Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 13/02/2017, 11:00
Một số sự kiện nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/02/2017 | Phòng Quản lý Văn hóa
Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015- 2020). Toàn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Một số nhiệm vụ nổi bật đó là:

1. Mở đầu là các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đạt kết quả.

 Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng. Thực hiện 2.500 khẩu hiệu, hàng trăm m2 pa – nô; trong đợt cao điểm từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền bằng hình thức xe loa, giới thiệu các lần Đại hội, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng. Phát hành 200 đĩa tuyên truyền phát hành đến các trạm, Đài Truyền thanh trên toàn tỉnh; Bảo tàng tỉnh thực hiện triển lãm tại chỗ và lưu động bộ ảnh triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thông qua các họat động tuyên truyền giới thiệu ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; tạo niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân Tây Ninh vào sự lãnh đạo của Đảng.

2. Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ tỉnh đến cơ sở tập trung triển khai đúng quy định, kịp thời, chặt chẽ, hoàn thành nhiệm vụ do Tiểu ban tuyên truyền các cấp phân công.

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 15/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh về hướng dẫn tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch số 03/KH-TBTT ngày 01/3/2016 của Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh về tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú. Về cổ động trực quan đã thực hiện phát hành 14 mẫu pa nô,  800 đĩa CD nhạc Quốc ca để làm lễ chào cờ khai mạc các điểm bỏ phiếu,  800 đĩa CD hướng dẫn trang trí trong và ngoài các điểm bầu cử, 800 đĩa CD tài liệu hỏi- đáp pháp luật về bầu cử; 800 đĩa CD các bài hát cổ động bầu cử, 2900 tấm băng rôn phướn; 282 tấm băng rôn dài, in và phát hành 11.000 tờ khẩu hiệu bướm. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, các hình thức cổ động trực quan đã tuyên truyền mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; góp phần làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc tham gia bầu cử, ứng cử theo đúng quy định của pháp luật; động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử; cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp trong tỉnh.

3. Kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển (1836 - 2016)

 Xác định Kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực tự cường; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn và trân trọng với những thành quả đạt được của các bậc tiền nhân; đặc biệt là những chiến công vang dội của quân dân Tây Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; nâng cao lòng tự hào của nhân dân về vùng đất Tây Ninh, hình thành và phát triển 180 năm qua, dù bao nhiêu biến đổi, thăng trầm của lịch sử nhưng vùng đất biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc vẫn mãi mãi "xanh tươi, an ninh và trù mật" như ông cha ta từ nhiều thế kỷ qua đã từng kỳ vọng.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, với 20  chương trình, 10 hoạt động, được tổ chức từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2016, rộng khắp trên địa bàn tỉnh; kết quả đạt được:

Một là: Hoạt động giáo dục truyền thống. Điểm nhấn là Cuộc thi tìm hiểu "Tây Ninh - 180 năm hình thành và phát triển" lồng ghép  kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng Internet tại Website: WWW.tinhdoantayninh.org.vn và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực khác.

Hai là: Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giới thiệu lịch sử địa phương, quảng bá tiềm năng phát triển, qua đó khơi gợi niềm tự hào, yêu quê hương Tây Ninh. Trong đó phim tài liệu Tây Ninh – 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển, 7 tập, mỗi tập có thời lượng 120 phút gắn với từng giai đoạn lịch sử: Tập 1 (1836 – 1861): Phủ Tây Ninh, tập 2 (1861 – 1945): Ánh sáng soi đường, tập 3 (1945 - 1954): Lên ngàn, tập 4 (1954 – 1975): Hành trình giải phóng, tập 5 (1975 – 1985): Màu xanh, tập 6 (1986 – 1996): Đồng hành đổi mới, tập 7 (1996 – đến nay): Hội nhập  phát triển.

Ba là: Tổ chức các hoạt động Lễ hội văn hóa, du lịch

Mở đầu trong chuỗi các hoạt động lễ hội là Lễ Khai mạc Hội xuân Núi Bà Tây Ninh năm 2016. Chương trình tổ chức lúc 19 giờ ngày 11/02/2016 (nhằm ngày mùng 4 tết); tại Khu Di tích LSVHDT Núi Bà Tây Ninh. Chương trình khai mạc hoành tráng, trang trọng đã mở đầu các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển đầy ấn tượng. Dự khán chương trình có khoản hơn 100.000 du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ kỷ niệm 70 năm Hội thề rừng Rong (1946 – 2016). Chương trình tổ chức ngày 14/02/2016 (nhằm ngày mùng 7 tết Âl), tại Di tích lịch sử căn cứ thanh niên Cách mạng Rừng Rong; với sự tham dự của gần 500 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự.

Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng nghề Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng.

Lễ hội tổ chức từ ngày 06/04/2016 đến ngày 12/04/2016, tại Sân Vận động huyện Trảng Bàng; các chương trình hoạt động thu hút khoản 85.000 người tham quan; chương trình đã thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về nghề truyền thống bánh tráng phơi sương Trảng Bàng – di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; cổ vũ, động viên người làm bánh tráng tiếp tục gìn giữ và phát huy nghề.

Lễ hội dân gian, 190 năm ngày giỗ ông cả Đặng Văn Trước.

Được tổ chức từ ngày mùng 5, 6/3 Âl năm Bính Thân 2016 (nhằm ngày 10,11/4/2016);  địa điểm tại DT Đền thờ ông Cả Đặng Văn Trước, đón khoản gần 1.000 khách (trong và ngoài tỉnh) tham dự để tưởng nhớ, tri ân công đức ông Cả người có công mở đất, lập làng làm nên ao sâu, ruộng mật để có Tây Ninh trù phú như hôm nay.

Bốn là: Tuyên dương Công dân trẻ Tây Ninh tiêu biểu.

Năm là: Khánh thành 02 công trình chào mừng: Khánh thành Cổng chào Tây Ninh, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng và Cầu Bến Đình, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu.

Sáu là: Tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng Xuân Hồng lần thứ 2.

Bảy là: Hội chợ triển lãm Công – Thương Vùng Kinh tế Đông Nam bộ - Tây Ninh 2016" - Chào mừng 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển (1836-2016).

Tám là: Trưng bày, triển lãm hình ảnh chào mừng 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển. Đợt trưng bày thực hiện tại 2 điểm: Công viên 30/4 với hơn 230 hình ảnh và hiện vật và Hội trường Tỉnh ủy với gần 70 hình ảnh và hiện vật thu hút hàng ngàn người xem.

Chín là: Chương trình nghệ thuật "Tây Ninh 180 năm – Tình đất, tình người". Chương trình tổ chức tối ngày 09/9/2016, gồm hai phần: chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, HTV và các Đài Phát thanh và Truyền hình trong khu vực. Chương trình tạo sự vui tươi phấn khởi trong ngày hội chào ừng Tây Ninh - 180 năm hình thành và phát triển, thu hút sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Mười là: Lễ Kỷ niệm 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển.

Lễ Kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển là dấu ấn quan trọng trong một chuổi các hoạt động tổ chức kỷ niệm, nhằm giới thiệu đến nhân dân trong và ngoài tỉnh về Tây Ninh, vùng đất địa đầu Tây Nam của Tổ quốc. Trong đó nêu bật những thành quả lao động, chiến đấu của ông cha trong suốt gần 2 thế kỷ qua; ôn lại trang sử vẻ vang đầy tự hào của các thế hệ nối tiếp, đặc biệt là những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, những thành thành tựu kinh tế xã hội đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ Kỷ niệm đã đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương; đại biểu một số nước: Vương quốc Campuchia, Hàn Quốc và Nhật Bản và 500 đại biểu tham dự.

4. Về di sản văn hóa

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016, Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 30/6/2016, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (BVTN&MT) Việt Nam đã có thông báo số 250/HMTG đến Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát về kết quả công nhận cây Vên vên (215 tuổi) và cây Dầu con rái (269 tuổi) tại Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát là Cây di sản Việt Nam đầu tiên ở Tây Ninh.

5. Đăng cai các giải thi đấu thể thao toàn quốc và khu vực

 Năm 2016, cùng góp phần vào chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt kỷ niệm 180 năm - Tây Ninh hình thành và phát triển, lĩnh vực thể dục thể thao TDTT của tỉnh đã tổ chức các hoạt động sôi nỗi, đăng cai nhiều giải thi đấu cấp toàn quốc và khu vực.

Đặc biệt là 05 sự kiện quốc gia về TDTT được Tây Ninh đăng cai đó là: Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia, mùa bóng 2016; Giải Vô địch Thể dục Dưỡng sinh Cúp các câu lạc bộ toàn quốc; Giải Trẻ Vovinam – Việt Võ Đạo toàn quốc; Giải Vô địch Bóng đá U.17 quốc gia (vòng chung kết); Giải Vô địch Taekwondo Cúp các câu lạc bộ mạnh toàn quốc. Các giải thể thao đã được tổ chức thành công, mang đầy dấu ấn của một sự kiện trọng đại của tỉnh nhà, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của tỉnh.

6. Trên lĩnh vực du lịch

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển du lịch tỉnh nhà thành ngành kinh tế quan trọng; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch; đồng thời tập trung và huy động mọi nguồn lực tổ chức triển khai và thực hiện thành công các mục tiêu và định hướng phát triển của "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030". Năm 2016, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016, Phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" - giai đoạn 2016-2020;  Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2016, ban hành Danh mục dự án du lịch mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020 . Danh mục gồm 8 dự án quan trọng, đó là: Dự án phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh; xây dựng Khu công viên du lịch sinh thái Bến Trường Đổi; Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát; Khu du lịch đập Tha La; Khu du lịch truyền thống Dương Minh Châu; đầu tư, phát triển du lịch tại Khu vực Hồ Dầu Tiếng; Trung tâm tái hiện Di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Bời Lời và Dự án sân golf  kết hợp khu nghỉ dưỡng hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia.

7. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", được quan tâm và triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh; được đông đảo quần chúng tích cực hưởng ứng tham gia, tạo ra hiệu quả chính trị - xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh Tây Ninh (gọi tắt BCĐ tỉnh) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Qua Hội nghị, BCĐ tỉnh đã đánh giá những mặt được, chưa được và nguyên nhân trong triển khai thực hiện; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

Hội nghị đã tuyên dương 89 tập thể, gia đình và cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và 57 giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Về công tác gia đình

Nhận thức được tầm quan trọng công tác gia đình, ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhều văn bản quan trọng thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 17/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết đánh giá kết quả 03 năm triển khai, thực hiện và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị đã khen thưởng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể và 05 cá nhân; Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 12 tập thể và 27 cá nhân.

Năm 2016, Kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2011-28/6/2016) Sở VHTTDL phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt nhân ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình - yêu thương và chia sẻ"; kết quả đã trao 2 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các gia đình tham dự hội thi. Qua Hội thi đã góp phần tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh cùng nhau hưởng ứng tổ chức bữa cơm gia đình phải có mặt đầy đủ thành viên vào giờ thống nhất chung toàn quốc (từ 17 giờ đến 19 giờ, thứ ba ngày 28/6/2016). Đồng thời, Ban Tổ chức chọn 03 gia đình đạt giải cao trong Hội thi để tham dự Ngày Hội gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ VII được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện phụ trương, phóng sự tuyên truyền về ý nghĩa  Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

9. Đặc biệt, ngày 07 thàng 12 năm 2016, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh trình và đã được Cục bản Quyền tác giả cấp giấy chứng nhận quyền tác giả Biểu tượng (lo go) Tây Ninh, loại hình Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ).

Năm 2016, một năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã có nhiều nỗ lực, phối hợp với các ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những dấu ấn quan trọng này sẽ là nguồn cổ vũ to lớn để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

                                                              Người viết: Nguyễn Thị Kim Phụng

Lượt người xem:  Views:   259
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành