Thông tin cần biết
 
Từ ngày 21 đến 26/7/2014
 
Từ ngày 14 đến 18/7/2014
 
Từ ngày 07 đến 11/7/2014
 
Từ ngày 30/6 đến 04/7/2014
 
Từ ngày 23 đến 26/6/2014
 
Thông báo kết quả vòng sơ khảo Cuộc thi vẽ tranh theo sách lần 3 năm 2014 chủ đề "Trang sách yêu thương"
 
Từ ngày 16 đến 20/6/2014
 
Từ ngày 09 đến 13/6/2014
 
Từ ngày 02 đến 06/6/2014
 
Từ ngày 26 đến 30/5/2014
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2020)NewLịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2020)
1/26/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021
1/18/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021
1/12/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021
1/5/2021 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021
12/28/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
12/25/2020 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020
12/22/2020 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 14/12/2020 đến 18/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 14/12/2020 đến 18/12/2020
12/15/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020
12/8/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020
12/1/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây NinhNgày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 146 thủ tục, bao gồm:

+ Cấp tỉnh: 123 thủ tục

+ Cấp huyện: 18 thủ tục

+ Cấp xã: 05 thủ tục

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn tất việc cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC của ngành, nắm rõ và thực hiện đúng quy định./.

File Quyết định: 2003 qd.signed.pdf

12/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015Thông báo về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 09/11/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 451/QĐ-SVHTTDL về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

Toàn văn Quyết định và Bản Công bố: BAN CONG BO.PDF, QUYET DINH CONG BO ISO.PDF

Văn phòng Sở

12/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020
11/24/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020
10/27/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020
10/20/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020
10/13/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 9/2020Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 9/2020
Thực hiện công văn số 12-CV/BTC ngày 05/10/2020 về việc công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội" tháng 9/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội"

​Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân được biết.

Nội dung công văn: 12.PDF

10/13/2020 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu túThông báo lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú
10/12/2020 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021Thông báo Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021

​Toàn văn Thông báo Thể lệ: The le

10/7/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Thông báo Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021Thông báo Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021

Toàn văn Thể lệ: The le.PDF

10/7/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020
10/6/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
9/29/2020 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020
9/22/2020 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020
9/15/2020 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 8/2020Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 8/2020
Thực hiện công văn số 10-CV/BTC ngày 03/9/2020 về việc công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội", tháng 8/2020, câu hỏi thi tháng 9/2020 và tài liệu tham khảo (văn bản kèm theo).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, tích cực tham gia dự thi.

Nội dung công văn: 10.PDF

9/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020
9/8/2020 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Hướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tây NinhHướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

​Nhằm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thuộc thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện clip hướng dẫn tuyên truyền. Tổ chức, cá nhân truy cập đường link sau để được hướng dẫn thực hiện:tại đây


Thanh Phương


9/1/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-09/unnamed_Key_30092020223715.jpgThông tin tuyên truyền
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020
9/1/2020 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020
8/18/2020 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác
UBND tỉnh chỉ đạo: triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần)UBND tỉnh chỉ đạo: triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần)
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19.

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém. Ứng dụng Bluezone khai thác trên nguyên tắc: Bảo mật dữ liệu: Ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên máy, không chuyển thông tin lên hệ thống; Không thu thập vị trí: Ứng dụng không thu thập dữ liệu về vị trí của người sử dụng; Ẩn danh: Mọi người tham gia cộng đồng sẽ ẩn danh với những người khác; Minh bạch: Dự án được mở mã nguồn theo bản quyền GPL 3.0 giúp minh bạch các hoạt động của ứng dụng.

Ứng dụng cảnh báo cho bạn nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Việc ghi nhận diễn ra hoàn toàn tự động, đảm bảo tính riêng tư vì mã số truyền giữa hai điện thoại thay đổi liên tục, không định danh.

Blue1.jpg

Blue2.jpg

Blue3.jpg

8/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
1 - 30Next