Tin Tức
Thứ 6, Ngày 08/01/2016, 08:00
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tây Ninh tổ chức đợt phim tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2016
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tây Ninh xây dựng kế hoạch 26 buổi chiếu phim phục vụ tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian từ ngày 05 tháng 01 đến ngày 31tháng 01 năm 2016, trên địa bàn huyện Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Trảng Bàng, Dương Minh Châu và Thành Phố Tây Ninh, với những bộ phim:  Phóng sự: "Khi đảng viên là người đi trước"; Phim tài liệu: "70 năm lịch sử hào hùng", "Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân"; Phim truyện: "Sơn ca trong thành phố", "Những người viết huyền thoại", "Nhà tiên tri" và "Kỳ tích Bà Đen".

 

Trong đợt phim này, ngoài những bộ phim nói trên Trung tâm còn lựa chọn những bộ phim khác có nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc để chiếu phục vụ nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, để mọi người thêm tin yêu về Đảng, về Bác, về quê hương đất nước, từ đó hăng say lao động ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PNV

Lượt người xem:  Views:   299
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức