Tin Tức
Thứ 2, Ngày 11/11/2013, 15:35
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2013.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/11/2013
Ngày 08/11/2013, Sở văn hóa thể thao và du lịch tổ đã chức hội nghị “Ngày pháp luật” năm 2013. Theo quy định tại điều 8 luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, ngày 09/11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Ngày pháp luật được tổ chức, nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 Ngày pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể: tuyên truyền, phổ biến về mục đích ý nghĩa của Ngày pháp luật; phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 và những đạo lực có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật đất đai (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi); tập trung phổ biến giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động, trong đó có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các văn bản luật: Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tham nhũng và Văn bản số 2580/UBND-NC của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2013 theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND của UBND và Kế hoạch số 81/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

Ông Lê Hồng Tăng - PGĐ Sở đang triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Ngày pháp luật năm 2013 được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc khối quản lý hành chính của Sở với chủ đề: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và khẩu hiệu: “Hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam”.

 

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chánh Thanh tra Sở đang triển khai Luật Phòng chống tham nhũng

 

 

           Hữu Bình

Lượt người xem:  Views:   528
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức