Tin Tức
Thứ 7, Ngày 16/03/2019, 11:00
Sở VHTTDL: ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06-cơ sở vật chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2019 | Văn phòng
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 06 - về cơ sở vật chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2019-2020 

(Đính kèm công văn số   126     /SVHTTDL-QLVH ngày  15   tháng 02 năm 2019 của Sở VHTT&DL)

 

Tên tiêu chíNội dung tiêu chí Yêu cầu đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 06-Cơ sở vật chất văn hóa nâng cao

1. Tổ chức bộ máy

- Đối với Trung tâm VHTT&HTCĐ, Ban Giám đốc đủ 03 (ba) người gồm: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc (chuyên trách); có 03 cộng tác viên đảm bảo 03 mảng hoạt động theo quy định.

- Đối với Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc, đủ 03 người gồm: 01 Chủ nhiệm và 02 Phó chủ nhiệm.

- Chuẩn hóa trình độ:

+ Ban giám đốc Trung tâm VHTT&HTCĐ có trình độ trung cấp về văn hóa, thể dục thể thao, sư phạm trở lên.

+ Cộng tác viên Trung tâm VHTT&HTCĐ; Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc được tham gia các lớp tập huấn về văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng.

- Có xây dựng quy chế hoạt động và làm việc của Ban Giám đốc, cộng tác viên đối với Trung tâm VHTT&HTCĐ; Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc. quy chế phải được xây dựng cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm theo tình hình hoạt động thực tế đơn vị, địa phương.

- Tổ chức họp định kỳ tháng, quý triển khai các kế hoạch, chương trình hoạt động.

2. Cơ sở vật chất

- Duy tu, bảo dưỡng và khai thác hiệu quả công năng cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quang xanh-sạch-đẹp.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa cơ sở vật chất văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân địa phương.

- Phát triển thêm các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi trên địa bàn; đảm bảo hoạt động phục vụ thường xuyên, lâu dài.

- Phối hợp, liên kết với các đơn vị, địa phương có hồ bơi, tổ chức các hoạt động chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

- Triển khai quy hoạch, đầu tư ngân sách hoặc kêu gọi đầu tư bằng hình thức xã hội hóa xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao, học tập cộng đồng xã; Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc đạt chuẩn theo quy định (đối với các xã đã được thẩm định đạt chuẩn tiêu chí 06 nhưng chưa được đầu tư cơ sở vật chất theo quy định).

3. Duy trì và tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động.

 

3.1. Đối với Trung tâm VHTT&HTCĐ:

- Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô…) phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lịch sử, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, địa phương trong năm.

- Có đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, ít nhất mỗi quý phục vụ 1 lần.

- Có tối thiểu 02 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, ít nhất mỗi tháng 1 lần.

- Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn cấp xã theo kế hoạch tối thiểu 2 cuộc/năm.

- Tham gia các hội thi, hội diễn cấp huyện, tỉnh tổ chức theo kế hoạch (Tối thiểu 2 cuộc/ năm).

- Tổ chức các hoạt động văn hoá tại chổ và triển khai kịp thời đến Nhà văn hóa ấp các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

- Có tối thiểu 02 đội thể thao quần chúng như đội bóng chuyền, bóng đá… đảm bảo hoạt động thường xuyên (tối thiểu mỗi tuần 3 lần).

- Có tối thiểu 02 lớp, câu lạc bộ thể dục thể thao sinh hoạt thường xuyên (ít nhất 3 lần/tuần).

- Tổ chức các giải thi đấu cấp xã, tối thiểu 02 giải/ năm, gồm.

- Tham gia các giải thi đấu cấp trên tổ chức theo kế hoạch của huyện (tối thiểu 2 giải/năm).

- Đảm bảo hoạt động trạm truyền thanh xã phát sóng đưa tin mỗi ngày.

- Vận động mở lớp chuyện đề cập nhật kiến thức, kỷ năng cho nhân dân, tối thiểu 12 chuyên đề trên năm.

3.2. Đối với Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc:

- Tổ chức họp triển khai và sinh hoạt nhân dân trong ấp tối thiểu 12 cuộc/năm.

- Đảm bảo hoạt động trạm truyền thanh phục vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở ấp.

- Tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ tại chổ ít nhất 1 tháng 1 lần.

- Tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng theo kế hoạch tối thiểu 1 cuộc/năm.

- Tham gia các hội thi, hội diễn cấp xã tổ chức theo kế hoạch (Tối thiểu 2 cuộc/ năm).

- Vận động nhân dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên: Thể dục sáng, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông… tùy theo tình hình thực tế ở ấp.

- Tổ chức tại ấp hoặc tham gia các giải thi đấu cấp trên tổ chức theo kế hoạch của xã tối thiểu 2 giải/năm.


​Toàn văn hướng dẫn  Tải về HUONG DAN TIEU CHI NANG CAO_Signed.pdf  Tải về PHU LUC tieu chi nang cao (2-4).doc


VĂN PHÒNG

Lượt người xem:  Views:   1380
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức