Thông tin cần biết - Thông báo
 
Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 146 thủ tục, bao gồm:+ Cấp tỉnh: ...
 
Ngày 09/11/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 451/QĐ-SVHTTDL về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.Toàn văn Quyết định và Bản Công bố: BAN CONG BO.PDF, QUYET DINH CONG BO ISO.PDFVăn phòng Sở
 
Thực hiện công văn số 12-CV/BTC ngày 05/10/2020 về việc công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội" tháng 9/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội"
 
Toàn văn Thông báo và Hồ sơ nghệ nhân kèm theo:Hồ sơ Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (1).PDFThông báo.PDF
 
Thực hiện công văn số 10-CV/BTC ngày 03/9/2020 về việc công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 8/2020, câu hỏi thi tháng 9/2020 và tài liệu tham khảo (văn bản kèm theo).
 
​Toàn văn Thông báo: TB so dien thoai dương day nong va dia chi hop thu gop y.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)
4/13/2021 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)
4/6/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)
4/1/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)
3/23/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)
3/16/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Thông báo vv Tổ chức Giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021Thông báo vv Tổ chức Giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
3/16/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 08/3/2020 đến ngày 14/3/2020)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 08/3/2020 đến ngày 14/3/2020)
3/9/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 01/3/2020 đến ngày 05/3/2020)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 01/3/2020 đến ngày 05/3/2020)
3/2/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)
2/23/2021 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân nội dung dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)Thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân nội dung dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)
2/8/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)
2/1/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2020)Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2020)
1/26/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021
1/18/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021
1/12/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021
1/5/2021 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021
12/28/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
12/25/2020 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020
12/22/2020 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 14/12/2020 đến 18/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 14/12/2020 đến 18/12/2020
12/15/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020
12/8/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020
12/1/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây NinhNgày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 146 thủ tục, bao gồm:

+ Cấp tỉnh: 123 thủ tục

+ Cấp huyện: 18 thủ tục

+ Cấp xã: 05 thủ tục

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn tất việc cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC của ngành, nắm rõ và thực hiện đúng quy định./.

File Quyết định: 2003 qd.signed.pdf

12/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015Thông báo về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 09/11/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 451/QĐ-SVHTTDL về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

Toàn văn Quyết định và Bản Công bố: BAN CONG BO.PDF, QUYET DINH CONG BO ISO.PDF

Văn phòng Sở

12/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020
11/24/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020
10/27/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020
10/20/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020
10/13/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 9/2020Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 9/2020
Thực hiện công văn số 12-CV/BTC ngày 05/10/2020 về việc công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội" tháng 9/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội"

​Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân được biết.

Nội dung công văn: 12.PDF

10/13/2020 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu túThông báo lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú
10/12/2020 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021Thông báo Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021

​Toàn văn Thông báo Thể lệ: The le

10/7/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
1 - 30Next