Tin Tức
 
Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản có liên quan trong công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã đạt kết quả và hiệu quả tích cực trên lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành như: Thực hiện 103 cuộc, trong đó kiểm tra độc lập 85 cuộc, thành lập đoàn 18 cuộc; kiểm tra 653 lượt cơ sở trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 95.000.000đ đồng. Số tiền đã thu nộp vào ngân sách tỉnh là 95.000.000đ.
 
Ngày 29/12/2020, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 và đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Di tích lịch sử – văn hóa (DTLSVH) có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần phát huy được tiềm năng, giá trị của di tích theo hướng gắn di tích, lễ hội với phát triển du lịch. Các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh xác định du lịch là một ngành kinh tế có định hướng phát triển bền vững, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch về DTLSVH gắn với lễ hội truyền thống, lễ hội tâm linh tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm cơ sở cho hội nhập, phát triển. Từ đó, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Hiện nay trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh có trên 350 cơ sở hoạt động thể dục, thể thao; trong đó có 66 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ bơi, lặn; 17 cơ sở hoạt động môn Yoga; còn lại là các môn thể thao khác như cơ sở hoạt động thể hình, cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini, thể dục thẩm mỹ, bóng chuyền, Billards, võ thuật, patin...
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Công văn về tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định pháp luật; Công văn về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp mùa hè năm 2020; thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong từng giai đoạn,…
 
Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngay từ đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối Quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Qua 06 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả cụ thể như sau:
 
Chiều ngày 12/6/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
 
Sáng ngày 29/5/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lại công chức.
 
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SVHTTDL ngày 29/11/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019. Ngày 20/5/2020, tại Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở
 
Chiều ngày 13/5/2020 tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây NinhCông tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản có liên quan trong công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã đạt kết quả và hiệu quả tích cực trên lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành như: Thực hiện 103 cuộc, trong đó kiểm tra độc lập 85 cuộc, thành lập đoàn 18 cuộc; kiểm tra 653 lượt cơ sở trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 95.000.000đ đồng. Số tiền đã thu nộp vào ngân sách tỉnh là 95.000.000đ.

Đối với lĩnh vực quảng cáo, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra và phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố tổ chức kiểm tra 34 cuộc và ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 50.000.000đ. Qua kiểm tra đã phát hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện bảng quảng cáo sản phẩm vượt diện tích quy định của băng rôn tại vị trí đã được cơ quan nhà nước chấp thuận;  Không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; sửa đổi làm sai lệnh nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Quảng cáo trên bảng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông báo nội dung quảng cáo; treo, dựng, đặt, gắn bảng quảng cáo, băng rôn không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc viết, treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

TTra.jpg

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông tin, tuyên truyền, cảnh báo các địa điểm không bán, rượu bia theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; tăng cường quản lý việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên; kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo rượu, bia trên địa bàn quản lý theo quy định. Theo đó, Thanh tra Sở, Đội kiểm tra liên ngành VH-XH các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra việc quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và kết quả Không phát hiện việc quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực thể thao, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Theo đó, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ TDTT môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; ban hành Ban hành Công văn đề nghị Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp hè năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở đã tiến hành phúc tra kết quả kiểm tra của các huyện, thị xã, thành phố đối với việc chấp hành chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn trong hồ bơi và môn Yoga đối với hoạt động của 27 cơ sở (20 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn; 07 cơ sở môn Yoga).

Kết quả, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở 27 cơ sở, trong đó: Đề nghị tạm ngưng hoạt động do không đảm bảo điều kiện hoạt động cơ bản như không có hoặc không đủ số lượng nhân viên cứu hộ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga đối với 08 cơ sở (07 cơ sở môn bơi, lặn; 01 cơ sở Yoga); đề nghị khắc phục, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia tập luyện, hoạt động thể dục, thể thao đối với 19 cơ sở (13 cơ sở môn bơi, lăn; 06 cơ sở Yoga).

