Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 18/05/2017, 10:00
Tây Ninh khoanh định khu vực cấm, tạm thời hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cẩn quan tâm đến di tích lịch sử Văn Hóa
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/05/2017 | Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
Vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để trưng cầu ý kiến về Dự thảo Dự án “Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” để trình UBND tỉnh xem xét trước khi trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Nhiệm vụ của Dự án là căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản xác định các đối tượng, tiêu chí thuộc vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; Theo Dự án, khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản gồm 03 nhóm đối tượng: nhóm đối tượng 1 là các khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất và khu vực dành riêng cho thờ tự tôn giáo. Nhóm đối tượng 2 bao gồm khu vực dành riêng cho quốc phòng, an ninh và nhóm đối tượng 3 là hành lang bảo vệ an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp thoát nước, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

Đối tượng 1 có tiêu chí đặt ra là "Khoanh định vùng cấm hoạt động khoáng sản đối với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là trong phạm vi khu vực I và II của di tích đã được xếp hạng; được khoanh vùng bảo vệ, cấm hoàn toàn mọi hoạt động khoáng sản". Tuy nhiên Dự thảo Dự án chỉ mới đưa vào bảo vệ 86 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh (01 di tích cấp quốc gia, 25 di tích cấp quốc gia và 60 di tích cấp tỉnh), chưa đưa vào các địa điểm "di tích chưa được xếp nhưng đã được ngành chức năng đề nghị khoanh vùng bảo vệ.

Theo ông Lê Hồng Tăng – PGĐ Sở VHTTDL "Cần bổ sung và đưa vào Dự án các địa điểm di tích chưa được xếp hạng nhưng đã được UBND tỉnh quyết định đưa vào Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 17/12/2014. Theo Quyết định này, ngoài 86 di tích đã được xếp hạng, toàn tỉnh còn 36 địa điểm đã được ngành VHTTDL tiến hành kiểm kê chuẩn bị đề nghị cấp thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa". Hằng năm, Sở VHTTDL sẽ chọn các địa điểm đã được kiểm kê, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích, do đó, lãnh đạo Sở VHTTDL đề nghị Dự án "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" cần bổ sung các địa điểm trên đã được UBND tỉnh công bố đưa vào Danh mục kiểm kê di tích như vừa nêu nhằm đảm bảo đầy đủ "tiêu chí" xác định đối tượng khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại điều 28 Luật Khoáng sản: "Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa".

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ Dự án "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" đã cam kết bổ sung đầy đủ 86 di tích đã được xếp hạng và 36 địa điểm "di tích" đã được ngành chức năng kiểm kê và đã được UBND tỉnh quyết định đưa vào danh mục kiểm kê chuẩn bị xếp hạng, để đảm bảo cho nhóm đối tượng 1 thuộc Dự án "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" được bảo vệ an toàn./.

                                                                                      Người viết: Võ Hòa Minh

Lượt người xem:  Views:   277
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành