Tin Tức
Thứ 6, Ngày 24/08/2018, 11:00
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/08/2018 | Phòng Thanh tra
Trong công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở căn cứ năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành quản lý. Đồng thời, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh, cấp huyện,các phòng chuyên môn của Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đạt được những kết quả như sau:

Trên lĩnh vực tham mưu ban hành văn bản, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản như: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018; Lịch Tiếp dân của Giám đốc Sở năm 2018; Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018; Quyết định Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018; Công văn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke,…

 Lĩnh vực kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra 39 cuộc, trong đó kiểm tra chuyên ngành là 20 cuộc, liên ngành 19 cuộc, với 83 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, cơ sở lưu trú, quảng cáo. Thanh tra Sở, đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 233.000.000đ. Trong đó, đối với cá nhân là 08 quyết định với số tiền là 34.000.000đ; Đối với tổ chức là 10 quyết định với số tiền là 199.000.000đ.

Riêng trong lĩnh vực quảng cáo, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 39/TTr-VHGĐ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về quảng cáo, Thanh tra Sở đã phối hợp với phòng quản lý Văn hóa Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tây Ninh tổ chức kiểm tra, xử lý chấn chỉnh các trường hợp quảng cáo, viết đặt biển hiệu không đúng quy định.

Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện vẫn còn tình trạng một số cá nhân thực hiện bảng quảng cáo sản phẩm hoặc chữ viết, đặt biển hiệu sử dụng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt, biển hiệu bằng tiếng nước ngoài mà cỡ chữ tiếng nước ngoài lớn hơn hoặc bằng cỡ chữ tiếng Việt và đặt trên chữ tiếng Việt, đặt biển hiệu không đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nguyên nhân, là đa phần các cơ sở trên không nắm các quy định của Luật Quảng cáo và cũng có trường hợp là co sở tạo sự hiếu kỳ cho khách hàng. Từ đó, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã tuyên truyền, nhắc nhắc nhỡ các cơ sở phải thực hiện đúng các quy định của luật quảng cáo và đồng thời yêu cầu cơ sở vi phạm viết cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật quảng cáo. 

TT.jpg

Hình ảnh đặt biển hiệu sai quy định  

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổ kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị sự nghiệp của Sở về nội dung cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không đi trễ, về sớm, không chơi game, không messenger (chat) trên mạng trong giờ làm việc. Qua kết quả kiểm tra, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị được kiểm tra chấp hành tốt tốt giờ giấc làm việc, không chơi game, không làm việc riêng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít viên chức và người lao động tại một số đơn vị được kiểm tra không đeo thẻ viên chức, nhân viên trong trong giờ hành chính. Qua đó, Tổ kiểm tra công vụ đã lập biên bản và nhắc nhỡ các đối tượng trên trong việc chấp hành đeo thẻ viên chức, nhân viên trong giờ hành chính theo quy định

Từ những kết quả trên, trong 6 tháng cuối năm 2018, Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục kiểm tra công vụ đột xuất tại các phòng thuộc khối quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; kiểm tra các phòng văn hóa và thông tin các huyện và thành phố về công tác quản lý và chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động quảng cáo. Từ đó, nhằm góp phần hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch.

Lượt người xem:  Views:   184
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức