Tin Tức
Thứ 4, Ngày 15/05/2013, 11:15
UBND tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, bải bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2013

 Ngày 10 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Theo Quyết định trên thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch công bố, công khai lần này bao gồm 33 thủ tục, trong đó ban hành mới 30 thủ tục (cấp tỉnh 20 thủ tục, cấp huyện 10 thủ tục), sửa đổi, bổ sung: 3 thủ tục, hủy bỏ: 13 thủ tục  ở lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực thể dục thể thao và lĩnh vực gia đình. Danh mục và nội dung các thủ tục hành chính kèm theo được đăng tải công khai trên cơ sở  dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

 

 

 

VĂN PHÒNG

Lượt người xem:  Views:   494
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức