Tin Tức
Thứ 5, Ngày 09/07/2020, 09:00
Kết quả công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2020 | Phòng Thanh tra
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Công văn về tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định pháp luật; Công văn về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp mùa hè năm 2020; thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong từng giai đoạn,…

Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đã đạt được kết quả như sau:

Tổ chức kiểm tra chuyên ngành và liên ngành Văn hóa – Xã hội 45 cuộc, trong đó kiểm tra chuyên ngành là 43 cuộc, liên ngành 02 cuộc, 173 lượt đối với các tổ chức, cá nhân gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ lữ hành, quảng cáo; ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với công tác kiểm tra lễ, hội, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Xuân Canh Tý và hoạt động lễ hội tại các di tích, cơ sở tính ngưỡng năm 2020. Theo đó, Thanh tra Sở đã kiểm tra Hội xuân núi Bà Đen, lễ vía Đức Chí Tôn. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo thực hiện đúng theo các quy định về việc treo cờ Tổ quốc và cờ tôn giáo, việc đặt thùng công đức, tình trạng xin xăm, xóc thẻ, vệ sinh môi trường tại khu vực lễ, hội,…

Đối với lĩnh vực quảng cáo, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 25 lượt cơ sở, trong đó ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 tổ chức. Qua công tác kiểm tra đã chấn chỉnh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo đúng quy định của Luật Quảng cáo (Không vi phạm các hành vi cấm trong thực hiện quảng cáo: Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng; Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; trật tự an toàn giao thông như dựng bảng quảng cáo trên hành lang an toàn giao thông; sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng msản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt,..).

Đối với hoạt động kinh trò chơi điện tử không kết nối mạng, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đã tổ chức kiểm tra 02 cuộc với 04 lượt cơ sở, giao cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền đối với 04 cơ sở trò chơi điện tử xử lý theo quy định. Công an tỉnh đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số tiền 19.500.000đ và tiêu hủy 04 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 8 người chơi và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm. Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện không kết nối mạng đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng; các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lắp ráp thiết bị máy trò chơi điện tử không kết nối mạng. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng để tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Theo đó, Thanh tra Sở thường xuyên tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Kết quả, Thanh tra Sở đã trực tiếp kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đối với 215 lượt cơ sở hoạt động trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; lập biên bản kiểm tra đối với 33 lượt cơ sở (khu, điểm du lịch: 03 lượt; cơ sở lưu trú: 20 lượt; cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: 10 lượt); nhắc nhở, chấn chỉnh trực tiếp 04 trường hợp; lập 06 biên bản kiểm tra hành chính giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật; Tham mưu ban hành 06 văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã phối hợp vối cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra việc thực hiên phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý;  tham mưu 30 báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện phòng, chống dịch trong lĩnh vực do ngành quản lý.

Thanh tra.png

Hình kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thị xã Trảng Bàng

Công tác đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các loại hình kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được thực hiện thường xuyên trong từng giai đoạn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh góp phần ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.Ngoài ra, Thanh tra Sở chủ trì tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bảng quảng cáo xây dựng không có giấy phép xây dựng tại phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng của Công ty TNHH Thành Huy (nay là Công ty TNHH Truyền thông Chiêu Dương) theo Quyết định số 54/QĐ-CCXP ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh. Kết quả, Đoàn cưỡng chế đã vận động, thuyết phục thành công doanh nghiệp tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, hoàn thành việc thực hiện tháo dỡ công trình bảng quảng cáo trước thời hạn theo tiến độ đã cam kết, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn trật tự xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm chuyên ngành và liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên bảng quảng cáo, biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke,…

THANH TRA SỞ


Lượt người xem:  Views:   3737
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức