Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 30/09/2018, 12:00
Cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau gần 1 năm nhìn lại
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/09/2018 | Văn phòng
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt hàng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình CCHC năm 2018 và thu được những kết quả khả quan, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đi vào nề nếp.

Dịch Vụ Công.png

Ảnh: Trang dịch vụ công tỉnh Tây Ninh

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh,  với chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy và lãnh đạo sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung cụ thể: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Sau gần 1 năm triển khai, thực hiện cải cách hành chính, với sự cố gắng, nỗ lực, kiên trì, bền bỉ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từ việc nâng cao chất lượng phục vụ đến việc đơn giản hóa, công khai các TTHC, góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp. Qua thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và bãi bỏ, đến nay có 103 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các TTHC này đều được công bố trên website: https://dichvucong.tayninh.gov.vn và cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa: https://sovhttdl.tayninh.gov.vn, Thể thao và Du lịch của sở tại chuyên mục Thủ tục hành chính, đạt mức độ 3 – cho phép tổ chức, cá nhân tải các biểu mẫu để kê khai, thực hiện. Sở đã tiếp nhận và giải quyết 233 hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, 100% số hồ sơ đều được giải quyết đúng thời gian quy định. Hệ thống thể chế được xây dựng, hoàn thiện, đổi mới, bám sát hơn yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thống nhất theo quy định chung. Trong năm, Sở đã ban hành 1.817  các loại văn bản thuộc lĩnh vực ngành được phân công phụ trách; tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tổ chức bộ máy được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị từng bước được sửa đổi, bổ sung vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa có sự phân định giữa chức năng quản lý nhà nước với quản lý hoạt động sự nghiệp. Việc phân cấp quản lý được chú trọng thực hiện, tăng thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết cho các phòng, ban, đơn vị. Năm 2018, Sở đã thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.
Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đặc biệt quan tâm. Kết quả cử hơn 20 lượt cán bộ, công chức viên chức, người lao động tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên tiến hành kiểm tra về nội dung cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không đi trễ, về sớm, không chơi game, không messenger (chat) trên mạng trong giờ làm việc tại 04 đơn vị sự nghiệp của Sở. Qua kết quả kiểm tra, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị được kiểm tra chấp hành tốt tốt giờ giấc làm việc, không chơi game, không làm việc riêng.

Thực tế cho thấy, CCHC vẫn phải là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục xác định để tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến mạnh hơn nữa. Thời gian tới, cùng với việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Sở  cần tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách thể chế; đồng thời đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng thực thi công vụ hành chính, dịch vụ công; quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy những kết quả đạt được, vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm rút ra, với quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung cao độ để tiếp tục hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra./.

Lý Thành Vinh

Lượt người xem:  Views:   344
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức