Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 28/04/2014, 16:05
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/04/2014
Để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở về việc Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng chưa thực hiện nhiệm vụ chuyên trách.

Ngày 03 tháng 4 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 6 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn  ban hành kèm theo Quyết định 47/2012/QD-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh, trong đó kể từ ngày 13/4/2014 “ một Phó Giám đốc là người hoạt động không chuyên trách chức danh quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao – Học tập cộng đồng phụ trách văn hóa, thông tin, thể thao và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thay cho Phó Giám đốc là cán bộ văn hóa – xã hội”.

 

Căn cứ vào quy định trên, Cán bộ hoạt động không chuyên trách chức danh quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao – Học tập cộng đồng giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc và thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

                        Nguyễn Thị Kim Phụng

 

Lượt người xem:  Views:   448
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành