Tin Chuyên Ngành - Gia Đình
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào hết sức quan trọng nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là TDĐKXDĐSVH) đã được triển khai khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, có nhiều cuộc vận động nổi bật như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”; Cuộc vận động xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong trường học”… luôn được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; kết quả năm 2018 có 83,40% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 93,67% ấp, khu phố văn hóa; 32/80 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, tỷ lệ 40%; 4/15 Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 26,67%; 99,6% khối hành chính, sự nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 94,60% khối doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 98,09% cơ sở Tín ngưỡng – Tôn giáo văn minh.
 
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” với sự tham dự của 200 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và chuyên viên phụ trách; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức văn hóa – xã hội.
 
Từ ngày 20.6 đến ngày 22.6.2018 Tây Ninh tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2018 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng cai tổ chức. Tham dự Ngày hội là sự có mặt 84 thành viên của 21 gia đình (mỗi gia đình 4 người) đến từ 7 tỉnh Đông Nam Bộ: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận.
 
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".
 
Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, phát động đến các gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cùng hưởng ứng Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương vào Ngày Gia đình Việt Nam (Thứ Năm - 28/6/2018) trong khung giờ từ 17h-19h (5 giờ chiều đến 7 giờ tối).
 
Ngày 11.6.2018 nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) Tây Ninh tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018.
 
Thực hiện Kế hoạch số 799/KH-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc tổ chức Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị giao ban cụm IV gồm 21 tỉnh thành thuộc 02 khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ tại Tây Ninh.
 
Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý mức sống và chất lượng sống của người dân. Từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ XX, Bhutan là quốc gia đã ghi nhận vai trò của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia bằng việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Họ cho rằng nhu cầu về Ngày Hạnh phúc là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới, và liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là Phong trào “TDĐKXDĐSVH”) đã được triển khai thực hiện nhiều năm qua, được xác định là một trong 4 nhóm giải pháp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình. Tại Tây Ninh Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai thành 10 cuộc vận động: Cuộc vận động xây dựng “Đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động” gồm xây dựng “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì; Cuộc vận động “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì….
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020
Sáng ngày 28/5/2020, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đến dự có ông Nguyễn Nam Giang - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh.

05 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của  những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh đã gặt hái được nhiều thành công trên các mặt hoạt động, công tác như: Tham gia các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực và toàn quốc đạt nhiều Huy chương Vàng, Bạc, được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, nhiều nghệ sỹ, diễn viên đạt thành tích xuất sắc với nhiều Huy chương Vàng, Bạc và Bằng khen của UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động.

24.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Nam Giang- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh  biểu dương những thành tích mà Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua, những kinh nghiệm, bài học hay và những điển hình tiên tiến cần được thế hệ trẻ học hỏi và nhân rộng. Bên cạnh đó, chia sẻ những khó khăn của đơn vị mong rằng tập thể Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, hăng hái, sáng tạo tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

23.jpg

Hội nghị đã trao giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

25.jpg

Báo cáo tham luận tại Hội nghị

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với nhiều mục tiêu quan trọng, giai đoạn 2020 – 2025.

Tin và ảnh Hồng Thanh

5/28/2020 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động văn hóaBài viếtTrung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2020-05/21_Key_28052020151352.jpg
Sáng ngày 28/5/2020, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đến dự có ông Nguyễn Nam Giang - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh.
5/28/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch An Giang năm 2020Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch An Giang năm 2020
5/28/2020 4:00 PMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchThông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch An Giang năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thư viện tỉnh Tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015- 2020Thư viện tỉnh Tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015- 2020
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SVHTTDL, ngày 15/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III. Căn cứ kế hoạch số 12/KH-TVT ngày 10/2/2020 của Thư viện tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thư viện tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Sáng ngày 21.5, Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Nam Giang – PGĐ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Lê Huy Vũ – Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; cùng toàn thể viên chức, người lao động của Thư viện tỉnh. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thành tựu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2016-2020). Đồng thời biểu dương, khen thưởng thành tích thi đua của các tập thể, cá nhân của đơn vị giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

H1.JPG

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 do ông Trương Văn Tùng – PGĐ Thư viện tỉnh trình bày. Trong báo cáo đã cho thấy, hàng năm thư viện tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị và tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực hoạt động thư viện. Tính đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể:

Công tác xây dựng vốn tài liệu; bổ sung sách mới 49.236 bản, đạt: 130,25% so với kế hoạch giai đoạn 2015-2019. Công tác phục vụ: đã cấp mới và gia hạn thẻ thư viện: 20.046 thẻ; phục vụ cho 425.630 lượt bạn đọc, với 1.685.603 lượt tài liệu phục vụ. Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu; đã tổ chức 184 cuộc trưng bày, giới thiệu sách, với 25.602 lượt tài liệu; biên soạn và phát hành 20 ấn phẩm thông tin với số lượng 3.000 bản; tổ chức 05 hội thi, liên hoan cấp tỉnh, tham gia 03 liên hoan khu vực và 02 hội thi cấp toàn quốc, …

Tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở; trong giai đoạn 2015-2019, Thư viện đã tổ chức luân chuyển cho phòng đọc tủ sách cơ sở, tủ sách lực lượng vũ trang, chốt dân quân, trại giam… gần 20 đợt với 133.145 bản sách; tổ chức 84 cuộc phục vụ lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới; vận động quyên góp, trao tặng trên 7.250 bản sách cho phòng đọc tại các trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 100 nhân viên phụ trách tủ sách cơ sở.

Thông qua các phong trào thi đua giai đoạn (2015-2020), tập thể và các cá nhân Thư viện tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng và duy trì đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động hàng năm và qua các phong trào thi đua do ngành, đơn vị phát động, đơn vị đã kịp thời xét trình Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành để kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của đơn vị. Cụ thể:

Về tập thể: Với những nỗ lực phấn đấu, tập thể Thư viện tỉnh nhiều năm liền được UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", 03 lần tặng cờ thi đua xuất sắc (2015, 2017, 2018) và 02 lần tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tập thể Thư viện còn được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng 04 bằng khen.

Về cá nhân: trong giai đoạn (2015-2019) có 17 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở; 05 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL; 37 lượt cá nhân được Giám đốc Sở tặng giấy khen, …

H2.JPG

Ông Nguyễn Nam Giang - PGĐ Sở VHTTDL trao bằng khen của Bộ VHTTDL cho tập thể thư viện tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Thụy Phương Tâm – Viên chức phòng hành chính – tổng hợp cũng trình bày tham luận "Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị". Tiếp theo, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó trưởng phòng Thông tin tuyên truyền và tin học trình bày tham luận "Công tác tuyên truyền giới thiệu sách tại Thư viện tỉnh". Cuối cùng là tham luận "Phát huy vai trò đoàn thanh niên trong công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh" do bà Nguyễn Thị Trúc Giang trình bày.

H3.jpg

Các cá nhân lên nhận giấy khen

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc thư viện tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của đơn vị trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, trước hết, có thể khẳng định rằng trong 5 năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị đã ra sức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đạt được thành tích nêu trên là do đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp sáng kiến, trong đó có việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từng tập thể, cá nhân thuộc đơn vị đã tích cực tham gia hưởng ứng và có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại đơn vị. Việc phát động và tổ chức thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua nói trên với các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể tập trung vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm qua đã thực sự tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị với hầu hết các tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu được giao. Các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực và có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác mà trọng tâm là hoạt động đẩy mạnh triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Kết quả của việc phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt mức các chỉ tiêu thi đua đã tạo ra những chuyển biến, tiến bộ rõ nét trên các mặt công tác của đơn vị.

Thay mặt toàn thể viên chức và người lao động của Thư viện tỉnh, ông Bùi Minh Tuấn cũng gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Thư viện tỉnh có được những kết quả như hôm nay. Đồng thời cũng gửi lời cám ơn đến tất cả sự nỗ lực của toàn thể viên chức người lao động tại đơn vị đã chung tay xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.

      TVT

5/25/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động văn hóaBài viếtThư Viện tỉnhThư viện tỉnh Tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015- 2020/PublishingImages/2020-05/H2_Key_25052020085047.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SVHTTDL, ngày 15/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III. Căn cứ kế hoạch số 12/KH-TVT ngày 10/2/2020 của Thư viện tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thư viện tỉnh giai đoạn 2016-2020.
5/25/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2020)Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2020)
Cùng với cả nước, nhân dân Tây Ninh nói chung, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng đã tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.

13.jpg

Tháng 5 năm nay, vì vẫn còn trong giai đoạn "chống dịch Covid 19" nên các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật không được diễn ra như kế hoạch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh đã tổ chức các hoạt động như thu âm bài viết tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc đời và sự nghiệp của Người gửi về Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, Thành phố để phát thanh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh tại các địa phương. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được tiếp tục thực hiện như cờ, pa nô, phướn trên các tuyến đường trọng điểm với các nội dung ca ngợi công lao của Bác: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta; Nhiệt liệt chào mừng 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

14.jpg

Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh đã tổ chức triển lãm 02 cụm  tranh cổ động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Triển lãm được thực hiện tại các điạ điểm: Công viên 30/4 và Đường Hoàng Lê Kha phía trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; với 35 cụm tranh cổ động triển lãm hơn 100 bức tranh của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Triển lãm còn quy tụ những tác phẩm tranh cổ động xuất sắc được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch  trao tặng các giải thưởng tại các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 130  năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm có nhiều tác phẩm tranh đạt chất lượng nghệ thuật cao, biểu cảm được hình ảnh và nội dung có chiều sâu ý tưởng, cảm nhận sự trân quý giá trị tình cảm kính yêu với Bác và ghi nhớ công ơn của Người đã lãnh đạo dân tộc ta làm nên những chiến thắng lịch sử, khẳng định tư tưởng của Người mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam, "Bác đem mùa Xuân về - Mang hoa đẹp cho đời" của tác tả Phạm Bình Định – Hà Nội; "Người đi tìm hình của Nước" tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung; "Bác luôn quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng vùng cao, biên giới" tác giả Đỗ Như Điểm – Thái Bình; "Xứng danh bội đội Cụ Hồ" tác giả Trịnh Bá Quát – Hà Nội; hay tác phẩm "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp" tác giả Nguyễn Ngọc Hà – Ninh Bình"; "Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa" của tác giả Lưu Yên Thế - Hà Nội…Càng khẳng định "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp chúng ta".

18.jpg

Tác giả Lưu Yên Thế (Hà Nội)

20.jpg

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác, ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam của quê hương Tây Ninh từ khi có Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đất nước ta dân tộc ta đã ghi những dấu son chói lọi trên tất cả lĩnh vực. Mỗi người Tây Ninh đều kính yêu Bác vô vàn, trên những con đường thênh thang rợp bóng cờ đọc những khẩu hiệu về Bác thấy lòng ta trong sáng hơn, xem những bức tranh, ảnh về Bác ta thấy mình cần phải học Bác về sự giản dị, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

16.jpg15.jpg

Theo dõi triển lãm cụm tranh ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, mỗi người Tây Ninh có thêm động lực tinh thần to lớn do Bác truyền trao để tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tin và ảnh : TTVHNTTN

5/20/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động văn hóaBài viếtTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2020)/PublishingImages/2020-05/17_Key_20052020095053.jpg
Cùng với cả nước, nhân dân Tây Ninh nói chung, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng đã tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
5/20/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Phượng nở - Hè về Phượng nở - Hè về
Thỏa sức chụp ảnh trước hàng phượng cổ thụ đỏ rực đẹp mê hồn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh

Trong 01 tháng nay, hàng phượng hơn chục cây tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh nở đỏ rực đã làm cho khung cảnh trở nên đẹp hơn bao giờ hết, rất nhiều người ngay từ sáng sớm đã có mặt thưởng thức và tìm cho mình những kiểu ảnh đẹp và ưng ý. Đủ các lứa tuổi, từ những người cao tuổi đi tập thể dục dưỡng sinh đến những bạn trẻ với bộ áo dài trắng học sinh đã tranh thủ chụp ảnh lưu lại hình ảnh đẹp. Điều đặc biệt làm nên vẻ đẹp hiếm có của hàng phượng c thụ là bên cạnh hàng phượng là các hiện vật của bảo tàng trong cùng khuôn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh như: Xe tăng, máy bay, các khẩu pháo và kiến trúc nhà hát đẹp mắt đã tạo nên khung cảnh đẹp cho những ai muốn “check in” chụp ảnh. Đồng thời nhắc nhớ trang sử hào hùng của quân dân Tây Ninh qua hệ thống hiện vật trong khuôn viên có thuyết minh như: máy bay của Mỹ do quân dân Tây Ninh bắn rơi năm 1967….

6.jpg

Thầy Trường Chinh là một giáo viên của trường THPT Hoàng Lê Kha chia sẻ: Sau giờ dạy học tôi tình cờ đi ngang và bất ngờ trước vẻ đẹp của hàng phượng vĩ nở đỏ rực đẹp mê người của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh nên tôi đã ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm.

9.jpg

Các bạn học sinh đã tranh thủ buổi chiều và trưa chụp ảnh tại đây, áo dài trắng, xe đạp và hàng phượng nở đỏ cả bầu trời chắc chắn các bạn đã có được khoảnh khắc đẹp trong mùa hè này. Được biết hình ảnh hàng phượng đẹp này vào  mùa nở hoa cũng thu hút đông đảo các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp săn ảnh và có nhiều bức ảnh được chọn triển lãm trong các cuộc thi ảnh đẹp du lịch Tây Ninh.

8.jpg

Dạo một vòng Thành phố Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành hay huyện Châu Thành , Dương Minh Châu có rất nhiều cây phượng, người viết nhận thấy chỉ có tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh là có số lượng lớn nhất cây phượng với độ tuổi cao trên 20 năm, hứa hẹn đây sẽ ngày càng đông các bạn đến vui chơi chụp ảnh thêm vị trí đặc biệt trong mùa hè tại Tây Ninh.

Tin: Hồng Thanh

Ảnh: Trường Chinh

5/13/2020 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động văn hóaBài viếtPhượng nở - Hè về /PublishingImages/2020-05/5_Key_14052020153723.jpg
Thỏa sức chụp ảnh trước hàng phượng cổ thụ đỏ rực đẹp mê hồn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh
5/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Thu thập, cung cấp dữ liệu phát triển Bản đồ số Việt Nam  trên phần mềm cập nhật địa điểm du lịch “VNPOST Thu Thập Địa Chỉ”Thông báo Thu thập, cung cấp dữ liệu phát triển Bản đồ số Việt Nam  trên phần mềm cập nhật địa điểm du lịch “VNPOST Thu Thập Địa Chỉ”

Thực hiện Công văn số 2176/BVHTTDL-TCDL ngày 10/6/2019 của Tổng cục Du lịch về việc thu thập, cung cấp dữ liệu phát triển Bản đồ số Việt Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy đây là cơ hội cho các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 1-5 sao và đạt chuẩn; Doanh nghiệp lữ hành; Doanh nghiệp vận tải khách du lịch; Khu du lịch, điểm du lịch tại địa phương; Cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch như: ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan khác có cơ hội giới thiệu miễn phí về hoạt động kinh doanh của đơn vị lên Bản đồ số Việt Nam nhằm quảng bá cho khách du lịch Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung khi đến tham quan, du lịch tại Tây Ninh.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh,… thuộc các đối tượng nói trên sử dụng điện thoại thông minh truy cập vào Google Play/App Store tải phần mềm "VNPOST Thu Thập Địa Chỉ" để đưa và cập nhật thông tin cơ bản của đơn vị lên Bản đồ số Việt Nam.

HUONG DAN SU DUNG.pdf

7/3/2019 4:00 PMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchThông báo Thu thập, cung cấp dữ liệu phát triển Bản đồ số Việt Nam  trên phần mềm cập nhật địa điểm du lịch “VNPOST Thu Thập Địa Chỉ”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả công tác kiểm tra chuyên ngành Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2019Kết quả công tác kiểm tra chuyên ngành Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2019
Thanh tra Sở căn cứ năng, nhiệm vụ của mình, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của Ngành, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019; Công văn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke,…

Đoàn kiểm tra trò chơi điện tử liên ngành.jpg

Ảnh minh hoạ

Trong công tác kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thường chuyên, theo chuyên đề, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh thực hiện kiểm tra liên ngành, đã đạt được kết quả như sau:

Tổ chức kiểm tra 32 cuộc, trong đó kiểm tra chuyên ngành là 23 cuộc, liên ngành 09 cuộc, với 67 lượt gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, cơ sở lưu trú, quảng cáo; ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với công tác kiểm tra lễ, hội, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Xuân Kỷ Hợi và hoạt động lễ hội tại các di tích, cơ sở tính ngưỡng năm 2019. Theo đó, Thanh tra Sở đã kiểm tra Hội xuân núi Bà Đen, lễ vía Đức Chí Tôn, Lễ Hội kỳ yên đình Gia Lộc, Lễ hội kỳ yên quan lớn Trà Vong huỳnh Công Giản. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo thực hiện đúng theo các quy địnhvề việc treo cờ Tổ quốc và cờ tôn giáo, việc đặt thùng công đức, tình trạng xin xăm, xóc thẻ, vệ sinh môi trường tại khu vực lễ, hội…

Qua công tác thực hiện kiểm tra, nhìn chung, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tương đối ổn định, nề nếp, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Riêng đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng, Sở đã thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 25/4/2019 về việc tăng cường công tác quản lý và kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2019 - 2020. Theo đó, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; thành phần của Đoàn kiểm tra gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục thuế tỉnh, thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019-2020.

Trong Quý 2 năm 2019, Đoàn Kiểm tra đã tổ chức kiểm tra 07 cuộc với 51 cơ sở kinh doanh, lập biên bản tạm giữ 14 trang thiết bị máy bắn cá của 08 cơ sở để xác minh làm rõ nguồn gốc xuất xứ; lập 02 biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm, chuyển Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.500.000đ.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch kiểm tra. Tham mưu kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên bảng quảng cáo, biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.


7/3/2019 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động văn hóaBài viếtPhòng Thanh traKết quả công tác kiểm tra chuyên ngành Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2019/PublishingImages/2019-08/Đoàn kiểm tra trò chơi điện tử liên ngành_Key_12082019090737.jpg
Thanh tra Sở căn cứ năng, nhiệm vụ của mình, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của Ngành, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019; Công văn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke,…
7/3/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quyết Định 970/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây NinhTriển khai công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quyết Định 970/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thành phần của Đoàn kiểm tra gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự), Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục thuế tỉnh.

kt1.jpg

Ảnh đoàn kiểm tra

Đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh; các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lắp ráp thiết bị máy trò chơi điện tử không kết nối mạng. Địa bàn kiểm tra tập trung địa bàn trọng điểm các địa phương có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, siêu thị, khu vui chơi giải trí, khu vực biên giới,…

Nội dung kiểm tra tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật  trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng như: việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử không kết nối mạng theo quy định pháp luật; nguồn gốc, xuất xứ máy trò chơi điện tử không kết nối mạng đang lưu thông trên thị trường theo quy định pháp luật; việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng theo quy định của pháp luật; việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử được quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, đã được sửa đổi tại Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Việc sử dụng trò chơi điện tử không kết nối mạng để tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc.

 Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện không kết nối mạng đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng; các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; đối tượng có tiền án, tiền sự

 

 

 

 

 

về hành vi đánh bạc thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lắp ráp thiết bị máy trò chơi điện tử không kết nối mạng. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng để tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

7/1/2019 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động văn hóaTinPhòng Thanh traTriển khai công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quyết Định 970/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/kt1_Key_12082019102656.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thành phần của Đoàn kiểm tra gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự), Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục thuế tỉnh.
7/1/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2019Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2019
Sáng ngày 10/6/2019, Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng “Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2019” cho công chức, viên chức đang làm việc tại các Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các khu điểm du lịch và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc các tỉnh/thành phố trên cả nước.

18062019.jpg

Ông Nguyễn Quang Hùng  – Quyền Hiệu trưởng Trường– phát biểu khai mạc

Đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trên lĩnh vực Quản lý nhà nước về du lịch như: xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; tình hình du lịch thế giới và một số vấn đề đặt ra đối với du lịch Việt Nam; các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước và một số vấn đề quản lý nhà nước về du lịch hiện nay; tham quan nghiên cứu học tập thực tế tại tỉnh Long An.

Kết thúc lớp học có hơn 50 học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch.6/18/2019 4:00 PMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchKhai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2019/PublishingImages/2019-06/18062019_Key_18062019153010.jpg
Sáng ngày 10/6/2019, Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng “Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2019” cho công chức, viên chức đang làm việc tại các Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các khu điểm du lịch và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc các tỉnh/thành phố trên cả nước.
6/18/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Khuyến cáo khi đi du lịch tới Sri LankaKhuyến cáo khi đi du lịch tới Sri Lanka
Sri Lanka còn được gọi là Hòn ngọc Ấn Độ Dương- là một Đảo quốc xinh đẹp có hình dáng tương tự giọt nước mắt được mệnh danh là "Giọt lệ Tích Lan". Sri Lanka với những đồi chè xanh ngát, có đến 8 Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Với mức phí sinh hoạt rẻ cùng thủ tục xin visa dễ dàng, đảo quốc nhỏ bé giữa Ấn Độ Dương này đang là địa điểm du lịch được giới trẻ Việt nhắm đến trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, trước khi quyết định đến Sri Lanka du lịch, du khách cũng cần lưu ý những thông tin liên quan đến vấn đề an ninh. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí, truyền thông, ngày 21/4/2019 đã xảy ra hàng loạt các vụ nổ bom tại nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka làm hàng trăm người bị thương vong, trong đó có nhiều công dân nước ngoài là nạn nhân của thảm kịch trên. Trước tính hình nói trên, Tổng cục Du lịch đã ban hành Công văn số 547/TCDL-LH, ngày 23 tháng 4 năm 2019 về việc khuyến cáo đi du lịch đến Sri Lanka.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh thông tin và khuyến cáo đến khách du lịch cần cân nhắc kỹ trước khi đi du lịch tới Sri Lanka ở thời điểm hiện tại vì vấn đề an ninh bất ổn. Du khách đang du lịch tại Sri Lanka nên tránh đến các địa điểm tập trung đông người, nhạy cảm, theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo an toàn; thường xuyên cập nhật tình hình tại Sri Lanka trên các trang mạng xã hội chính thống (có thể tham khảo tại website: lanhsuvietnam.gov.vn) để du lịch đảm bảo an ninh, an toàn./.

5/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchKhuyến cáo khi đi du lịch tới Sri Lanka/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sri Lanka còn được gọi là Hòn ngọc Ấn Độ Dương- là một Đảo quốc xinh đẹp có hình dáng tương tự giọt nước mắt được mệnh danh là "Giọt lệ Tích Lan". Sri Lanka với những đồi chè xanh ngát, có đến 8 Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Với mức phí sinh hoạt rẻ cùng thủ tục xin visa dễ dàng, đảo quốc nhỏ bé giữa Ấn Độ Dương này đang là địa điểm du lịch được giới trẻ Việt nhắm đến trong thời gian gần đây.
5/10/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Phương hướng, nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2019Phương hướng, nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2019
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào hết sức quan trọng nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là TDĐKXDĐSVH) đã được triển khai khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, có nhiều cuộc vận động nổi bật như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”; Cuộc vận động xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong trường học”… luôn được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; kết quả năm 2018 có 83,40% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 93,67% ấp, khu phố văn hóa; 32/80 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, tỷ lệ 40%; 4/15 Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 26,67%; 99,6% khối hành chính, sự nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 94,60% khối doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 98,09% cơ sở Tín ngưỡng – Tôn giáo văn minh.

hội nghị tổng kết phong trào năm 2018.jpg

Ảnh minh họa

Nhằm phát huy kết quả đạt được phong trào, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác phong trào "TDĐKXDĐSVH" trong năm 2019 như sau:

Ban Chỉ đạo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo quán triệt thực hiện nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xem đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố quan tâm quán triệt đầy đủ tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 và Thông báo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 87/TB-VPCP ngày 08/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó thực hiện nghiêm túc việc ưu tiên đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả.

Rà soát, sửa đổi quy chế làm việc; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện, xã và xây dựng lại quy chế hoạt động theo hướng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tham mưu, đề xuất.

Ban Chỉ đạo phong trào huyện, thành phố quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2019 theo hướng thiết thực, hiệu quả, đổi mới cách làm, phương pháp cho phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào; hướng dẫn cơ sở thực hiện nội dung trọng tâm, trong đó đăng ký, xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Phát huy vai trò truyền thông gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án truyền thông về phát triển phong trào "TDĐKXDĐSVH" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Năm 2019, tập trung biểu dương, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, biểu dương các gia đình tiêu biểu, khu dân cư tiêu biểu.

Tập trung thực hiện chặt chẽ, khách quan, công bằng trong việc việc xét, công nhận danh hiệu và khen thưởng Gia đình văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Ban chỉ đạo huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn triển khai cho cơ sở, đặc biệt đảm bảo đầy đủ quy trình, thủ tục đăng ký, bình xét.

Khuyến khích tập thể, cá nhân đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động phong trào và tạo mọi điều kiện cần thiết cho nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở; phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; cách nghĩ, cách làm tích cực sáng tạo, bổ sung các giải pháp hiệu quả phù hợp với thực tiễn phong trào địa phương.

Để phong trào "TDĐKXDĐSVHGĐ" phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay, góp sức của nhân dân, sự tích cực, chủ động của Ban Chỉ đạo phong trào trong việc đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Thúy Quỳnh         

5/9/2019 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động gia đìnhTinPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đìnhPhương hướng, nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2019/PublishingImages/2019-05/hội nghị tổng kết phong trào năm 2018_Key_09052019103613.jpg
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào hết sức quan trọng nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là TDĐKXDĐSVH) đã được triển khai khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, có nhiều cuộc vận động nổi bật như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”; Cuộc vận động xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong trường học”… luôn được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; kết quả năm 2018 có 83,40% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 93,67% ấp, khu phố văn hóa; 32/80 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, tỷ lệ 40%; 4/15 Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 26,67%; 99,6% khối hành chính, sự nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 94,60% khối doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 98,09% cơ sở Tín ngưỡng – Tôn giáo văn minh.
5/9/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Tổ giúp việc nhóm công tác phát triển du lịch Tây Ninh học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lâm ĐồngTổ giúp việc nhóm công tác phát triển du lịch Tây Ninh học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng
Nhằm tham mưu, định hướng cho Lãnh đạo tỉnh vấn đề phát triển du lịch tại tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới, Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp đột phá tổ chức đoàn đi nghiên cứu học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển du lịch tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 02/5-04/5/2019, do ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổ trưởng Tổ giúp việc Nhóm công tác - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có các thành viên Tổ giúp việc Nhóm Công tác phát triển du lịch là Lãnh đaọ các phòng, đơn vị trực thuộc của các Sở, ngành có liên quan.

​Đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đón đoàn có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Ông Trần mạnh Linh- Chánh Văn phòng- Tổ chức; Ông Hoàng Ngọc Huy- Trưởng phòng Quản lý du lịch; Ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương du lịch. Hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển du lịch, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về Du lịch như: Kinh nghiệm trong công tác quản lý lưu trú, thống kê du lịch; công tác xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng, vận hành cổng thông tin du lịch Đà Lạt (http://dalatcity.org) và các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin vào du lịch; các chính sách đặc thù của địa phương hỗ trợ cho phát triển du lịch; kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch canh nông...

h0805.png

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn với Sở VHTTDL Lâm Đồng

Tiếp đó, đoàn đã đi khảo sát thực địa tại Khu du lịch Trang trại rau và hoa thuộc làng hoa Vạn Thành. Tại đây, đoàn đã nghe Ban quản lý Trang trại chia sẻ kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch canh nông. Đây là hướng đi mới của ngành du lịch hiện nay mà một số địa phương trong cả nước đang phát triển trong đó Lâm Đồng. 

h08051.png

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Vườn hoa Fresh Garden Đà lạt

Mục tiêu loại hình này nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp để phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng nhu cầu được trải nghiệm và tham quan của du khách và cũng là cơ hội tạo điều kiện cho người nông dân nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch, đồng thời cũng là giải pháp hữu ích nhằm phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

5/8/2019 9:00 AMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchTổ giúp việc nhóm công tác phát triển du lịch Tây Ninh học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng/PublishingImages/2019-05/h0805_Key_08052019090725.png
Nhằm tham mưu, định hướng cho Lãnh đạo tỉnh vấn đề phát triển du lịch tại tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới, Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp đột phá tổ chức đoàn đi nghiên cứu học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển du lịch tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 02/5-04/5/2019, do ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổ trưởng Tổ giúp việc Nhóm công tác - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có các thành viên Tổ giúp việc Nhóm Công tác phát triển du lịch là Lãnh đaọ các phòng, đơn vị trực thuộc của các Sở, ngành có liên quan.
5/8/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị sơ kết  hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội và các địa phương giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020Hội nghị sơ kết  hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội và các địa phương giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020
Sáng ngày 28/3/2019 tại Khách sạn TQT- Thành phố Hà Nội Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội và các địa phương giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020.

sơ ket.jpg

Ảnh minh họa

​Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch của bốn mươi (40) tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình,... và Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thủ đô Hà Nội và các địa phương, đồng thời trong buổi Toạ đàm tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả của các địa phương đạt được, các khó khăn trong công tác thực hiện hợp tác và phát triển du lịch, đồng thời cũng đề xuất các nhiệm vụ phối hợp theo sáu (06) nhiệm vụ do Sở Du lịch thành phố Hà Nội đề xuất. Thay mặt cho Sở Du lịch Hà Nội ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các tỉnh theo các nội dung đã ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển sự liên kết giữa ngành du lịch của thành phố Hà Nội với các địa phương nói riêng và giữa các địa phương cả nước nói chung

4/2/2019 3:00 PMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchHội nghị sơ kết  hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội và các địa phương giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020/PublishingImages/2019-04/sơ ket_Key_03042019142311.jpg
Sáng ngày 28/3/2019 tại Khách sạn TQT- Thành phố Hà Nội Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội và các địa phương giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020.
4/2/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bạc LiêuHợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bạc Liêu
Chiều ngày 13/01/2019, tại Hội trường Nhà thi đấu tỉnh, Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đón đoàn công tác Sở Văn hóa, Thông  tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đến trao đổi, học tập kinh nghiệm và ký kết hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch. Đoàn do bà  Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông  tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các doanh nghiệp thuộc tỉnh Bạc Liêu.

KÝ KẾT1.jpg

Ảnh: Lãnh đạo hai Sở ký kết Chương trình hợp tác phát triển Du lịch

Đón, tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, ông Ngô Trần Ngọc Quốc – Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch -Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các doanh nghiệp du lịch của tỉnh nhà.

kÝ KẾT2.jpg

Ảnh: Đại diện Hiệp Hội Du lịch hai tỉnh ký kết hơp tác

Thông qua buổi làm việc, lãnh đạo hai Sở đã trao đổi tình hình phát triển kinh tế- xã hội và Du lịch của mỗi bên, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về Du lịch và Thể dục - thể thao. Lãnh đạo hai sở bày tỏ sự vui mừng và mong muốn kết nối du lịch giữa hai tỉnh để phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của nhau, qua đó quảng bá sản phẩm, trao đổi đưa đón khách du lịch, giới thiệu nét độc đáo riêng của mỗi địa phương, bên cạnh đó hai sở cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển lĩnh vực Thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Kết thúc buổi hội nghị, lãnh đạo hai Sở và Lãnh đạo Hiệp Hội Du lịch hai bên ký kết bản hợp tác.


1/22/2019 9:00 AMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchHợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bạc Liêu/PublishingImages/2019-01/KÝ KẾT_Key_24012019090010.jpg
Chiều ngày 13/01/2019, tại Hội trường Nhà thi đấu tỉnh, Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đón đoàn công tác Sở Văn hóa, Thông  tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đến trao đổi, học tập kinh nghiệm và ký kết hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch. Đoàn do bà  Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông  tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các doanh nghiệp thuộc tỉnh Bạc Liêu.
1/22/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 22/2018/QĐ-TTgSở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 22/2018/QĐ-TTg
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” với sự tham dự của  200 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và chuyên viên phụ trách; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức văn hóa – xã hội.

GD.jpg

Đ/c Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp giới thiệu về nội dung cơ bản của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và giới thiệu về kỹ năng rà soát hương ước, quy ước theo quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg để phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước vi phạm.

Cũng tại Hội nghị này các đại biểu cũng được nghe ông Nguyễn Võ Duyên Anh – Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình giới thiệu Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Qua Hội nghị này, các đại biểu đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương đảm bảo về nội dung, hình thức và trình tự để công nhận hương ước, quy ước đảm bảo theo quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg và Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

12/11/2018 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động gia đìnhTinPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đìnhSở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 22/2018/QĐ-TTg/PublishingImages/2018-12/GD_Key_11122018151408.jpg
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” với sự tham dự của  200 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và chuyên viên phụ trách; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức văn hóa – xã hội.
12/11/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
TÂY NINH tổ chức “Tuần lễ Văn hóa, du lịch nghề làm  Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần thứ II năm 2018”TÂY NINH tổ chức “Tuần lễ Văn hóa, du lịch nghề làm  Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần thứ II năm 2018”
Tiếp nối thành công của Lễ hội văn hóa – du lịch làng nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng  năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch số 2009/KH-UBND ngày 17/8/2018 về việc tổ chức “Tuần lễ Văn hóa, du lịch nghề làm Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần thứ II năm 2018” nhằm duy trì và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng  đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.


trang-bang-ccat.jpg

Ảnh minh họa

Dự kiến Lễ hội lần này sẽ được  tổ chức từ ngày 20/12 – 25/12/2018 (06 ngày) tại Sân vận động Trảng Bàng với quy mô khoảng 200 gian hàng với sự tham gia của các nghệ nhân làm nghề tráng bánh, các tổ chức, cá  nhân sản xuất, kinh doanh bánh tráng phơi sương; các nhà hàng, quán ăn kinh doanh: ẩm thực, ẩm thực chay; các đơn vị trưng bày hoa quả nghệ thuật, làng nghề truyền thống đến từ các vùng miền trong cả nước .

11/5/2018 3:00 AMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchTÂY NINH tổ chức “Tuần lễ Văn hóa, du lịch nghề làm  Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần thứ II năm 2018”/PublishingImages/2018-11/BanhTrangNgon-0_Key_20112018021100.jpg
Tiếp nối thành công của Lễ hội văn hóa – du lịch làng nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng  năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch số 2009/KH-UBND ngày 17/8/2018 về việc tổ chức “Tuần lễ Văn hóa, du lịch nghề làm Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần thứ II năm 2018” nhằm duy trì và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng  đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
11/5/2018 3:00 AMYesĐã ban hành
Cảnh báo tình trạng khách du lịch bị lừa đảo khi đặt dịch vụ trên mạngCảnh báo tình trạng khách du lịch bị lừa đảo khi đặt dịch vụ trên mạng
Những năm gần đây, hoạt động du lịch phát triển nhanh đã thúc đẩy các ngành, nghề khác phát triển theo trong đó hoạt động thương mại điện tử trong du lịch phát triển mạnh, rộng khắp, đa dạng và phức tạp. Xu hướng khách du lịch tìm hiểu thông tin về điểm đến trên internet và đặt tour, dịch vụ trên mạng diễn ra rất phổ biến hiện nay. Hình thức này đã mang lại nhiều lợi ích và thuận tiện cho nhà cung cấp dịch vụ cũng như cho du khách, tuy nhiên thực tế tại Việt Nam hiện nay đã xảy ra tình trạng khách du lịch bị lừa đảo khi đặt dịch vụ du lịch trên các trang mạng nhất là các trang mạng quốc tế.

​Trước tình hình nói trên, Tổng cục Du lịch đã ban hành Công văn số 1492/TCDL-LH ngày 23/10/2018 về việc tình trạng khách du lịch bị lừa đảo khi đặt dịch vụ trên mạng. Chính vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin và khuyến cáo đến khách du lịch cần tìm hiểu thông tin rõ ràng, cụ thể trước khi đặt dịch vụ  thông qua các trang mạng, nhất là trang mạng quốc tế . Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên các trang mạng và tiến hành xử lý nghiêm các  hành vi vi phạm pháp luật quy định, ngoài ra các trường hợp vi phạm sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông.

11/5/2018 3:00 AMĐã ban hànhDu lịchPhòng Quản lý Du lịchCảnh báo tình trạng khách du lịch bị lừa đảo khi đặt dịch vụ trên mạng/PublishingImages/2018-11/images_Key_20112018021746.png
Những năm gần đây, hoạt động du lịch phát triển nhanh đã thúc đẩy các ngành, nghề khác phát triển theo trong đó hoạt động thương mại điện tử trong du lịch phát triển mạnh, rộng khắp, đa dạng và phức tạp. Xu hướng khách du lịch tìm hiểu thông tin về điểm đến trên internet và đặt tour, dịch vụ trên mạng diễn ra rất phổ biến hiện nay. Hình thức này đã mang lại nhiều lợi ích và thuận tiện cho nhà cung cấp dịch vụ cũng như cho du khách, tuy nhiên thực tế tại Việt Nam hiện nay đã xảy ra tình trạng khách du lịch bị lừa đảo khi đặt dịch vụ du lịch trên các trang mạng nhất là các trang mạng quốc tế.
11/5/2018 3:00 AMYesĐã ban hành
Phát triển du lịch cộng đồng Tây NinhPhát triển du lịch cộng đồng Tây Ninh
  Du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch một cách bền vững, đồng thời tạo cơ hội cho người dân địa phương có thu nhập thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên địa phương. Thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng đã và đang phát triển một cách khá tích cực tại các nước trong khu vực và các địa phương trên cả nước, được coi là hoạt động kinh tế cơ bản và được hình thành bởi sự tương tác xã hội vừa mang lại lợi ích cho du khách cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Đối với cộng đồng địa phương, du lịch cộng đồng có những đóng góp đáng kể, tạo ra thu nhập gia tăng cho ngành nghề địa phương cũng như các dịch vụ khác như y tế, ngân hàng, thuê xe, thủ công mỹ nghệ, các điểm tham quan du lịch, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm địa phương như sản phẩm nông nghiệp tại địa phương, hàng hóa giá trị gia tăng dựa vào văn hóa và phong tục truyền thống, sử dụng lao động địa phương và lao động chuyên môn như hướng dẫn viên, hệ thống hỗ trợ bán lẻ, nhà hàng, tạo ra nguồn kinh phí cho việc bảo vệ và nâng cao hoặc duy trì các điểm tham quan tự nhiên và biểu tượng của di sản văn hóa, cộng đồng nâng cao nhận thức về giá trị của nền văn hóa bản địa và môi trường tự nhiên.

   Phát triển du lịch cộng đồng tại Tây Ninh

Tây Ninh có lợi thế lớn trong việc phát triển du lịch cộng đồng do sự đa dạng về văn hóa, bề dày lịch sử, số lượng lớn về làng nghề, có tài nguyên nhân văn phong phú, cảnh quan hữu tình, sản vật và món ăn đặc trưng, lễ hội truyền thống đậm bản sắc văn hóa dân tộc, liệu pháp tự nhiên về sức khỏe từ các rừng thiên  nhiên…Đã có nhiều mô hình phát triển du lịch cộng đồng thành công ở Việt Nam như tour du lịch đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu cuộc sống sông nước miền Tây, du lịch biển có sự tham gia của cộng đồng bảo vệ sinh vật biển, du lịch cộng đồng gắn với làng nghề ở Bắc Ninh, Quảng Nam, du lịch cộng đồng miền Tây Bắc... Tuy nhiên, đến nay Tây Ninh mới bắt đầu xây dựng một số đề án du lịch cộng đồng tại huyện Hòa Thành, thành phố Tây Ninh, huyện Trảng Bàng và cũng đang phát triển một số cơ sở lưu trú Homestay riêng lẻ chưa đúng nghĩa là một du lịch cộng đồng tại thành phố Tây Ninh và Hòa Thành.

   Một số mô hình du lịch cộng đồng

Mô hình du lịch cộng đồng tại Hòa Thành gắn với phát triển giá trị văn hóa truyền thống tại Hòa Thành gồm các xã, thị trấn: Thị trấn Hòa Thành, Long Thành Trung, Trường Đông, Trường Hòa,….Mô hình này nhằm gắn kết điểm mạnh của huyện Hòa Thành như du lịch và trải nghiệm tôn giáo Cao Đài -  một tôn giáo có nguồn gốc từ huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh – Việt Nam, các nghi lễ, các lễ hội lớn như Lễ hội Yến Diêu Trì Cung vào Rằm tháng Tám Âm lịch, lễ hội Vía Đức Chí Tôn - Tháng Giêng Âm lịch – Nhằm dịp lễ tết Nguyên Đán Việt Nam; tham gia cùng người dân làng nghề mây, tre, đan, lát làm các hàng thủ công mỹ nghệ từ cây tre, trúc, tầm vông; thăm vườn trái cây, thưởng thức trái cây  02  mùa mưa - nắng  mang đậm nét đặc trưng riêng có của Tây Ninh và vùng Đông Nam bộ như mãng cầu Bà Đen, măng cục, sầu riêng, chôm chôm, dưa lưới, ổi, soài, nhãn…

 dlcd.jpg

Ảnh: Lễ hội Yến Diêu Trì Cung

lntt.jpg

Ảnh: Làng nghề truyền thống  

Mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Trảng Bàng, Gò Dầu: gắn với phát triển giá trị văn hóa truyền thống tại Trảng Bàng, Gò Dầu: Mô hình nghề làm bánh tráng phơi sương; mây, tre, đan lát, sinh vật cảnh nhằm gắn kết điểm mạnh của huyện Trảng Bàng, Gò Dầu  như du lịch và trải nghiệm làm bánh tráng phơi sương từ khâu làm bột, trảng bánh, phơi bánh, nướng bánh và phơi sương bánh tráng, chèo thuyền trên các rạch, sông Vàm Cỏ Đông để hái rau sông, khách tự tay nấu món ăn cùng với sản phẩm mình làm ra; Thăm, trồng, nuôi hoa, con vật như baba, rùa, trăng do người dân hướng dẫn; cùng người dân làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ, mây, tre, trúc; các vườn trái cây dưa lưới, chôm chôm, sầu riêng, măng cục.

btpstb.jpg

Ảnh: Phơi Sương bánh tráng Trảng Bàng

dl.jpg

Ảnh: Dưa lưới

Mô hình phát triển du lịch cộng đồng Tây Ninh được đánh giá cao, sẽ mang lại cho người dân có thu nhập ổn định thông qua phát triển du lịch cộng đồng, phát triển các làng nghề truyền thống của địa phương, xuất khẩu tại chỗ cho khách du lịch và số lượng sản phẩm bán ra thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng. Lượng khách du lịch sẽ đến với các xã này ngày càng tăng trưởng.

Ths. Phạm Thị Sương


11/5/2018 3:00 AMĐã ban hànhDu lịchBài viếtPhòng Quản lý Du lịchPhát triển du lịch cộng đồng Tây Ninh/PublishingImages/2018-11/dlcd_Key_20112018024403.jpg
  Du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch một cách bền vững, đồng thời tạo cơ hội cho người dân địa phương có thu nhập thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên địa phương. Thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng đã và đang phát triển một cách khá tích cực tại các nước trong khu vực và các địa phương trên cả nước, được coi là hoạt động kinh tế cơ bản và được hình thành bởi sự tương tác xã hội vừa mang lại lợi ích cho du khách cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.
11/5/2018 3:00 AMYesĐã ban hành
Sông vàm cỏ đông, cần định hướng để khai thác du lịchSông vàm cỏ đông, cần định hướng để khai thác du lịch
Có nhiều Hội nghị, Hội thảo trong thời gian qua đã góp phần phát triển du lịch nói chung và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng, miền nói riêng nhưng nhìn lại: Thứ nhất các Hội nghị, Hội thảo chỉ nhấn mạnh vào các sản phẩm du lịch đã có sẵn, thương hiệu. Thứ hai là áp lực cạnh tranh thị trường du lịch từ các tỉnh lân cận ngày càng lớn nên chúng ta đã quên mất rằng việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới là một công việc hết sức quan trọng nhằm giữ chân khách hàng cũ cũng như tạo động lực thu hút các khách hàng tiềm năng đến trong tương lai. Vậy du lịch đã, đang và sẽ … phải đầu tư, làm những gì để phát triển bền vững ?

svcd.jpg

Ảnh: Đi thuyền tham quan Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát

*Thuận lợi

Trong những năm qua, sản phẩm du lịch lễ hội, tín ngưỡng và tâm linh vẫn là sản phẩm chủ lực thu hút nhiều khách du lịch đến với Tây Ninh như tại: Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, Khu du lịch núi Bà Đen là 02 địa điểm có số lượng khách du lịch đến tham quan nhiều nhất và chiếm đến 86% số lượng khách đến Tây Ninh. Tuy nhiên, Tây Ninh vẫn còn nhiều lợi thế lớn để khác thác cho hoạt động du lịch nhưng vẫn còn bỏ ngõ hoặc chưa được chú trọng đầu tư đúng mức: du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, du lịch sông nước,..

Tây Ninh có 02 loại hình du lịch cũng khá nổi tiếng khác đó là: Sản phẩm du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Sản phẩm gắn liền với di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn như: khu di tích Trung ương Cục, căn cứ mặt trận lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam, căn cứ Chính phủ lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam, căn cứ di tích Ban An ninh Miền, căn cứ là các cơ quan đoàn thể trong các thời kỳ.

Ngoài ra Tây Ninh còn có lợi thế về sông ngòi với hai con sông: sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông; trong đó có sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ Vương quốc Campuchia chảy qua Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát sang địa phận các huyện: Tân Biên; Châu Thành; Hòa Thành, Gò Dầu và Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trước khi hòa mình vào sông Vàm Cỏ Tây tạo thành sông Vàm Cỏ tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An…Mặc dù có lợi thế đó nhưng Tây Ninh vẫn chưa phát huy, khai thác hết tiềm năng nhằm thu hút khách đến các khu vực này do số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu của khách như: lưu trú, vui chơi giải trí, ăn uống…Chưa hình thành nên sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Dọc theo hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông có: 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 13 di tích cấp quốc gia và 20 di tích cấp tỉnh đã được công nhận. Trong đó nổi bậc nhất là Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 10/5/2012 (Quyết định số 548/QĐ-TTG).

* Khó khăn

Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch trên sông Vàm Cỏ Đông chưa có hoặc chưa theo kịp với tình hình phát triển. Tình trạng khai thác cát vẫn còn diễn ra gây sạt lỡ, mất mỹ quan dọc hai bên bờ sông; người dân xả rác thải, nước sinh hoạt…ra sông ở những nơi tập trung đông dân cư gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Công tác quản lý chưa đưa ra được định hướng về chiến lược sản phẩm du lịch đường thủy nên dẫn đến sản phẩm du lịch trên địa bàn còn đơn điệu, chất lượng không cao và còn chung chung.

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn còn yếu, chưa có đơn vị kinh doanh đủ mạnh để trở thành đầu tàu tiên phong trong việc xây dựng các sản phẩm mới, độc đáo.

Nguồn nhân lực trong du lịch còn thiếu và yếu nhưng chưa có định hướng cụ thể cho sản phẩm du lịch đường thủy để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

* Định hướng phát triển

 Đặc điểm của khách du lịch là luôn luôn có tiền và muốn chi tiêu nhưng không phải họ gặp gì mua nấy. Du khách tìm đến ta, là nhằm thoã mãn nhu cầu nào đấy. Vậy nhu cầu của du khách là gì? Tìm cái mới, cái lạ, khao khát được biết, muốn được ngắm nhìn, thụ hưởng và hơn thế nữa, đó là mơ ước được chiếm hữu, hưởng thụ.

Chính vì vậy việc trọng tâm nhất là tạo khối đoàn kết trong việc kinh doanh du lịch và cộng đồng tham gia du lịch; xây dựng sản phẩm du lịchđường thủy phải có sự kết hợp, nằm trên một tuyến du lịch giúp khách có được nhiều trãi nghiệm hơn. Ví dụ: xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng hái rau sông đường thủy, làm bánh tráng phơi sương tại huyện Trảng Bàng kết hợp du lịch về nguồn tại Trung ương cục miền Nam. Do đó, việc mời gọi hợp tác, liên kết đầu tư mở rộng thị trường du lịch, giúp các doanh nghiệp phân khúc thị trường và định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ là hết sức quan trọng.

Thứ hai: Ủy ban nhân dân các huyện: Gò Dầu, Hòa Thành, Châu Thành và Tân Biên tập trung thực hiện:

Phát triển hệ thống giao thông liên hoàn thuận lợi cho các phương tiện tiếp cận các khu, điểm du lịch; các di tích lịch sử; các bến tàu,…

Bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho du khách. Cướp giật, trộm cắp phải là không ở các xã. Chính quyền nên vào cuộc xử lý hành vi chặn khách lôi kéo bán vé số, ăn xin sẽ tạo hình ảnh mất trật tự, kém văn minh và xâm phạm đến quyền lợi danh dự của du khách.

 Quản lý các phương tiện đường thuỷ phục vụ khách du lịch thật sự an toàn. Chỉ có những đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện an toàn mới được vận chuyển khách du lịch.

Quản lý môi trường thật tốt để mọi người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Những hành vi huỷ hoại môi trường phải được xử lý nghiêm: Rác, gia súc gia cầm chết, những thứ gì không sử dụng được phải xử lý hợp vệ sinh, không được đổ xuống sông rạch. Tiếng ồn của ghe máy đinh tai nát óc, khói từ các phương tiện xả thoãi mái… Dùng xung điện đánh bắt vô tội vạ các loài thuỷ sản…. Cần phải được giáo dục và phạt thật nặng.

Thứ ba: Nhà kinh doanh du lịch và cộng đồng

Hình thành và liên kết làng nghề: làng nghề làm bánh tráng, hái rau sông, làng làm nón lá, làng nghề mây tre đan, làm nhang, đan lát bằng lục bình,… trên cơ sở đó phát triển du lịch cộng đồng.

Quan tâm các loại thức ăn được nuôi trồng, chế biến hoàn toàn tự nhiên, theo phương pháp truyền thống và được cách tân về hình thức sẽ dễ dàng chinh phục du khách như: thịt heo sử dụng trong các món ăn nổi tiếng: bánh canh giò heo, bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc,....

Nhà vườn làm du lịch cần được định hướng canh tác theo tiêu chuẩn Việt GAP hay Global GAP, để khách tham quan an tâm thưởng thức và mua nhiều thức ăn, trái cây tại vườn. Hầu hết du khách rất thích sử dụng nguồn thực phẩm tại địa phương nơi mình phải đến. Hoặc  ngủ ở một nơi xa lạ với phòng ốc khang trang sạch sẽ, tiện nghi hay đơn giản trên võng lắc lư, hay ghế bố có thể di động dễ dàng…đều có thể tạo cho khách cảm giác thích thú, thoả mãn.

Nghiên cứu các hoạt động văn hoá, văn nghệ có tính tập thể, những trò chơi dân gian, ngắm trăng hay hò hát trên sông,… sẽ giúp du khách vui vẻ về đêm.

Ngoại ngữ là khâu rất yếu của các nhà vườn làm du lịch. Vấn đề này không khó nhưng lại không được quan tâm lắm ở nhà vườn. Muốn phát triển các nhà vườn phải cho đi đào tạo, ít nhất phải đạt trình độ giao tiếp cơ bản để có thể phục vụ và giúp đỡ du khách khi có yêu cầu.

Công nghệ thông tin là công cụ kinh doanh cần phải được đặc biệt quan tâm. Mỗi đơn vị kinh doanh du lịch cần phải có một Website để chủ động giới thiệu những sản phẩm dịch vụ độc đáo, thương hiệu của mình, chủ động bán và thanh toán các sản phẩm dịch vụ của mình. Các Website đó phải liên kết với Website của Hiệp hội và Website có uy tín ngành du lịch trong nước và nước ngoài.

Cạnh tranh là cần thiết trong hoạt đông kinh doanh nhưng phải loại trừ hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Hạ giá bán sản phẩm dịch vụ, bắt chước sản phẩm dịch vụ của người khác một cách máy móc, hay cạnh tranh nhau bằng những chiêu hạ sách…

Mỗi nhà vườn, mỗi đơn vị kinh doanh cần phải có cái riêng, đó là các sản phẩm dịch vụ gì độc đáo của chính mình, cung cách phục vụ văn hoá và chinh phục khách... Chính những cái đó là sự cạnh tranh vượt trội không ai so sánh được với mình.

svcd1.jpg

Ảnh: Một góc sông Vàm cỏ đông

Tóm lại, để du lịch dọc theo sông Vàm Cỏ Đông phát triển ngang tầm với những gì mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng, cần phải dựa vào sức mạnh tổng hợp các nguồn lực đầu tư xây dựng cho riêng mình những sản phẩm dịch vụ không những tốt, cạnh tranh mà còn phải thực sự an toàn, hấp dẫn, độc đáo. Để dịch vụ du lịch đường thủy thực sự phát triển các nhà vườn, cộng đồng những người làm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch cần phải mạnh dạn, chủ động trong việc làm du lịch không nên bị động dựa quá nhiều vào Nhà nước hay các nhà đầu tư; Thứ hai quản lý tốt vệ sinh, môi trường và an ninh trật tự dọc theo hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông. Giải quyết được 2 vấn đề này chắc chắn du lịch dọc theo sông Vàm Cỏ Đông khi được hình thành sẽ phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, các ngành chức năng cần thể hiện vai trò của mình trong việc định hướng, giúp cộng đồng nhà vườn làm dịch vụ, du lịch; các đơn vị kinh doanh du lịch có nhiều sản phẩm độc đáo, nhiều thương hiệu nổi tiếng, chinh phục du khách bốn phương; sẳn sàng cạnh tranh theo cơ chế của thị trường.

Trần Anh Kiệt


11/5/2018 3:00 AMĐã ban hànhDu lịchBài viếtPhòng Quản lý Du lịchSông vàm cỏ đông, cần định hướng để khai thác du lịch/PublishingImages/2018-11/svcd_Key_20112018024316.jpg
Có nhiều Hội nghị, Hội thảo trong thời gian qua đã góp phần phát triển du lịch nói chung và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng, miền nói riêng nhưng nhìn lại: Thứ nhất các Hội nghị, Hội thảo chỉ nhấn mạnh vào các sản phẩm du lịch đã có sẵn, thương hiệu. Thứ hai là áp lực cạnh tranh thị trường du lịch từ các tỉnh lân cận ngày càng lớn nên chúng ta đã quên mất rằng việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới là một công việc hết sức quan trọng nhằm giữ chân khách hàng cũ cũng như tạo động lực thu hút các khách hàng tiềm năng đến trong tương lai. Vậy du lịch đã, đang và sẽ … phải đầu tư, làm những gì để phát triển bền vững ?
11/5/2018 3:00 AMYesĐã ban hành
Giải pháp phát triển du lịch nông thôn Tây NinhGiải pháp phát triển du lịch nông thôn Tây Ninh
Ngày nay, với xu thế khoa học công nghiệp đang phát triển ở một tốc độ cao, đô thị hóa cao, con người muốn tìm về những yếu tố tự nhiên là điều tất yếu. Du lịch nông thôn đang trở nên phổ biến ở các nước trên thế giới, ở các địa phương có lợi thế về nông nghiệp. Có thể hiểu, Du lịch nông thôn là loại hình khai thác các vùng nông thôn như một tài nguyên và đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị trong việc tìm kiếm không gian yên tĩnh, giải trí ngoài trời, qua đó du khách được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, được trải nghiệm cuộc sống nhà nông, tự tay làm ra một sản phẩm nào đó cho mình sử dụng hay được thưởng thức các món ăn chế biến từ các nguồn nguyên liệu sạch đảm bảo sức khỏe.... Điểm đặc biệt của du lịch nông thôn chính là sự kết hợp giữa các giá trị tự nhiên và giá trị văn hóa truyền thống địa phương, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa cũng như các ngành nghề truyền thống của địa phương.

Tây Ninh có lợi thế về địa lý tự nhiên, có khí hậu tương đối ôn hòa, chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Tổng lượng bức xạ dồi dào, nhiệt độ cao và ổn định; mặt khác, Tây Ninh nằm sâu trong lục địa, có địa hình cao, núp sau dãy Trường Sơn, hầu như không có bão, gió lốc, ngập lụt. Đây là những điều kiện thuận lợi để Tây Ninh tập trung phát triển ngành nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, các tiềm năng nhân văn cho phát triển du lịch nông thôn ở Tây Ninh cũng rất đa dạng và phong phú, với 88 di tích được xếp hạng, (01 di tích quốc gia đặc biệt; 24 di tích cấp quốc gia; 63 di tích cấp tỉnh); 4 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, thực tế phát triển du lịch nông thôn ở Tây Ninh trong thời gian vừa qua còn sơ khai, cũng chỉ mới bước đầu mang tính tự phát, manh mún hoặc chỉ mới triển khai mô hình thí điểm, số lượng khách du lịch tham gia loại hình này còn hạn chế. Du khách tham gia vào loại hình du lịch này cũng chỉ dừng ở mức độ tham quan, như: tham quan mô hình sản xuất tráng bánh tráng phơi sương; tham quan làng nghề mây tre, nứa; tham quan quy trình trồng và sản xuất Trà; tham quan quy trình trồng rau sạch; tham quan vườn nho rừng và sản xuất rượu nho rừng;... Phần lớn sản phẩm mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống, việc trải nghiệm của du khách cùng với nhà nông ở mức đơn giản mà chưa tận dụng được hết lợi thế để thu hút du khách cũng như tăng khả năng chi tiêu của khách du lịch qua khai thác các dịch vụ bổ trợ khác.

Từ thực tế trên, để khắc phục các mặt hạn chế và thực hiện có hiệu quả loại hình du lịch nông thôn trong thời gian tới, cần quan tâm đến các yếu tố sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển du lịch phù hợp: Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ngày càng đi lên, các tác động của hiện đại hóa, đô thị hóa, biến đổi khí hậu,... đã ảnh hưởng đến cảnh quan nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, tập quán canh tác ... Do vậy cần có tính dự báo cho những thay đổi này để xây dựng chiến lược phát triển du lịch hợp lý, tránh đầu tư nhưng không thể khai thác lâu dài, cần tính toán trước khi quyết định quy mô đầu tư, loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng.

btpstb.jpg

Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng (Ảnh: Đỗ Thành Nhân)

- Đầu tư cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tạo sự thuận tiện cho du khách di chuyển đến điểm tham quan. Giám sát chất lượng công trình giao thông, tránh việc đường giao thông xuống cấp; Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn sạch sẽ, tránh tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, kết nối wifi miễn phí tại các điểm tham quan.

Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch nói chung và nguồn nhân lực du lịch nông thôn nói riêng đảm bảo về chất lượng và số lượng; đặc biệt là việc trang bị kiến thức và kỷ năng cho nông dân trong việc "làm" du lịch nông thôn, phát triển nguồn nhân lực sẵn có tại địa phương nhằm giải quyết vấn đề việc làm gắn với ngành nghề đặc thù của địa phương.

- Xây dựng sản phẩm chất lượng tốt, kéo dài thời gian lưu trú: Trong phát triển du lịch nói chung và phát triển du lịch nông thôn nói riêng, chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng, cần có kế hoạch xây dựng hệ thống sản phẩm có chất lượng, đặc sắc, đa dạng, có giá trị nhưng vẫn phải đảm bảo tôn trọng các yếu tố tự nhiên, văn hóa mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Trong quy hoạch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch nông thôn cần tránh tổ chức dàn trải, chồng chéo, thiếu điểm nhấn, sản phẩm trùng lặp ở các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh lân cận.

Thực hiện đánh giá lại một cách chi tiết hơn các nguồn lực để phát triển du lịch của tỉnh, kết hợp với khảo sát nhu cầu của du khách, từ đó xác định điểm nhấn, sự khác biệt cần có; Tham khảo ý kiến từ du khách, các chuyên gia, các nhà tổ chức hoạt động du lịch và cộng đồng địa phương trong việc khai thác các thế mạnh nổi trội và sự hấp dẫn của riêng từng địa phương; Xác định thị trường khách chủ lực cho phát triển du lịch của tỉnh; Nghiên cứu các khả năng liên kết vùng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng sức hút của địa phương, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Mặt khác, một khi du lịch nông thôn ược phát triển thành công tại địa phương thì cũng có thể phát sinh các vấn đề thay đổi về mặt xã hội và môi trường địa phương. Do vậy, chiến lược phát triển du lịch hợp lý cần phải cân nhắc các tác động xã hội và môi trường khi phát triển du lịch nông thôn.

mcbd.jpg

Ảnh: Mảng Cầu Bà đen

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện theo những nguyên tắc về phát triển du lịch nông thôn, đòi hỏi phải có nỗ lực, cố gắng và sự đồng tâm nhất trí giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc triển khai các giải pháp quan trọng; tập trung đầu tư phát triển, đa dạng hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm, dịch vụ du lịch, tạo nét đặc sắc, độc đáo riêng có của Tây Ninh, tập trung phát triển các khu, điểm, sản phẩm du lịch chủ lực, trọng tâm để làm đầu tàu, đòn bẩy thúc đẩy các khu vực và sản phẩm du lịch khác phát triển.
Dương Nguyễn


11/5/2018 3:00 AMĐã ban hànhDu lịchBài viếtPhòng Quản lý Du lịchGiải pháp phát triển du lịch nông thôn Tây Ninh/PublishingImages/2018-11/mcbd_Key_20112018024221.jpg
Ngày nay, với xu thế khoa học công nghiệp đang phát triển ở một tốc độ cao, đô thị hóa cao, con người muốn tìm về những yếu tố tự nhiên là điều tất yếu. Du lịch nông thôn đang trở nên phổ biến ở các nước trên thế giới, ở các địa phương có lợi thế về nông nghiệp. Có thể hiểu, Du lịch nông thôn là loại hình khai thác các vùng nông thôn như một tài nguyên và đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị trong việc tìm kiếm không gian yên tĩnh, giải trí ngoài trời, qua đó du khách được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, được trải nghiệm cuộc sống nhà nông, tự tay làm ra một sản phẩm nào đó cho mình sử dụng hay được thưởng thức các món ăn chế biến từ các nguồn nguyên liệu sạch đảm bảo sức khỏe.... Điểm đặc biệt của du lịch nông thôn chính là sự kết hợp giữa các giá trị tự nhiên và giá trị văn hóa truyền thống địa phương, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa cũng như các ngành nghề truyền thống của địa phương.
11/5/2018 3:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây NinhTriển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, Kế hoạch số 789/KH-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch. Ngày 09 tháng 7 năm 2018,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1685/KH-UBND về triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du là những quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh với đối tượng áp dụng là khách du lịch là người Việt Nam đi du lịch trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đi du lịch Việt Nam; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch. Ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch là yếu tố hết sức quan trọng, cần thiết để phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, có chiều sâu, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung của Bộ quy tắc gồm 2 Chương: Quy định chung và Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử. Trong đó, nội dung Bộ quy tắc ứng xử quy định những điều cần làm của từng đối tượng tham gia vào hoạt động du lịch.

Để có sự thống nhất sử dụng trên phạm vi toàn quốc, bộ quy tắc đã đề ra 10 khẩu hiệu tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch gồm: Nâng cao hình ảnh du khách Việt; du lịch có hiểu biết và có trách nhiệm; Việt Nam – Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh; mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch; du lịch hướng tới sự chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; ứng xử văn minh là tôn trọng bản thân và tôn trọng mọi người; nói không với dịch vụ kém chất lượng; ứng xử đúng mực, thái độ thân thiện, tinh thần tận tụy; xếp hàng là văn minh; nói lời hay, cử chỉ đẹp.

Click vào đây để xem chi tiết Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

https://sovhttdl.tayninh.gov.vn/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat-chi-tiet.aspx?ItemID=4986

7/25/2018 9:00 AMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchTriển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, Kế hoạch số 789/KH-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch. Ngày 09 tháng 7 năm 2018,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1685/KH-UBND về triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
7/25/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Tham dự giải Vô địch Cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2018Tham dự giải Vô địch Cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2018

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, từ ngày 18/6 đến ngày 28/6/2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tây Ninh cử đoàn Thể thao gồm 01 HLV (Ông: Tô Trí Dũng) và 01 VĐV (Em: Phan Nguyễn Thái Bảo) tham dự giải Vô địch Cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi Đông Nam Á tại thành phố Davo - Phillippines.

          Tham dự giải có 11 đoàn thuộc các nước, vùng, lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á.

          Đoàn vận động viên Tây Ninh thi đấu tại giải đạt được 02 huy chương Vàng và 02 huy chương Bạc, cụ thể như sau:

            * VĐV Phan Nguyễn Thái Bảo           sinh năm 2010:

- 01 Huy chung Vàng nội dung đồng đội Cờ nhanh

- 01 Huy chung Vàng nội dung đồng đội Cờ chớp

                    - 01 Huy chương Bạc nội dung cá nhân Cờ nhanh

                   - 01 Huy chung Bạc nội dung cá nhân Cờ chớp

          Có được thành tích trên là nhờ sự quan tâm của UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở Ban ngành, sự chỉ đạo và động viên kịp thời của Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tây Ninh. Tập thể huấn luyện viên , vận động viên môn Cờ vua sẽ giữ vững tinh thần, phát huy và phấn đấu trong tập luyện cũng như thi đấu nhằm đạt được những thành tích cao hơn cho Việt Nam nói chung và cho Tây Ninh nói riêng./.

7/11/2018 11:00 AMĐã ban hànhThể dục thể thaoTinTrung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thaoTham dự giải Vô địch Cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Tham dự giải Quần vợt Vô địch lứa tuổi Trẻ lần 2 – Tranh Cúp Hải Đăng 2018Tham dự giải Quần vợt Vô địch lứa tuổi Trẻ lần 2 – Tranh Cúp Hải Đăng 2018

Được sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, từ ngày 27/6 đến ngày 06/7/2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tây Ninh cử đoàn Thể thao gồm 03 HLV và 07 VĐV tham dự giải Quần vợt Vô địch lứa tuổi Trẻ lần 2 – Tranh Cúp Hải Đăng 2018 tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          Tham dự giải có 23 tỉnh thành trong cả nước tham dự.

          Đoàn vận động viên Tây Ninh thi đấu tại giải đạt được 01 huy chương Vàng và một kết quả khác, cụ thể như sau:

            1/ VĐV Tống Thị Bích Trâm: 01 Huy chung Vàng nội dung đơn nữ U10

            2/ Lê Nguyễn Phương Trinh: vào vòng tứ kết đơn nữ U12

            3/ Nguyễn Đăng Huy: vào vòng 1/16 đơn nam, đôi nam U16

            4/ Lê bình Minh: vào vòng 1/16 đơn nam, đôi nam U16

            5/ Nguyễn Anh Khôi: vào vòng 1/16 đơn nam U10

            6/ Nguyễn Minh Khôi: vào vòng 1/16 đơn nam U12

            7/ Lê Ánh Sao: vào vòng 1/8 đơn nữ U12

          Có được thành tích trên là nhờ sự quan tâm của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự chỉ đạo trực tiếp và động viên kịp thời của Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao. Tập thể huấn luyện viên , vận động viên môn Quần vợt sẽ giữ vững tinh thần, phát huy tinh thần đoàn kết và phấn đấu trong tập luyện cũng như thi đấu nhằm đạt được những thành tích cao hơn trong thời gian tới./.

7/11/2018 11:00 AMĐã ban hànhThể dục thể thaoTinTrung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thaoTham dự giải Quần vợt Vô địch lứa tuổi Trẻ lần 2 – Tranh Cúp Hải Đăng 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Đầu tư xây dựng cơ sở mới tạo niềm tin, động lực để phát triểnĐầu tư xây dựng cơ sở mới tạo niềm tin, động lực để phát triển
 Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh, được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 9 tháng 01 năm 1993 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Trụ sở đặt tại số 92, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, Thị xã Tây Ninh.
Đến năm 1997 Trung tâm Thể dục thể thao được đổi tên theo Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 01 năm 1997 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thành Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao Tây Ninh.

 1. Từ cơ sở cũ "Còn nhiều khó khăn"

 Cơ sở vật chất ban đầu tiếp quản từ Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh bàn giao lại cho đơn vị năm 1993, lúc đó chỉ có 02 dãy nhà cấp IV đơn sơ, xung quanh trồng cây ăn trái. Để có đủ điều kiện cho bộ máy của Trung tâm hoạt động, nhà nước đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 01 dãy nhà làm việc gồm 05 phòng và 01 hội trường, 03 nhà để xe ô tô. Cơ sở vật chất sân bãi cho vận động viên tập luyện rất thiếu thốn, chỉ tập luyện tại các cơ sở đã có sẵn trên địa bàn như: Sân vận động cũ, bể Bơi thiên nhiên (huyện Hòa Thành). Lúc đầu để có sân tập luyện đơn vị đã lao động cải tạo thành các khoảnh đất trống cho Bộ môn Bóng chuyền tập luyện, Bộ môn Bóng bàn tập luyện tại phòng cấp IV của Trung tâm không đủ tiêu chuẩn, nhiều lúc các lớp Trẻ, năng khiếu Bóng đá phải tập trên những khu đất trống của vườn cao su, lớp Bơi tập trên các đoạn kênh Đông - Tây thủy lợi… do thiếu bể bơi và sân tập, trang thiết bị ban đầu không đáp ứng nhu cầu làm việc, cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy, tập luyện và sinh hoạt.

Chỗ ăn, ở, sinh hoạt của vận động viên chưa đáp ứng yêu cầu nên Trung tâm chỉ tập trung vận động viên của một số môn, còn lại là bán tập trung và phối hợp tổ chức học tập văn hóa tại một số điểm trường trên địa bàn của tỉnh.

 Năm 1995, Trung tâm được Tổng cục Thể dục Thể thao cho lại một dàn vỉ kèo lắp ráp bằng thép đã qua sử dụng chuyển từ miền Bắc vào và được tỉnh đầu tư xây dựng một nhà tập luyện tại Trung tâm cho các lớp: Bóng chuyền, Cầu lông, Võ thuật… tập luyện và tổ chức thi đấu các giải phong trào.

 Sau 25 năm thành lập, đến nay cơ sở vật chất ở trụ sở cũ đã xuống cấp, hư hỏng. Trung tâm đã nhiều lần sửa chữa, khắc phục những khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhiều năm liền đơn vị hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu giao, đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và dẫn đầu Phong trào thi đua cụm Khối đơn vị sự nghiệp. Được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban TDTT (Nay là Bộ VHTT và DL).

 Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập dẫn đến việc làm sút giảm thành tích thể thao của tỉnh. Về kinh phí tỉnh Tây Ninh phân bổ cho hoạt động TDTT hoàn toàn không thua kém các tỉnh trong khu vực nhưng kết quả đạt được vẫn chưa cao.

 Nguyên nhân là do cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT chưa được nâng cấp, còn phân tán nhiều nơi, không tập trung, đã gây khó khăn cho công tác đào tạo và huấn luyện.  Trụ sở cũ sử dụng đã lâu không được nâng cấp nên ngày càng hư hỏng nặng.

tthlđt4.jpg

Khu nhà nghỉ của vận động viên tại cơ sở cũ

tthlđt5.jpg

Sân tập, Nhà tập của VĐV tại cơ sở cũ

Trong các nhiệm kỳ 2002 - 2006 và 2006 - 2010,  UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng một số công trình phục vụ cho hoạt động TDTT chào mừng thành công các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh như: Nhà thi đấu đa năng, Bể bơi, Sân quần vợt, Sân vận động tỉnh… (gồm Khán đài A, khán đài B, mặt sân cỏ và đường chạy Điền kinh phủ nhựa tổng hợp, dưới các khán đài A và B đã thiết kế các phòng và nhà vệ sinh. Sau khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng đã giải quyết khó khăn cho việc sinh hoạt và tập luyện của huấn luyện viên, vận động viên các bộ môn về sân bãi và chỗ nghỉ (sắp xếp chuyển vận động viên một số môn từ Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Trung tâm Thi đấu Thể thao lên  khán đài B sinh hoạt và tập luyện).

 Tuy nhiên qua nhiều năm sử dụng phục vụ tập luyện và tổ chức thi đấu đến nay các công trình được đầu tư xây dựng đã xuống cấp. Bể bơi giao cho tư nhân quản lý nhưng hoạt động kém hiệu quả, Nhà thi đấu hệ thống chiếu sáng không đảm bảo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh không đạt nên ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức thi đấu và hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu cho đơn vị.

 Tại dưới khán đài B sân vận động, nơi vận động viên các bộ môn: Điền kinh, Võ cổ truyền, Karatedo, Taekwondo, Bóng đá U15, U17, U19 tập trung sinh hoạt cũng bị mưa dột nước từ phía trên bậc tam cấp khán đài B thấm xuống các phòng nên các em sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn (do các mối nối bê tông trên khán đài giãn nở theo thời tiết).

 Đường chạy phủ nhựa tổng hợp dùng cho vận động viên Điền kinh tập luyện và tổ chức thi đấu các giải Điền kinh, nhựa tổng hợp lâu năm bị bong tróc keo dán, hư hỏng không còn sử dụng được, nên hàng năm phải hoãn không tổ chức giải Vô địch Điền kinh.

 Cuối năm 2016, công trình Nhà thi đấu được tiến hành sửa chữa, cải tạo nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải cấp quốc gia và quốc tế, nhưng vẫn đang thiếu nhà kho để bảo quản dụng cụ chuyên dụng cồng kềnh như (sàn đài lắp ráp thi đấu ngoài trời của môn Võ thuật và một số thiết bị khác).

 Về cơ bản các hoạt động tổ chức thi đấu của Trung tâm được đảm bảo, tuy nhiên hoạt động dịch vụ còn hạn chế, chưa khai thác hết mặt bằng, chưa sử dụng hết công năng của Nhà Thi đấu, còn để nhiều khu đất trống chưa được đầu tư, chưa đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao để kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng các CLB tập luyện TDTT.

 2. Đến cơ sở mới "Tạo niềm tin, động lực" để phát triển

 Sau hơn 2 năm xây dựng, cơ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (theo tên mới thành lập) được đầu tư kinh phí xây dựng 76,084 tỉ đồng, trên diện tích hơn 5ha tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình của giai đoạn I gồm: Sửa chữa một số hạng mục của hai dãy nhà làm việc được Sở Giao thông Vận tải bàn giao lại (gồm 11 phòng làm việc và 01 hội trường); Xây mới Khu nhà tập luyện gồm 06 phòng; 01 khu nhà ở và học văn hóa cho vận động viên 01 trệt và 02 tầng lầu; 01 nhà ăn tập thể với sức chứa trên 200 vận động viên và khu bảo quản, chế biến, thức ăn; 02 sân bóng đá (01 sân cỏ nhân tạo và 01 sân cỏ tự nhiên); xung quanh sân bóng đá có đường chạy phủ nhựa tổng hợp dùng tập Điền kinh, 01 dãy nhà để xe mô tô của viên chức và khách đến quan hệ công tác, 01 nhà để xe ô tô 03 cửa cuốn không có vách ngăn.

 Xây dựng cơ sở mới và tổ chức học tập văn hóa tập trung tại Trung tâm giúp các vận động viên yên tâm hơn, khi không còn nỗi lo phải di chuyển đi học ở các trường xa nơi tập trung tập luyện. Các huấn luyện viên sẽ bớt vất vả hơn khi hàng tuần không còn phải liên hệ tìm thuê sân bãi tập luyện. Hàng năm Trung tâm tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi, lại và kinh phí chi cho việc thuê sân bãi, xăng dầu phục vụ vận động viên, học văn hóa, tập luyện tại các điểm tập.

Một số hạng mục công trình giai đoạn I được đầu tư xây dựng đã hoàn thành:

tthlđt.jpg

Nhà tập luyện thể thao     

tthlđt1.jpg

Văn phòng làm việc 

tthlđt2.jpg

Sân bóng đá, đường chạy phủ nhựa tổng hợp     

 tthlđt3.jpg

Nhà ăn tập thể             Nhà nghỉ, học văn hóa      

 Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở mới là việc sáp nhập Trung tâm Đào tạo huấn luyện thể thao và Trung tâm Thi đấu thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao theo Quyết định số 285/QĐ-UBND, ngày 30/01/2018 và quyết định số 498/QĐ-UBND, ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi bổ sung Điều 6 Quyết định số 285/QĐ-UBND, ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Đây là mô hình mới và là thử thách mới đối với công tác quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trong việc lựa chọn hướng đi cho phù hợp để phát triển nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện và tổ chức thi đấu.

Vẫn còn đó những khó khăn, thử thách ở phía trước. Nhưng với việc củng cố tổ chức bộ máy, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới đã tạo sự an tâm, tiếp thêm niềm tin và động lực cho tập thể cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo huấn luyện và tổ chức thi đấu ngày càng phát triển.

 

                                                                      Đào Bích Sơn

                                                          Phó giám đốc TTHLTĐTDTT7/11/2018 11:00 AMĐã ban hànhThể dục thể thaoBài viếtTrung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thaoĐầu tư xây dựng cơ sở mới tạo niềm tin, động lực để phát triển/PublishingImages/2018-08/tthlđt_Key_24082018102929.jpg
 Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh, được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 9 tháng 01 năm 1993 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Trụ sở đặt tại số 92, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, Thị xã Tây Ninh.
Đến năm 1997 Trung tâm Thể dục thể thao được đổi tên theo Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 01 năm 1997 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thành Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao Tây Ninh.
7/11/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Khai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch tại tỉnh Đăk Lăk do Tổng cục Du lịch tổ chứcKhai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch tại tỉnh Đăk Lăk do Tổng cục Du lịch tổ chức
Nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức trong công tác quản lý du lịch, sáng ngày 02/7/2018, tại Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Tổng cục Du lịch tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch cho 62 học viên là cán bộ, chuyên viên các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch thuộc 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là khóa tập huấn thứ hai nằm trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch năm 2018 do Tổng cục Du lịch tổ chức, Khóa tập huấn được tổ chức từ ngày 02/7-06/7/2018. Trước đó khóa thứ nhất đã được tổ chức từ ngày 04/6-08/6/2018 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và dự kiến khóa thứ ba sẽ được tổ chức từ ngày 23/7- 27/7/2018 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

tập huấn daklak.png

ảnh minh họa

Các học viên tham gia lớp tập huấn được cập nhật các văn bản quan trọng liên quan đến sự phát triển của ngành du lịch gồm: Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chương trình hành động về Du lịch; Luật Du lịch 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, tìm hiểu cơ cấu lại ngành du lịch trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú. 

7/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhDu lịchTinPhòng Quản lý Du lịchKhai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch tại tỉnh Đăk Lăk do Tổng cục Du lịch tổ chức/PublishingImages/2018-07/tập huấn daklak_Key_06072018094640.png
Nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức trong công tác quản lý du lịch, sáng ngày 02/7/2018, tại Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Tổng cục Du lịch tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch cho 62 học viên là cán bộ, chuyên viên các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch thuộc 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.
7/6/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Tỉnh tây ninh tham gia ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018Tỉnh tây ninh tham gia ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018
Từ ngày 20.6 đến ngày 22.6.2018 Tây Ninh tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2018 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng cai tổ chức. Tham dự Ngày hội là sự có mặt 84 thành viên của 21 gia đình (mỗi gia đình 4 người) đến từ 7 tỉnh Đông Nam Bộ: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã chọn 3 gia đình đạt giải cao trong Ngày Hội gia đình năm 2018 do Sở VHTTDL phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức, đó là gia đình ông Phạm Văn Thật công tác tại Công an huyện Trảng Bàng và bà Vương Thị Kim Quyên công tác tại Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng cùng 2 con Phạm Quốc Thịnh và Phạm Hà Phương Nguyên; gia đình ông Nguyễn Tấn Thành công tác tại trường THCS Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu và bà Võ Thị Thúy Kiều là thợ may cùng 2 con Nguyễn Thành Quốc và Nguyễn Quốc Thịnh và gia đình ông Trần Duy Trác làm nghề kinh doanh và bà Lê Thị Kim Loan công tác tại trường THCS Thị Trấn, huyện Tân Biên cùng 2 con Trần Việt Hà và Trần Gia Phát.

Ngày hội Gia đình là sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của khu vực miền Đông Nam Bộ góp phần tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, đồng thời gắn với nội dung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, Ngày Hội cũng là dịp tôn vinh biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện cho các gia đình khu vực Đông Nam bộ có dịp gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời giới thiệu nét văn hóa của gia đình với đặc thù của từng địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết thân thiện giữa các gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ.    

Ngày hội diễn ra 3 ngày trong không khí sôi nổi, vui nhộn với các nội dung: tôn vinh biểu dương gia đình văn hóa tham gia các hoạt động ngày hội, trưng bày hình ảnh gia đình và các phần thi: thi văn nghệ, thi thể thao.

Phần thi thể thao với tên gọi "Gia đình vui khỏe". Ở phần thi này các gia đình phải trải qua 2 môn thi đấu: Lướt ván trên cát và Rinh quà về nhà. Với môn thi đấu "Lướt ván trên cát" 4 thành viên trong gia đình di chuyển về đích với 2 bao tải đựng gạo (loại 50 kg) luân phiên 1 bao tải gia đình đứng trên đó, 1 bao tải dùng để di chuyển; đối với môn thi  "Rinh quà về nhà" 04 thành viên trong gia đình cầm 04 đầu lụa được nối vào nhau thành dấu cộng trên có đặt 1 chiếc đĩa đựng quả bóng di chuyển trên quãng đường dài 30m để về đích. Thông       qua 2 môn thi thể thao nhằm thể hiện sự khéo léo, linh hoạt, ăn ý, giúp các gia đình có khoảng thời gian vận động và vui chơi hết mình với nhau.  

Phần thi văn nghệ với tên gọi "Gia đình trổ tài". Các gia đình phải trải qua 2 nội dung thi: thi tự giới thiệu, thi năng khiếu. Đối với thi Tự giới thiệu mỗi tỉnh thành lập 1 đội (đầy đủ 12 thành viên của 03 gia đình) giới thiệu về đặc điểm, thành tích nổi bật của địa phương mình, giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp các thành viên trong gia đình cũng như thành tích nổi bật của các gia đình trong các phong trào: phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn hạnh phúc gia đình tại địa phương thông qua các hình thức hát, ngâm thơ, hò vè, tiểu phẩm…trong thời gian 7 phút.

Ở nội dung Thi năng khiếu, mỗi gia đình tự tham gia phần thi của riêng mình với các hình thức ca, múa, tiểu phẩm, diễn tấu nhạc cụ… Nội dung ca ngợi về Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, con người, gia đình Việt Nam; nêu cao giá trị nhân văn, văn hóa gia đình Việt Nam: về những tấm gương hiếu nghĩa đối với ông bà, cha mẹ; xây dựng gia đình hạnh phúc, lành mạnh...

Với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng, chia sẻ, nâng đỡ, giúp sức cùng nhau đã giúp cho 03 gia đình vượt qua được các phần thi, kết quả như sau:

 

Nội dungĐạt giảiTên gia đìnhTiết mục
Thi Tự giới thiệu

Giải Ba

 

3 gia đình cùng tham giaGiới thiệu về các gia đình và quê hương Tây Ninh
Thi năng khiếuGiải NhấtGia đình ông Nguyễn Tấn Thành và bà Võ Thị Thúy Kiều"Hòa tấu nhạc cụ"
Giải Khuyến khíchGia đình ông Phạm Văn Thật và bà Vương Thị Kim QuyênTiểu phẩm "Hạnh phúc mỉm cười"

Thi Thể thao: 2 môn

- Lướt ván trên cát

- Rinh quà về nhà

Giải Khuyến khíchGia đình ông Phạm Văn Thật và bà Vương Thị Kim Quyên 
Giải Khuyến khíchGia đình ông Nguyễn Tấn Thành và bà Võ Thị Thúy Kiều 
Giải Khuyến khíchGia đình ông Trần Duy Trác và bà Lê Thị Kim Loan 
Thúy Quỳnh
7/3/2018 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động gia đìnhTinPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đìnhTỉnh tây ninh tham gia ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 20.6 đến ngày 22.6.2018 Tây Ninh tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2018 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng cai tổ chức. Tham dự Ngày hội là sự có mặt 84 thành viên của 21 gia đình (mỗi gia đình 4 người) đến từ 7 tỉnh Đông Nam Bộ: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận.
7/3/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh hưởng ứng ngày gia đình việt nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018Tây Ninh hưởng ứng ngày gia đình việt nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình: chức năng sinh sản, tái sản xuất con người; chức năng kinh tế; chức năng giáo dục, xã hội hóa cá nhân; chức năng thỏa mãn các nhu cầu tinh thần, tâm lý – tình cảm vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

Một gia đình hạnh phúc, êm ấm cũng là niềm mơ ướt, khát khao của không ít gia đình, bởi vì quẩn quanh trong mái ấm của họ vẫn còn xảy ra nhiều bất ổn dẫn đến cảnh gia đình tan vỡ, con cái là nạn nhân gánh hậu quả đáng thương tâm – đó là hậu quả của bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình đã làm tổn hại tinh thần, ảnh hưởng tới kinh tế và năng suất lao động. Bạo lực gia đình đã và đang vi phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng của các nạn nhân, nhất là phụ nữ và trẻ em; là nguyên nhân làm suy giảm hạnh phúc gia đình. Xác định bạo lực gia đình là vấn nạn xã hội ngày 8/3/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-TTg, trong đó lấy tháng 6  hằng năm là "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; tuyên truyền đến mọi gia đình về tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình

Hàng năm các địa phương trong cả nước, trong đó có Tây Ninh đồng loạt tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Năm 2018, với đề Ngày Gia đình Việt Nam: "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"; chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình: "Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình"

Với thông điệp truyền thông

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương!

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc!

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh!

- Hạnh phúc Gia đình là Yêu thương và Chia sẻ!

Từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2018 tỉnh Tây Ninh tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan: băng ron, xe loa; qua tin, bài trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử, Đài - Trạm Truyền thanh, hệ thống các thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, hoạt động của các Đội tuyên truyền lưu động; thực hiện thông tin tư liệu; trưng bày tài liệu, sách chuyên đề, phổ biến các phim, phim tài liệu về Ngày Gia đình Việt Nam và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Hội thi, Ngày hội Gia đình, Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu, các buổi giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và đặc biệt là thông qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững ở các ấp, khu phố qua đó đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu hơn về vai trò, vị trí của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ; tích cực tham gia phong trào thi đua của địa phương; chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng xã hội văn minh.

6/27/2018 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động gia đìnhBài viếtPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đìnhTây Ninh hưởng ứng ngày gia đình việt nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".
6/27/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Hưởng ứng bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2018Hưởng ứng bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2018
Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, phát động đến các gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cùng hưởng ứng Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương vào Ngày Gia đình Việt Nam (Thứ Năm - 28/6/2018) trong khung giờ từ 17h-19h (5 giờ chiều đến 7 giờ tối).

Người ta thường nói bữa cơm gia đình chính là ngọn lửa duy trì hạnh phúc gia đình, mất dần bữa cơm gia đình cũng đồng nghĩa với việc mất dần hạnh phúc gia đình. Do đó việc duy trì, giữ gìn bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng. Vì lẽ đó "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" là chủ đề được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn để tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2018 với ý nghĩa:

- Nhằm trân trọng những giây phút sum họp của từng gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

- Giáo dục cho các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị của những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình từ đó giáo dục trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

IMG_1403.JPG

Ảnh minh họa

- Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi trao truyền những kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình. Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, những nét văn hóa truyền thống một gia đình, của một đất nước. Là nơi kết nối giữa thế hệ này với thế hệ khác trong một gia đình. Là nơi thể hiện tình yêu thương giữa ông bà, cha mẹ với con, cháu.

Từng gia đình nên duy trì những bữa cơm gia đình như là đã làm và đặc biệt quan tâm đến giá trị tinh thần của nó; những gia đình vì lý do nào đó chưa duy trì được hãy gắng phục hồi những bữa cơm gia đình hữu ích. Người người, nhà nhà chú tâm và thực hiện những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Nhất định sẽ góp phần mang lại hiệu quả trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, sẽ góp phần xây dựng xã hội chúng ta đang sống là một xã hội hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình qua bữa cơm tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng rất cần và rất quý. Từng thành viên trong gia đình cần nhận thức rõ lợi ích của bữa cơm gia đình mà tranh thủ thời gian, hoàn thành công việc và trở về với gia đình của mình.

Hãy giữ gìn bữa cơm gia đình, nó là chìa khóa bảo vệ hạnh phúc gia đình!

 Thúy Quỳnh 

6/27/2018 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động gia đìnhTinPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đìnhHưởng ứng bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2018/PublishingImages/2018-06/IMG_1401_Key_29062018135527.JPG
Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, phát động đến các gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cùng hưởng ứng Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương vào Ngày Gia đình Việt Nam (Thứ Năm - 28/6/2018) trong khung giờ từ 17h-19h (5 giờ chiều đến 7 giờ tối).
6/27/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018Tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018
Ngày 11.6.2018 nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) Tây Ninh tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Tham dự có ông Nguyễn Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL, bà Võ Thị Bạch Tuyết – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiện phụ nữ tỉnh, cùng với sự tham dự khoảng 200 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, khối lực lượng vũ trang, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp, các phòng, ban thuộc Sở VHTTDL và Hội LHPN tỉnh. Và đặc biệt là sự có mặt của 10 gia đình đến từ các huyện, thành phố, các gia đình đại diện khối lực lượng vũ trang.

Phát biểu khai mạc ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết Ngày Hội được tổ chức nhằm tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình thể hiện sự gắn kết, quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ, giúp sức cùng nhau, tạo điều kiện cho các gia đình trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kỹ năng và kiến thức xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", yêu thương đùm bọc lẫn nhau ... đây cũng là một sân chơi bổ ích, thiết thực, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống cho nhân dân, trong đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong từng gia đình, về cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa tại mỗi địa phương chúng ta. Đồng thời qua Ngày Hội sẽ góp phần tuyên truyền, vận động các gia đình trên địa bàn tỉnh cùng nhau hưởng ứng tổ chức bữa cơm gia đình có mặt đầy đủ thành viên vào giờ thống nhất chung toàn quốc (từ 17 giờ đến 19 giờ, thứ năm ngày 28/6/2018).      

Ngày hội Gia đình diễn ra sôi nổi và vui nhộn với 3 phần thi năng khiếu, trắc nghiệm và thi trò chơi dân gian. Mở đầu chương trình là phần thi năng khiếu của các gia đình văn hóa tiêu biểu với tên gọi "Gia đình trổ tài", mỗi gia đình gồm 4 thành viên (bố, mẹ và 2 con), tự giới thiệu về gia đình mình và trình diễn một tiết mục năng khiếu, tài năng tự chọn. Với nội dung ca ngợi truyền thống, xây dựng hạnh phúc gia đình, phần thi năng khiếu được các gia đình thể hiện khá phong phú về mặt thể loại như ca, múa, vè, tiểu phẩm, diễn tấu nhạc cụ…

DMC 1.JPG

Ảnh minh họa

Trong phần thi trắc nghiệm "Gia đình hiểu nhau", mỗi gia đình lần lượt tham gia trả lời 3 câu hỏi về sở thích, thói quen sinh hoạt của các thành viên nhằm thử nghiệm độ ăn ý của các thành viên trong gia đình với nhau.

Phần thi cuối cùng là trò chơi chuyền thun mang tên "Gia đình vui khỏe". Với việc chuyền thun cho nhau bằng miệng và ống hút đã tạo cho các gia đình đã có khoảng thời gian vận động và vui chơi hết mình với nhau.

IMG_3089.JPG

IMG_3111.JPG

Ảnh minh họa

Với sự tự tin, ăn ý, hiểu nhau, sự nỗ lực, cố gắng đã giúp các gia đình vượt qua các phần thi tại Ngày Hội; kết quả Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các gia đình, đồng thời chọn 3 gia đình đạt giải cao đại diện cho tỉnh Tây Ninh tham gia Ngày Hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ IX năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.     

6/18/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động gia đìnhTinPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đìnhTổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018/PublishingImages/2018-06/DMC 1_Key_21062018092822.JPG
Ngày 11.6.2018 nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) Tây Ninh tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018.
6/18/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 799/KH-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc tổ chức  Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị giao ban cụm IV gồm 21 tỉnh thành thuộc 02 khu vực  Đông Nam bộ và Tây Nam bộ tại Tây Ninh.

12Luyen.jpg

Ảnh minh họa

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, lúc 13h30 phút Hội nghị giao ban Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được long trọng tổ chức tại khách sạn Sunrise tỉnh Tây Ninh dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Thị Thủy Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh Tây Ninh cùng với sự tham dự đầy đủ các đại biểu Ban Chỉ đạo Phong trào của  21 tỉnh thành thuộc 02 khu vực  Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Tại Hội nghị đại biểu các tỉnh đã nhất trí cao với Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Năm 2017 công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được Ban chỉ đạo Phong trào các tỉnh thực hiện nghiêm túc, Phong trào xây dựng gia đình văn hóa,  ấp, khu phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017 tiếp tục được tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, rà soát những bất cập trong các văn bản đã ban hành, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội và truyền thống văn hóa của địa phương. 

Công tác kiểm tra, giám sát phong trào được Ban chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện nghiêm túc. Nhiều tỉnh đã thực hiện phúc tra kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa, coi đó là một trong những biện pháp nhằm khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong thời gian qua như: Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh…

Tại Hội nghị đại biểu cũng đã tham gia thảo luận sôi nổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Phong trào tại mỗi địa phương và cũng đề xuất với Trung ương những giải pháp để nâng cao tính hiện thực, tính phù hợp, khả thi của phong trào áp dụng tại các địa phương.

Tham dự Hội nghị giao ban Phong trào tại Tây Ninh đại biểu các tỉnh đã được Ban tổ chức đưa đi tham quan tòa Thánh Cao đài và Khu du lịch Núi Bà Đen là những địa điểm du lịch nổi tiếng, được trãi nghiệm thêm về miền đất, văn hoá và con người Tây Ninh.

Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ tại Tây Ninh đã thành công tốt đẹp, được kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

6/4/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động gia đìnhTinPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đìnhHội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018/PublishingImages/2018-06/Toan canhPCT_Key_11062018093141.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 799/KH-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc tổ chức  Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị giao ban cụm IV gồm 21 tỉnh thành thuộc 02 khu vực  Đông Nam bộ và Tây Nam bộ tại Tây Ninh.
6/4/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next