Lượt người xem:  Views:   354
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết