Tin Tức
Thứ 5, Ngày 17/10/2019, 11:00
Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/10/2019 | Phòng Thanh tra
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật; ngày 24 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

3.jpg

Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột (Gò Dầu)

Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với  Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu; Di tích Địa đạo Lợi Thuận thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu; Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời thuộc xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, thời gian kiểm tra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung cụ thể như: Về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 13 Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Di sản văn hóa năm 2009;  Về những hành vi làm sai lệch di tích quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Về thực trạng các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh hiện nay; Về việc thực hiện Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Về công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Kết quả kiểm tra ghi nhận về cơ bản các khu di tích được kiểm tra thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Di sản văn hóa như: Có cán bộ chuyên môn trực, có bảo vệ bảo vệ di tích, có thành lập Ban quản lý Di tích, cảnh quan môi trường xung quanh di tích được bảo vệ, không tự chặt phá cây, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm di tích… Tuy nhiên, một số di tích vẫn còn tồn tại một số hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra và đề nghị UBND huyện quan tâm, khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như: nhà truyền thống Di tích Địa đạo Lợi Thuận thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu có hiện tượng mối mọt xâm hại một số vị trí gây xuống cấp; Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu về vệ sinh môi trường chưa đảm bảo xanh, sạch, đẹp…

Thông qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số kiến nghị của địa phương đến cấp có thẩm quyền: Ban quản lý Di tích căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương công bố và triển khai Quy hoạch chi tiết 1/500, triển khai cắm mốc các khu chức năng; ban quản lý Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức đang công tác tại khu Di tích.

 

                                                                  CHÁNH THANH TRA


Lượt người xem:  Views:   2529
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức