Tin Tức
Thứ 5, Ngày 11/10/2012, 10:35
Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ TDTT cho cán bộ, công chức, cộng tác viên cấp xã năm 2012
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/10/2012
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH – TCTDTT ngày 12/4/2012 của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho công chức, cộng tác viên cấp xã về phát triển TDTT năm 2012; và Công văn số 1012/TCTDTT – TDTTQC ngày 07/8/2012 của Vụ Thể dục Thể thao quần chúng, về việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ TDTT cho cán bộ cơ sở năm 2012.

Ô Nguyễn Mạnh Dần - P.GĐ Sở VHTTDL Trao GCN cho các học viên


Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Pháp luật về Thể dục Thể thao, đồng thời  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Thể dục Thể thao cho cán bộ, công chức, cộng tác viên Thể dục Thể thao ở cơ sở, góp phần vào thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Tổng cục Thể dục Thể thao đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Thể dục Thể thao cho đối tượng là cán bộ, công chức và cộng tác viên cấp xã tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2012.

Lớp học với sự tham gia của hơn 100 học viên thuộc 09 đơn vị huyện, thị là các cán bộ, công chức, cộng tác viên của cấp xã, phường, thị trấn. Nội dung lớp tập huấn bao gồm: Đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác Thể dục Thể thao đến năm 2020; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước về thể dục thể thao và xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu thể thao cơ sở; phương pháp xây dựng Kế hoạch, Điều lệ và cách vẽ sơ đồ, bốc thăm xếp lịch thi đấu; phổ biến công tác điều hành, tổ chức 01 giải thể thao ở cơ sở;

Qua 04 ngày học tập đa số các học viên cơ bản đã nắm bắt được những đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thể dục thể thao; được tiếp thu những kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ thể dục thể thao; biết cách tổ chức xây dựng kế hoạch, điều lệ và cách vẽ sơ đồ, bốc thăm xếp lịch 01 giải thi đấu thể thao ở cơ sở.

Theo đánh giá thực tế, các học viên đạt yêu cầu của chương trình tập huấn đề ra. Kết thúc lớp tập huấn Ban tổ chức đã trao Giấy Chứng nhận cho tất cả các học viên tham dự lớp tập huấn theo quy định.

Đây là Lớp tập huấn thứ hai về TDTT kể từ đầu năm tới nay mà Bộ VHTTDL dành cho đơn vị Tây Ninh đăng cai tổ chức, giúp cho cán bộ phị trách về TDTT ở cở sở phần nào nắm được một số công tác nghiệp vụ TDTT để vận dụng cho địa phương của mình.  

  Ông Lê Văn Quảng - Vụ TDTTQC-Tổng cục TDTT trao GCN cho các học viên                          

 

               Trọng  Đoàn

 

                                                                                    

 

Lượt người xem:  Views:   322
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức