Tin Tức
Thứ 3, Ngày 10/07/2018, 21:00
Một số Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/07/2018
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong 6 tháng đầu năm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Sở đã nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Hầu hết các nội dung hoạt động của ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, các kết quả đạt được đáp ứng đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Công tác tuyên truyền

Ngành đã tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn như: Mừng Đảng-Mừng Xuân Mậu Tuất, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày Biên phòng (03/3); Ngày quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5), Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); tuyên truyền giáo dục Pháp luật, các chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm; về an toàn giao thông, xây dựng Nông thôn mới, chủ quyền biên giới-hải đảo của Việt Nam ...

Cấp tỉnh: thực hiện 82 tấm pano (trong đó: 04 cụm pano chiến lược), 96 tấm băng rôn, 30 câu khẩu hiệu, 2.360 cờ hội, phướn các loại. Cấp huyện: thực hiện 1245 m2 pa nô, 1.200 tấm băng rôn, 501 câu khẩu hiệu, 4.825 cờ các loại, 10 cuộc triễn lãm lưu động và tại chỗ, 99 buổi xe loa cổ động đường phố.

Công tác quản lý nhà nước

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được tăng cường, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý quan trọng như kế hoạch thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 và Chương trình hành động số 68-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Kế hoạch kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020,...Thực hiện 39 cuộc kiểm tra (20 cuộc kiểm tra chuyên ngành và 19 cuộc kiểm tra liên ngành) với 83 lượt cơ sở, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 cơ sở (08 cá nhân, 10 tổ chức). Công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tiếp tục được quan tâm thực hiện, 100% thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hoạt động sự nghiệp

Các hoạt động sự nghiệp được triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đã tổ chức 02 hội thi–hội diễn: Hội thi "Nhóm ca và bạn trẻ", Liên hoan "Múa lân truyền thống"; tham gia 01 hội thi cấp khu vực (Liên hoan "Tiếng hát miền Đông" lần thứ XVIII tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). 10 chương trình văn nghệ quần chúng, 35 buổi biểu diễn lưu động, 50 suất biểu diễn nghệ thuật, 142 buổi chiếu phim phục vụ quần chúng nhân dân và chiến sĩ vùng sâu vùng xa, biên giới. Bổ sung 6.049 bản/2.310 tên sách báo, tài liệu nâng tổng số sách hiện có 240.951 bản/68.420 tên sách; tổ chức các đợt trưng bày, giới thiệu sách báo chuyên đề: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị nhân các ngày lễ lớn, Mừng Đảng – Mừng Xuân, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới…  với 1.520 tài liệu. phục vụ 26.977 lượt bạn đọc (đạt 54,49%) với 146.653 lượt sách, báo, tài liệu.

Tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018, 100% (95/95 xã, phường, thị trấn) tổ chức thành công "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2018. Thực hiện đào tạo, huấn luyện 199 VĐV (44 tuyển, 124 trẻ, 31 năng khiếu) với 11 môn thể thao. Cử 42 đoàn vận động viên (60 lượt huấn luyện viên, 380 lượt vận động viên) tập huấn và thi đấu tại các giải thể thao quốc gia và mở rộng, tổng số huy chương đạt được (đến ngày 01/6/2018) 79 huy chương các loại: 18 HCV - 27 HCB - 34 HCĐ.

Khách lưu trú du lịch đạt 1.213.128 lượt tăng 5% so cùng kỳ, đạt 44% so kế hoạch; khách lữ hành 11.813 lượt tăng 8,3% so cùng kỳ, đạt 52,4% so kế hoạch. Khách tham quan tại các khu điểm du lịch 2.327.080 lượt tăng 10% so cùng kỳ, đạt 82% so kế hoạch, tổng doanh thu du lịch: 491 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ, đạt 52,5% so kế hoạch. Tham gia quảng bá du lịch Tây Ninh tại Ngày hội du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14, thực hiện in ấn "Cẩm nang du lịch Tây Ninh", "Tờ gấp giới thiệu du lịch Tây Ninh", sản xuất và in ấn "giỏ xách đựng ấn phẩm du lịch".

Phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

Phát huy những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch nỗ lực, phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2018, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh. Hoàn chỉnh trình UBND tỉnh "Quy hoạch cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động biểu diễn nghệ thuật không bán vé, cho thuê âm thanh di động đối với loại hình âm thanh di động, hoạt động BDNT có kèm trò chơi dân gian có thưởng (hội chợ).

2. Tăng cường quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018; hoàn thành xuất bản tài liệu Tập ảnh giới thiệu về di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; trình UBND tỉnh Đề án trùng tu tôn tạo các di tích giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; Thông qua Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích cụm 3, 4, 5 biệt động thành Sài gòn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng và Căn cứ Ban tổ chức Trung ương cục miền Nam trình UBND tỉnh và Cục Di sản xem xét phê duyệt. Hệ thống hóa tư liệu, phân tích, đánh giá tổng hợp, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Quan lớn Trà Vong - Tây Ninh trình UBND tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL công nhận DSVHPVT quốc gia.

3. Tổ chức hội diễn công – nông – binh tỉnh Tây Ninh lần VIII năm 2018. Phối hợp Cục Văn hóa Cơ sở đăng cai triển lãm tranh cổ động tấm lớn về "Bảo vệ môi trường". Xây dựng các pano, khẩu hiệu tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2018. Tổ chức tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày, triển lãm sách báo, tạp chí phục vụ quần chúng nhân dân và chiến sĩ vùng sâu vùng xa, biên giới

4. Tổ chức tổng kết đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Tây Ninh và tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018. Tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần II – 2018. Tổ chức ra mắt Hiệp hội du lịch Tây Ninh, phấn đấu đạt chỉ tiêu: Khách lưu trú du lịch đạt 1.546.880 lượt người, khách lữ hành: 13.690 lượt người. khách tham quan tại các khu, điểm du lịch: 522.920 lượt người, doanh thu Du lịch: 452 tỷ đồng.

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Hội thảo "Thực trạng - Giải pháp hạn chế tình trạng ly hôn" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Với quyết tâm và nỗ lực cao, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.


VĂN PHÒNG SỞ

Lượt người xem:  Views:   111
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức