Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 19/01/2018, 11:00
Những kết quả nổi bật năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của ngành VHTTDL Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2018 | Văn phòng
Những kết quả nổi bật năm 2017: Năm 2017, về mặt tổ chức Ban giám đốc Sở VHTTDL có nhiều biến động so với những năm trước: Có 02 phó giám đốc được UBND tỉnh cho nghỉ hưu (01 vào tháng 10, 01 vào tháng 11/2017), trong đó có 01 phó giám đốc được UBND tỉnh cho thôi giữ chức vụ từ tháng 3/2017. Có 02 phó giám đốc được UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm từ đơn vị ngoài ngành về (01 vào tháng 4, 01 vào tháng 9/2017). Với những biến động như vậy, Ban giám đốc Sở VHTTDL gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên với quyết tâm cao, với tinh thần đoàn kết gắn bó và phát huy mạnh mẽ nguyên tắc tập trung dân chủ, bên cạnh đó là sự tích cực nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao của cán bộ công chức viên chức của ngành, Ngành văn hóa, thể thao, du lịch Tây Ninh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

- Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện. Các đơn vị của ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân, thông qua đó chuyển tải nội dung các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tuyên tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn như: Mừng Đảng-Mừng Xuân Đinh Dậu, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2), 58 năm Ngày Biên phòng (03/3); Ngày quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), 72 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017);… tuyên truyền giáo dục pháp luật, các chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; về an toàn giao thông, xây dựng Nông thôn mới, chủ quyền biên giới-hải đảo của Việt Nam, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...; tuyên truyền Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ XI-2017, Hội thảo quốc tế phát triển du lịch Tây Ninh.

- Công tác quan lý nhà nước được tăng cường. Công tác tiếp và giải quyết thủ tục hành chính được đặc biệt quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

- Hoạt động phát triển sự nghiệp được thực hiện mạnh mẽ. Các đơn vị sự nghiệp của ngành đã thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phục vụ sách báo, chiếu phim, sưu tầm trưng bày tranh ảnh, hiện vật, đồng thời tổ chức các giải thi đấu thể thao phong trào, thể thao thành tích cao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch.

- Hệ thống Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng trong tỉnh được các cấp, các ngành liên quan phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả phúc tra có 93/95 trung tâm (đạt 97,8%) hoạt động hiệu quả.  Ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, đảm bảo đúng thực chất các danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa", "Gia đình văn hóa" trong Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa". Kết quả 87,7 % ấp, khu phố được công nhận danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa", 82% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Nhìn chung, trong năm 2017, Ban giám đốc Sở đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, nổi bật là 10 nội dung nhiệm vụ sau:

- Lễ hội đêm giao thừa

- Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen

- Giải Bóng chuyển nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền

- Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2017

- Hội thảo quốc tế phát triển du lịch Tây Ninh

- Ngày Tây Ninh tại Hà Nội

- Di tích Địa điểm Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng TW Cục miền Nam được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

- Trình Bộ VHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đối với Bệ đá hình Hoa sen (hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh).

- Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào khmer Nam bộ đạt kết quả cao.

- Trình Hội đồng cấp Bộ chuyên ngành hồ sơ đề nghị xét tặng Danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II-2018 đối với 10 nghệ nhân.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, toàn thể cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Tây Ninh quyết tâm khắc phục những hạn chế trong năm năm 2017, nỗ lực vượt quá những khó khăn, thách thức, phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Trước hết, tập trung thực hiện hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Lĩnh vực Du lịch: xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh tổ chức "Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng". Xây dựng, trình UBND các nội dung: "Kế hoạch phát triển du lịch năm 2018", "Bộ Quy tắc ứng xử du lịch tại Tây Ninh", "Đề án thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch", "Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2018 – 2020", "Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh". Tham mưu tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

Tổ chức thực hiện tốt Chương trình xúc tiến du lịch năm 2018. Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền như hội chợ, hội thảo triển lãm và các phương tiện thông tin tuyên truyền khác để xúc tiến quảng bá, thu hút và kêu gọi đầu tư phát triển ngành du lịch hợp với định hướng phát triển thị trường du lịch trong và ngoài nước. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu, quảng bá về du lịch Tây Ninh; tham mưu xây dựng thương hiệu cho các dịch vụ du lịch.

- Lĩnh vực văn hóa: Tham mưu ban hành "Chính sách đối với người quản lý các thiết chế văn hóa xã, ấp và kinh phí duy trì tổ chức hoạt động Nhà Văn hóa ấp, Nhà Văn hóa dân tộc". Trình UBND tỉnh và tổ chức thực hiện "Đề án điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh-giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa-văn nghệ; quản lý và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể phục vụ phát triển du lịch.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành: chào mừng các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII. Tham dự và phấn đấu đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi, hội diễn khu vực, toàn quốc. Tập trung tập luyện, tham dự Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018, phấn đấu thành tích cao hơn năm 2015.

- Lĩnh vực thể dục thể thao: Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn cả nước, gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thê thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc của người dân, đặc biệt trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, tạo nền tảng cho phát triển thể thao thành tích cao. Phấn đấu năm 2018, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 31,5%, số gia đình tập luyện thể dục thể thao 23,5%.

Tham mưu triển khai thực hiện các Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao, thể thao cho mọi người. Nâng cao chất lượng đào tạo, tập luyện các môn thể thao thành tích cao; tham mưu tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh và tham gia đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII- năm 2018. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo-huấn luyện; đánh giá công tác đào tạo – huấn luyện học sinh các lớp năng khiếu trong thời gian qua. tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao theo kế hoạch được giao. Tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia mùa bóng năm 2018.

- Lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và công tác gia đình: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác "Gia đình văn hóa", "Ấp khu phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 330/UBND-VX ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc đấy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh công cộng, nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Trước hết, thực hiện việc sát nhập Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện thể thao với Trung tâm thi đấu thể thao thành Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện và thi đấu thể thao. Xây dựng Đề án thành lập "Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh" trên cơ sở sát nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng trình UBND tỉnh./.

                                               

                               TRẦN VĂN HIẾU

Lượt người xem:  Views:   1030
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành