Thông tin cần biết - Thông báo
 
Trong thời gian vừa qua, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt và đảm bảo an toàn cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi đến giao dịch, góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Thực hiện Kế hoạch số 561/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
 
​CV- Gop y du thao De an Cum, nganh Du lich_Signed (1).pdf2- Du thao De an Cum nganh, phu luc-sau HT.docx
 
​Thể lệ + Phiếu đăng ký dự thi.pdf
 
​CV- Sao gửi thông tin Cuoc thi anh dep du lich Bên Tre_Signed.pdf1738 (1).PDF
 
​Tai lieu hoc lv TDTT.rar
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Hướng dẫn TTHC Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rônNewHướng dẫn TTHC Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

​Nhằm hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thuộc thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện clip hướng dẫn tuyên truyền. Tổ chức, cá nhân truy cập đường link sau để được hướng dẫn thực hiện: Tại đây


Thanh Phương

6/3/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/PublishingImages/2020-06/logo_Key_03062020100516.jpgThông tin tuyên truyền
Thông báo Kết quả phỏng vấn đối với thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019Thông báo Kết quả phỏng vấn đối với thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
5/26/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTuyển dụng
Nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019Nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
5/15/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTuyển dụng
Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thườngThông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thường
Trong thời gian vừa qua, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt và đảm bảo an toàn cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi đến giao dịch, góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.

Do đó, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện trở lại trạng thái bình thường trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp cho cá nhân, tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 935/UBND-VHXH ngày 08/5/2020.                               

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa các cấp phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế (khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu).

Văn phòng Sở

5/14/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVThông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thực hiện Công văn số 634/ĐĐBQH ngày 28/4/2020 của Đoàn ĐBQH về việc đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nội dung sau:

1. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (Du kien ky hop thu 9 QH Khoa XIV.pdf.)

2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020.

3. Số điện thoại tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gọi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: 02768.501105 (trong giờ hành chính từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

4. Email tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: tayninh@quochoi.vn, từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

 

Văn phòng Sở

5/4/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019Thông báo về việc tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
4/29/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTuyển dụng
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Cấp sách cho Thư viện tỉnh Tây Ninh" thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Cấp sách cho Thư viện tỉnh Tây Ninh" thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020

​Toàn văn Quyết định:

KH.SACH TV.pdf

4/28/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐấu thầu, mua sắm công
Ngày 27/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchNgày 27/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 146 thủ tục, bao gồm:

+ Cấp tỉnh: 123 thủ tục

+ Cấp huyện: 18 thủ tục

+ Cấp xã: 05 thủ tục

Trong đó, có 63 thủ tục đăng ký thực hiện dịch vụ công mức độ 3; 24 thủ tục đăng ký thực hiện dịch vụ công mức độ 4 và 102 thủ tục đăng ký thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC của ngành, nắm rõ và thực hiện đúng quy định.

4/17/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)Tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
Hướng dẫn số 135-HD/BTGTU ngày 27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh
4/1/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thực hiện Kế hoạch số 561/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1.     Đối với tiếp nhận hồ sơ:

+ Chỉ áp dụng hình thức nhận hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC được công bố theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Khuyến khích sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích đối với các TTHC còn lại hoặc truy cập trang web: http://layso.vienthongtayninh.vn/scripts/dat-lich/dat-lich.aspx?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31 để lấy số thứ tự online trước khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2.     Đối với Trả kết quả:

+ Chỉ áp dụng hình thức trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Tây Ninh hỗ trợ 25% phí dịch vụ.

+ Tổ chức, cá nhân không sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh vào chiều Thứ năm hàng tuần.

3.     Công chức đầu mối hỗ trợ thực hiện dịch vụ công 3, 4:

 • Ông Trần Văn Hiếu – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, số điện thoại: 0938.066.699
 • Ông Nguyễn Thái Bình Dương – Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, số điện thoại: 0913.666.825.

4.       Thời gian thực hiện: kể từ ngày 30/3/2020 (cho đến khi có thông báo mới).

3/30/2020 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo tạm dừng phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019Thông báo tạm dừng phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
3/24/2020 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTuyển dụng
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: "Kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia loại hình: Ẩm thực - các món ăn chay tỉnh Tây Ninh"Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: "Kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia loại hình: Ẩm thực - các món ăn chay tỉnh Tây Ninh"

​Toàn văn Quyết định:

QD Am Thuc Chay.pdf

3/16/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐấu thầu, mua sắm công
Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020)Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020)

Thời gianNội dung công việcĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

10/02

8g00: Họp giao banHội trường Sở

Ban Giám đốc

Lãnh đạo các phòng, các đơn vị


14g00: Dự họp UBND tỉnh về cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tại khu du lịch núi Bà

Phòng họp số 1

VpUB tỉnh

Giám đốc

Thứ ba

11/02

7g30: Dự họp UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch Thị trấn Tân Biên, Thành phố Tây Ninh

Phòng họp số 1

VpUB tỉnh

PGĐ Giang
14g00: Dự Đại hội Chi bộ Quản lý Nghiệp vụHội trường Sở

PGĐ Chánh,

PGĐ Giang

Thứ tư

12/02

7g00: Dự Lễ giao nhận quân năm 2020Huyện Gò Dầu

Giám đốc

Lx. Cượng

7g30: Tham gia khảo sát cơ sở vật chất Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật bàn gia cho Trung tâm Huấn luyệnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

PGĐ Chánh

Trung tâm Huấn luyện và TĐTT

10g00: Làm việc với Công ty Chiêu Dương về xử lý bảng quảng cáo tại Thị trấn Trảng BàngPhòng họp Sở

PGĐ Giang

Phòng QLVH

Thanh tra

15g00: Dự họp nghe báo cáo hình thành và đề xuất bảo tồn vườn cò Giếng Mạch, thành phố Tây Ninh

Phòng họp số 2

VpUB tỉnh

PGĐ Giang
16g00: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnhPhòng họp Tỉnh ủyGiám đốc
17g00: Dự họp nghe báo cáo phương án hoạt động của đội bóng đá Tây Ninh

Phòng họp số 1

VpUB tỉnh

PGĐ Chánh

Thứ năm

13/02

7g30: Dự họp Tiểu ban văn kiện

Phòng họp số 1

VpUB tỉnh

Giám đốc
13g30: Họp Ban giám đốcPhòng họp Sở

 

- Ban Giám đốc

- Các phòng, đơn vị có nội dung trình

 

Thứ sáu

14/02

7g30: Dự họp Sở Nông nghiệp về phân bổ vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mớiHội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
PGĐ Giang

7g30: Dự họp UBND tỉnhHội trường UBND tỉnhGiám đốc

14g00: Dự tổng kết hoạt động HĐND tỉnhHội đồng nhân dân tỉnh
 • Giám đốc


2/10/2020 12:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Ngày 02/01/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 02/QĐ-SVHTTDL ngày 02/01/2020 về việc Ban hành Chương trình công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020Ngày 02/01/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 02/QĐ-SVHTTDL ngày 02/01/2020 về việc Ban hành Chương trình công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Toàn văn Quyết định: QD 02 ban hanh Chuong trinh cong tac.PDF

1/2/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019 Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Thời gianNội dung công việcĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

21/10

Sáng: xử lý công việc cơ quanSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchBan Giám đốc

Thứ ba

22/10

7g00: Dự lễ phát động Cuộc vận động CBCCVC nói không với tiêu cựcTrung tâm VHNTPGĐ Giang
14g00: Họp lãnh đạo SởPhòng họp SởBan Giám đốc
14g00: Dự họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 (Dự kiến)

Phòng họp số 1

VpUB tỉnh

Giám đốc
15g00: Dự họp thống nhất nội dung, tiết mục chương trình nghệ thuật Lễ Khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm 2020BQL núi Bà
 • PGĐ Giang
 • Lx. Toàn
19g00: Dự liên hoan "Kịch ngắn – chập cải lương" tuyên truyền nông thôn mới 2019.UBND xã Ninh Điền

PGĐ Giang

Lx. Toàn

Thứ tư

23/10

7g30: Dự đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CT-XH và người dân Hội trường Tỉnh ủyPGĐ Giang
8g00: Làm việc với Trung tâm VHNT về kết quả hoạt động 9 tháng đầu nămTrung tâm VHNT

- Ban Giám đốc

- Các phòng: QLVH, KHTC, TCPC, Vp.

14g00: Làm việc với Trung tâm HLTDTT về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu nămTrung tâm HL

- Ban Giám đốc

- Các phòng: QLTDTT, TCPC, KHTC, VP.

19g00: Dự liên hoan "Kịch ngắn – chập cải lương" tuyên truyền nông thôn mới 2019.UBND xã Lợi Thuận

PGĐ Giang

Lx. Toàn

Thứ năm

24/10

7g30: Dự họp UBND tỉnh (dự kiến)Phòng họp số 1Giám đốc
8g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủyPhòng họp SởPGĐ Chánh
14g00: Dự họp PA phân bổ NSNN 2020 và KH tài chính 3 năm 2020-2022; Quyết toán NSNN 2018

Phòng họp số 3

VpUB tỉnh

Giám đốc
14g00: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ sởPhòng họp Sở

- PGĐ Chánh

- Các đ/c BCH, Bí thư chi bộ, UBKT

19g00: Dự liên hoan "Kịch ngắn – chập cải lương" tuyên truyền nông thôn mới 2019.UBND xã Tân Đông

PGĐ Giang

Lx. Toàn

Thứ sáu

25/10

8g00: Dự họp thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp quốc gia  kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua HaiTỉnh ủyGiám đốc
14g00: Dự họp giao ban tuầnHội trường Sở

Ban Giám đốc

Lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc

Chủ nhật

27/10

8g00: Dự Lễ hội đua Ghe ngo truyền thống tỉnh Svayriêng - CPC Tỉnh SvayriêngPGĐ Giang
10/21/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019

Thời gianNội dung công việcĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

14/10

7g30: Dự họp Ban Chỉ đạo Công tác dân vận chính quyềnTỉnh ủyPGĐ Chánh
13g30: Dự Hội nghi trực tuyến toàn quốc về kinh tế tập thể Hội trường UBND tỉnhPGĐ Chánh

Thứ ba

15/10

13g30: Dự họp UBND tỉnhHội trường UBND tỉnhPGĐ Giang
14g00: Làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt NamPhòng họp SởPGĐ Chánh

Thứ tư

16/10

13g30: Dự Hội thảo đánh giá biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Tp.HCM

PGĐ Chánh

Lx. Cượng

14g00: Dự họp trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quí III và phương hướng quý IV năm 2019

Phòng họp số 2

VpUB tỉnh

Lãnh đạo Trung tâm VHNT dự thay

Thứ năm

17/10

8g00: Dự họp Chi bộ Văn phòng (đột xuất)Phòng họp Sở

- PGĐ Chánh

- Đảng viên chi bộ Văn phòng

14g00: Thông qua hồ sơ kiểm kê di sản VHPVT các nghề thủ công truyền thốngPhòng họp Sở

- PGĐ Giang

- Phòng QLDS

- TV Ban Kiểm kê

Thứ sáu

18/10

7g30: Dự Hội thao Khối thi đua Văn hóa – Xã hộiSở Giáo dục và Đào tạo

- PGĐ Chánh

- Các đ/c được phân công

14g00: Giao ban tuầnHội trường Sở

- Ban Giám đốc

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở

10/14/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019
10/7/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019
9/23/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

Thời gianNội dung công việcĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

16/9

Xử lý công việc cơ quanSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchBan Giám đốc
8g00: Họp cho ý kiến về 60 ảnh phục vụ triển lãm tại sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà NộiPhòng họp Sở

PGĐ Giang

Bảo tàng, Phòng QLVH

14g00: Họp Tổ công tác phát triển Du lịch Núi Bà

Phòng họp số 1

VPUB tỉnh

Giám đốc

Thứ ba

17/9

8g00: Họp khảo sát thực địa và cho ý kiến góp ý Đề án nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 và xây dựng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Cam-pu-chiaNghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

PGĐ Giang

(Lx Toàn)

8g00: Dự làm việc với BTC cuộc xe đạp Nam Kỳ Khởi NghĩaPhòng họp Sở

PGĐ Chánh

Phòng QLTDTT

14g00: Dự họp phương án hoạt động cho Đội tuyển Bóng đá tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.Phòng họp Sở

PGĐ Chánh

LĐ: Trung tâm HL, Phòng QLTDTT, Công ty Bóng đá

(Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung)

14g00: Gặp gỡ, trao đổi thông tin với Doanh nghiệp tham gia sự kiện "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội.KS SunRise

Giám đốc

(Trung tâm XTDL chuẩn bị)

14g00: Dự họp thống nhất Ban Điều hành hệ thống các chùa núi bà kiến xây dựng nhà khách Phòng họp BQL Khu DTLS núi Bà

PGĐ Giang

Lx. Toàn

15g: Dự kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchHội trường Sở

PGĐ Chánh

(Đoàn TN c/bị)

Thứ tư

18/9

8g00: Dự Hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2018Hội trường UBND tỉnhGiám đốc
Sáng: Dự bế mạc và trao giải vô địch bóng chuyền tỉnhNhà Thi đấu

PGĐ Chánh

(Trung tâm HL chuẩn bị)

14g00: Góp ý dự thảo Luật Thư viện.HĐND tỉnh

PGĐ Giang

(LĐ Thư viện dự thay)

Thứ năm

19/9

8g00: Họp Ban giám đốcPhòng họp Sở

BGĐ, phòng/đơn vị có liên quan

(VP chuẩn bị)

14g00: Họp báo thông tin về sự kiện "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội"Thư viện tỉnh

Giám đốc

(Trung tâm XTDL chuẩn bị)

Thứ sáu

20/9

9g00: Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình "Vì em hiếu học" và trao học bổngHội trường Huyện ủy và UBND huyện Châu Thành

 

Giám đốc

(Lx Cượng)

14g00: Họp giao ban tuần Hội trường sở
 • Ban Giám đốc
 • LĐ các Phòng KQL
 • LĐ các đơn vị

  (VP chuẩn bị)

Thứ Bảy

21/9

10g00: Dự lễ bế mạc và trao giải chặng 5 Giải xe đạp Truyền hình Bình DươngBảo tảng tỉnh
 • Giám đốc
 • PGĐ Chánh
9/16/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm "Cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh"Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm "Cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh"
8/19/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Góp ý dự thảo Đề án cụm, ngành du lịchGóp ý dự thảo Đề án cụm, ngành du lịch
8/16/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 05/8/2019 đến ngày 16/8/2019Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 05/8/2019 đến ngày 16/8/2019

Thời gianNội dung công việcĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

05/8

9g00: Khảo sát mặt bằng sân lễ để tổ chức Lễ công nhận di sản văn hóa phi vật thể Lễ vía BàBQL núi Bà Đen

Giám đốc

(Lx Cượng)

14g00: Dự họp thống nhất phân công phục vụ Lễ công nhận di sản văn hóa phi vật thể Lễ vía BàPhòng họp Sở

- Ban giám đốc

- LĐ các phòng liên quan

Thứ ba

06/8

8g00: Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019

Hội trường trực tuyến

UBND tỉnh

PGĐ Chánh
15g30: Dự họp Ban Tổ chức sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội

Phòng họp số 1

VPUB tỉnh

- Ban Giám đốc

- Các đ/c BTC, Tổ giúp việc

Thứ tư

07/8

Sáng: Tiếp xúc cử tri tại xã Trường TâyXã Trường Tây

Giám đốc

(Lx Cượng)

8g00: Dự họp tham mưu UBND tỉnh xử lý đề xuất của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đề cử Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thành vườn di sản ASEANSở Tài nguyên và Môi trường

PGĐ Giang

(Phòng QLDL dự thay)

Thứ năm

08/8

Sáng: Tiếp xúc cử tri tại xã Long Thành BắcXã Long Thành Bắc

Giám đốc

(Lx Cượng)

7g30: Làm việc với huyện Châu Thành, Bến Cầu, Tân Biên, Tân Châu về chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộHội trường UBND tỉnhGiám đốc
8g00: Hội nghị lớp tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật tháng 8 năm 2019.Hội trường Sở
 • PGĐ Giang
 • CBCCVC KQL và ĐVSN

Thứ sáu

09/8

8g00: Hội nghị tổng kết cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và phướng hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh   Hội trường A Tỉnh ủyPGĐ Giang
9g00: Họp Chi bộ Văn phòngPhòng họp Sở

- PGĐ Chánh

- Đảng viên chi bộ VP

9g00: Họp chi bộ Quản lý Nghiệp vụHội trường Sở

- GĐ, PGĐ Giang

- Đảng viên chi bộ QLNV

14g00: Họp giao ban tuần Hội trường sở
 • Ban Giám đốc
 • LĐ các Phòng KQL
 • LĐ các đơn vị

Thứ bảy

10/8

7g30: Dự khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực VII miền ĐNBNhà Thi đấu Thể thao
 • Giám đốc
 • PGĐ Giang
Chủ NhậtDự tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham dự Ngày hội VHTTDL đồng bào Chăm Phú Yên 2019Trung tâm VHNT
 • Giám đốc
 • PGĐ Giang

Thứ Hai

12/8

Xử lý công việc cơ quanSở VHTTDL
 • Ban Giám đốc

Thứ Ba

13/8

- 8g00: Dự tổng duyệt Lễ Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Công bố di sản VHPVT Quốc gia, Khánh thành mở rộng sân chùa Bànúi Bà Đen
 • Ban Giám đốc
 • Các đ/c được phân công

Thứ Tư

14/8

- 8g00: Dự Lễ Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Công bố di sản VHPVT Quốc gia, Khánh thành mở rộng sân chùa Bànúi Bà Đen
 • Ban Giám đốc
 • Các đ/c được phân công

Thứ Năm

15/8

8g00: Họp Ban Giám đốc SởPhòng họp Sở
 • Ban Giám đốc
 • Các phòng có nội dung trình
14g00: Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phòng họp số 2

VP UB tỉnh

 • PGĐ Chánh

Thứ Sáu

16/8

14g00: Họp giao ban tuần Hội trường sở
 • Ban Giám đốc
 • LĐ các Phòng KQL
 • LĐ các đơn vị
8/5/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Tài liệu lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến văn bản QPPLTài liệu lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến văn bản QPPL
8/5/2019 10:00 AMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Sóc TrăngCuộc thi ảnh đẹp du lịch Sóc Trăng
8/5/2019 10:00 AMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Tuyên truyền công tác phòng chống thiên taiTuyên truyền công tác phòng chống thiên tai
8/5/2019 10:00 AMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đôCuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô
7/1/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bến treCuộc thi ảnh đẹp du lịch Bến tre
7/1/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019 Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019

Thời gianNội dung công việcĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

24/6

7g30: Dự họp Hội đồng nhân dân huyện Hòa Thành Huyện Hòa Thành
 • Giám đốc
 • Lx. Cượng
14g00: Dự họp thống nhất nội dung biên bản bàn giao các cột mốc tại vị trí 5 điểm khu vực bảo vệ I di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen

Ban Quản lý KDLQG

Núi Bà Đen

 • PGĐ Giang
 • P.QLDS
 • Lx Vũ
14g00: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhHội trường Tỉnh ủy
 • Giám đốc
16g00: Dự họp cán bộ chủ chốt tỉnhHội trường Tỉnh ủy
 • Ban Giám đốc

Thứ ba

25/6

Cả ngày: Dự họp Thi đua Cụm miền Đông Nam bộĐồng Nai

PGĐ Nam

(Lx Toàn)

8g00: Dự họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnhLĐLĐ tỉnhPGĐ Chánh
10g30: Dự họp UBND tỉnh liên quan đến đất đỉnh núi bà (dự kiến)

Phòng họp số 1

VP UBND tỉnh

Giám đốc
14g00: Dự buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri

Phòng họp số 1

HĐND tỉnh

PGĐ Giang
15g00: Dự họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sởPhòng họp Sở PGĐ Nam

Thứ tư

26/6

7g30: Dự khi mạc Hội thi Hoa Phương đỏ tỉnh

Huyện ủy

Dương Minh Châu

PGĐ Giang
   

Thứ năm

27/6

7g00: Dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ X (NK 2019-2024)

Hội trường A

 Tỉnh ủy

Giám đốc
7g30: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2019Ban Tuyên giáo
 • PGĐ Giang
 • TP.QLVH
13g30: Dự họp UBND tỉnhHội trường UBND tỉnh
 • Giám đốc
14g00: Dự tiếp đoàn khảo sát kết quả 6 tháng đầu của Đảng ủy KhốiPhòng họp Sở
 • PGĐ Chánh
19g00: Dự Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ X-2019

Trung tâm VHNT

Bình Dương

PGĐ Giang

(Lx Toàn)

Thứ sáu

28/6

7g30: Dự lễ phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sởHội trường Tỉnh ủyPGĐ Nam
14g00: Hop giao ban tuầnHội trường Sở

- Ban Giám đốc

- lãnh đạo các phòng, đơn vị

Thứ bảy

29/6

8g30: Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và Ban Hành chính tỉnh Svay Riêng, Vương Quốc Campuchia

Hội trường

UBND huyện Bến Cầu

Giám đốc

(Lx Cượng)

6/24/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý thông tin, phản ánh về loại hình "Tour du lịch 0 đồngSố điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý thông tin, phản ánh về loại hình "Tour du lịch 0 đồng
6/13/2019 11:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
 Tài liệu tập huấn lĩnh vực thể dục thể thao Tài liệu tập huấn lĩnh vực thể dục thể thao
6/3/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
1 - 30Next