Đối với lĩnh vực văn hóa và Du lịch, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 501 lượt cơ sở trong hoạt động karaoke, biểu diễn nghệ thuật, di tích, lễ hội, hát với nhau, chiếu phim, trò chơi điện tử không kết nối mạng, treo cờ Tổ quốc, lưu trú, lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực du lịch với số tiền 45.000.000 đồng, gồm các hành vi vi phạm như biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong giấy phép; Hoạt động karaoke quá giờ được phép; Không công khai số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong hợp đồng lữ hành. Công tác kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối với công tác công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra theo Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác thanh tra, Thanh tra Sở đã tham mưu và triển khai hoàn thành 02 cuộc thanh tra hành chính (Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị Thư viện tỉnh đúng theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt Triển khai. Công tác thanh tra đã  giúp đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Từ những kết quả trên, trong năm 2021, cán bộ, công chức Thanh tra Sở tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu và hậu kiểm nhằm góp phần hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh.

CHÁNH THANH TRA


1/12/2021 7:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtCông tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/TTra_Key_18012021184316.jpg
Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản có liên quan trong công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã đạt kết quả và hiệu quả tích cực trên lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành như: Thực hiện 103 cuộc, trong đó kiểm tra độc lập 85 cuộc, thành lập đoàn 18 cuộc; kiểm tra 653 lượt cơ sở trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 95.000.000đ đồng. Số tiền đã thu nộp vào ngân sách tỉnh là 95.000.000đ.
1/12/2021 7:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021
Ngày 29/12/2020, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 và đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, với sự tham gia của đầy đủ viên chức tại đơn vị. Về phía lãnh đạo Sở VHTTDL, có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Giang - PGĐ Sở VHTTDL, chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của đoàn chủ tịch gồm: ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Thư viện tỉnh, Bí thư Chi bộ; ông Trương Văn Tùng - PGĐ Thư viện, Chủ tịch Công đoàn bộ phận; bà Lê Thị Nhã Uyên - Viên chức, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận.

HN VC1.jpg

Ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Thư viện tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lần này nhằm tổng kết đánh giá các kết quả hoạt động trong năm, thấy được những tồn tại, hạn chế, tìm ra được nguyên nhân các mặt yếu và rút được bài học kinh nghiệm, đánh giá kiểm điểm tình hình việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với những chỉ tiêu phấn đấu đạt cao hơn năm trước.

HN VC.jpg

Ông Nguyễn Nam Giang – PGĐ Sở VHTTDL trao giấy khen cho CĐBP Thư viện tỉnh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất 100%, nhất trí với các dự thảo báo cáo đã được trình bày, nêu lên những mặt công tác đã làm được và những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục; đưa ra một số ý kiến đề xuất, các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Thư viện tỉnh

12/30/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư Viện tỉnhHội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 /PublishingImages/2021-01/HN VC1_Key_05012021081100.jpg
Ngày 29/12/2020, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 và đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
12/30/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công tác quản lý nhà nước về Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 Công tác quản lý nhà nước về Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Di tích lịch sử – văn hóa (DTLSVH) có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần phát huy được tiềm năng, giá trị của di tích theo hướng gắn di tích, lễ hội với phát triển du lịch. Các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh xác định du lịch là một ngành kinh tế có định hướng phát triển bền vững, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch về DTLSVH gắn với lễ hội truyền thống, lễ hội tâm linh tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm cơ sở cho hội nhập, phát triển. Từ đó, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Từ ngày 24 đến ngày 30/9/2020, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra thực tế, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại đình Lộc Hưng và Địa đạo Lợi Thuận thuộc địa bàn huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng, Kiểm tra 02 di tích nêu trên chấp hành nghiêm túc các quy định: về công tác phối hợp quản lý di tích tại địa phương tốt, thường xuyên kiện toàn Ban Quản lý di tích theo quy định, không để xảy ra tình trạng xâm hại di tích, cảnh quan môi trường sạch sẽ, không bị chặt phá cây và không có tình trạng lấn chiếm đất di tích.

Di tích đình Lộc Hưng, về công tác phối hợp quản lý di tích tại địa phương tốt, thường xuyên kiện toàn Ban Quản lý di tích theo quy định, không để xảy ra tình trạng xâm hại di tích. Hiện di tích đã được tu bổ, tôn tạo lại khang trang vào năm 2017-2018, với tổng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa khoảng 5,4 tỷ đồng.
Địa đạo Lợi Thuận, đã kiện toàn Ban Quản lý di tích cấp huyện, di tích không bị xâm hại, lấn chiếm, có hàng rào bảo vệ; cảnh quan môi trường sạch sẽ, không bị chặt phá cây và không có tình trạng lấn chiếm đất di tích.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Đình Lộc Hưng chưa được xây dựng bảng chỉ dẫn vào đình, bảng giới thiệu về di tích đã bị bong tróc, ban quản lý đình chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Địa đạo Lợi Thuận, có một số hạng mục đang bị xuống cấp nghiêm trọng (03 căn nhà tranh, vách đất).
Ngan 1.jpg
Nhà tranh vách đất tại Địa đạo Lợi Thuận đang xuống cấp.

Từ những hạn chế qua công tác kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn quản lý, ban hành Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố tổ chức vệ sinh tại các khu vực di tích, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với loại hình di tích phục vụ khách tham quan và người dân đến với di tích; xây dựng các chương trình giao lưu tổ chức thi tìm hiểu về di tích; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, kể chuyện, giới thiệu về di tích; hướng dẫn khách tham quan di tích thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan thiên nhiên di tích...

Ngan 2.jpg

Hiện trạng Bảng giới thiệu về di tích tại Đình Lộc Hưng

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích khi cơ quan chủ quản cấp trên tổ chức; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích; thực hiện quy trình kiểm kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học; chủ động nghiên cứu, đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành; quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; mở cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân địa phương nhằm quán triệt pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và người dân; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích; chú trọng tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích.

Ngoài ra, các địa phương cần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những công trình, địa điểm đã được kiểm kê, nhưng chưa được xếp hạng di tích.

Thanh tra Sở


11/1/2020 5:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Thanh traCông tác quản lý nhà nước về Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Di tích lịch sử – văn hóa (DTLSVH) có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần phát huy được tiềm năng, giá trị của di tích theo hướng gắn di tích, lễ hội với phát triển du lịch. Các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh xác định du lịch là một ngành kinh tế có định hướng phát triển bền vững, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch về DTLSVH gắn với lễ hội truyền thống, lễ hội tâm linh tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm cơ sở cho hội nhập, phát triển. Từ đó, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
11/1/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Hiện nay trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh có trên 350 cơ sở hoạt động thể dục, thể thao; trong đó có 66 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ bơi, lặn; 17 cơ sở hoạt động môn Yoga; còn lại là các môn thể thao khác như cơ sở hoạt động thể hình, cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini, thể dục thẩm mỹ, bóng chuyền, Billards, võ thuật, patin...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thể thao nói chung và hoạt động thể thao dưới nước nói riêng, nhất là trong dịp hè năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp hè năm 2020. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ TDTT môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

thanhtra 1.jpg

Ảnh Đoàn kiểm tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ môn bơi, lặn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Đoàn kiểm tra đã tiến hành phúc tra kết quả kiểm tra của các huyện, thị xã thành phố đối với việc chấp hành chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn và môn Yoga; kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của 27 cơ sở trong đó: 20 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn; 07 cơ sở Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở, có ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động kinh doanh môn bơi, lặn và môn Yoga. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hồ bơi chưa đảm bảo đầy đủ một số điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng áp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện môn bơi, lặn theo quy định, cụ thể như: chưa trang bị hoặc trang bị chưa đảm bảo số lượng sào cứu hộ, phao cứu sinh; ghế cứu hộ, nhân viên cứu hộ, bảng nội quy chưa đảm bảo nội dung theo quy định; thiếu biển báo độ sâu, biển báo khu vực dành cho người biết bơi, khu vực dành cho người không biết bơi,…đặc biệt là tình trạng không có hoặc không đủ số lượng nhân viên cứu hộ theo quy định. Chưa thực hiện đầy đủ các quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga theo quy định, cụ thể như: chưa trang bị nơi bảo quản đồ dùng cá nhân cho người tham gia tập luyện, bảng nội quy chưa đảm bảo nội dung theo quy định; thiếu hợp đồng lao động với huấn luyện viên tập luyện, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga...

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở 27 cơ sở, trong đó: đề nghị tạm ngưng hoạt động do không đảm bảo điều kiện hoạt động cơ bản như không có hoặc không đủ số lượng nhân viên cứu hộ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga đối với 08 cơ sở (07 cơ sở môn bơi, lặn; 01 cơ sở Yoga). Đề nghị khắc phục, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia tập luyện, hoạt động thể dục, thể thao đối với 19 cơ sở (13 cơ sở môn bơi, lặn; 06 cơ sở Yoga).
thanhtra 2.jpg
Ảnh: Hồ bơi trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên mở lớp tập huấn cứu hộ, cứu đuối đối với môn bơi, lặn theo quy định; tuyên truyền, phổ biến, triển khai việc chấp hành quy định pháp luật về các điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đối với từng loại hình hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trên địa bàn quản lý, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng dịch vụ. Nội dung kiểm tra tập trung nhắc nhở, chấn chỉnh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phương tiện, trang thiết bị và nhân viên cứu hộ của loại hình kinh doanh dịch vụ thể thao dưới nước theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động hoặc tạm đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, không đảm bảo điều kiện hoạt động, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tham gia tập luyện./.

                                                                                      Thanh tra Sở9/10/2020 8:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinPhòng Thanh traCông tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hiện nay trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh có trên 350 cơ sở hoạt động thể dục, thể thao; trong đó có 66 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ bơi, lặn; 17 cơ sở hoạt động môn Yoga; còn lại là các môn thể thao khác như cơ sở hoạt động thể hình, cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini, thể dục thẩm mỹ, bóng chuyền, Billards, võ thuật, patin...
9/10/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2020 Kết quả công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2020
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Công văn về tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định pháp luật; Công văn về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp mùa hè năm 2020; thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong từng giai đoạn,…

Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đã đạt được kết quả như sau:

Tổ chức kiểm tra chuyên ngành và liên ngành Văn hóa – Xã hội 45 cuộc, trong đó kiểm tra chuyên ngành là 43 cuộc, liên ngành 02 cuộc, 173 lượt đối với các tổ chức, cá nhân gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ lữ hành, quảng cáo; ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với công tác kiểm tra lễ, hội, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Xuân Canh Tý và hoạt động lễ hội tại các di tích, cơ sở tính ngưỡng năm 2020. Theo đó, Thanh tra Sở đã kiểm tra Hội xuân núi Bà Đen, lễ vía Đức Chí Tôn. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo thực hiện đúng theo các quy định về việc treo cờ Tổ quốc và cờ tôn giáo, việc đặt thùng công đức, tình trạng xin xăm, xóc thẻ, vệ sinh môi trường tại khu vực lễ, hội,…

Đối với lĩnh vực quảng cáo, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 25 lượt cơ sở, trong đó ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 tổ chức. Qua công tác kiểm tra đã chấn chỉnh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo đúng quy định của Luật Quảng cáo (Không vi phạm các hành vi cấm trong thực hiện quảng cáo: Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng; Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; trật tự an toàn giao thông như dựng bảng quảng cáo trên hành lang an toàn giao thông; sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng msản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt,..).

Đối với hoạt động kinh trò chơi điện tử không kết nối mạng, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đã tổ chức kiểm tra 02 cuộc với 04 lượt cơ sở, giao cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền đối với 04 cơ sở trò chơi điện tử xử lý theo quy định. Công an tỉnh đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số tiền 19.500.000đ và tiêu hủy 04 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 8 người chơi và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm. Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện không kết nối mạng đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng; các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lắp ráp thiết bị máy trò chơi điện tử không kết nối mạng. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng để tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Theo đó, Thanh tra Sở thường xuyên tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Kết quả, Thanh tra Sở đã trực tiếp kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đối với 215 lượt cơ sở hoạt động trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; lập biên bản kiểm tra đối với 33 lượt cơ sở (khu, điểm du lịch: 03 lượt; cơ sở lưu trú: 20 lượt; cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: 10 lượt); nhắc nhở, chấn chỉnh trực tiếp 04 trường hợp; lập 06 biên bản kiểm tra hành chính giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật; Tham mưu ban hành 06 văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã phối hợp vối cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra việc thực hiên phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý;  tham mưu 30 báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện phòng, chống dịch trong lĩnh vực do ngành quản lý.

Thanh tra.png

Hình kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thị xã Trảng Bàng

Công tác đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các loại hình kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được thực hiện thường xuyên trong từng giai đoạn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh góp phần ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.Ngoài ra, Thanh tra Sở chủ trì tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bảng quảng cáo xây dựng không có giấy phép xây dựng tại phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng của Công ty TNHH Thành Huy (nay là Công ty TNHH Truyền thông Chiêu Dương) theo Quyết định số 54/QĐ-CCXP ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh. Kết quả, Đoàn cưỡng chế đã vận động, thuyết phục thành công doanh nghiệp tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, hoàn thành việc thực hiện tháo dỡ công trình bảng quảng cáo trước thời hạn theo tiến độ đã cam kết, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn trật tự xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm chuyên ngành và liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên bảng quảng cáo, biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke,…

THANH TRA SỞ


7/9/2020 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Thanh traKết quả công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Công văn về tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định pháp luật; Công văn về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp mùa hè năm 2020; thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong từng giai đoạn,…
7/9/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây NinhCông tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngay từ đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối Quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Qua 06 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; được thực hiện, triển khai lồng ghép thông qua cuộc họp cơ quan, cuộc họp chi bộ, cuộc họp công đoàn, bản tin nội bộ, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và hệ thống văn phòng điện tử,... Tổng số cuộc triển khai 06 cuộc với trên 180 lượt người tham dự. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tập trung quán triệt và triển khai thực hiện như: Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản hướng dẫn thi hành khác có liên quan; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện; chú trọng thực hiện tốt công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công tác cải cách thủ tục hành chính các loại hồ sơ về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được quan tâm thực hiện, thời gian giải quyết, mức phí và lệ phí được công bố kịp thời; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quy chế văn hoá công sở, Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử của người cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu Giám đốc Sở báo cáo theo quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận được đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong quá trình thực thi công vụ; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu vặt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức: phổ biến trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; niêm yết lên bảng thông báo nội bộ; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử cơ quan và phần mềm văn phòng điện tử Egov để tất cả công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao vai trò và hiệu quả công tác tiếp dân nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác hành vi tham nhũng; từ đó chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm xảy ra.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng mới phát sinh; đôn đốc, kiểm tra việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thông qua các kết luận thanh tra, kiểm tra, thu hồi tiền sai phạm qua kết luận thanh tra (nếu có).

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công; niêm yết thủ tục hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, từng bước thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng./.

                                                                  THANH TRA SỞ

7/9/2020 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Thanh traCông tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngay từ đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối Quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Qua 06 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả cụ thể như sau:
7/9/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm công chức lãnh đạoBổ nhiệm công chức lãnh đạo
Chiều ngày 12/6/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đại diện lãnh đạo các phòng khối Quản lý hành chính.

C hanh.png

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định cho bà Trương Thị Hồng Hạnh

Theo đó, bà Trương Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Văn hóa được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Văn hóa kể từ ngày 15/6/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực trong quá trình công tác của bà Trương Thị Hồng Hạnh, đồng thời mong muốn bà Trương Thị Hồng Hạnh trên cương vị mới tiếp tục phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể công chức phòng Quản lý Văn hóa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.            

                  

Kiêm Hoàng


6/15/2020 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtBổ nhiệm công chức lãnh đạo/PublishingImages/2020-06/C hanh_Key_15062020133030.png
Chiều ngày 12/6/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
6/15/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạoBổ nhiệm lại công chức lãnh đạo
Sáng ngày 29/5/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lại công chức.

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các phòng khối Quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

C Suong.png

Ông Lê Quang Chánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định cho bà Phạm Thị Sương

Theo đó, Bà Phạm Thị Sương được bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Quản lý Du lịch kể từ ngày 01/6/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quang Chánh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn bà Phạm Thị Sương trong nhiệm kỳ mới sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức thuộc phòng Quản lý Du lịch đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục cống hiến, quyết tâm đổi mới để ngành du lịch Tây Ninh ngày một vững mạnh và phát triển.                                                         

Kiêm Hoàng


6/4/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtBổ nhiệm lại công chức lãnh đạo/PublishingImages/2020-06/C Suong_Key_04062020091802.png
Sáng ngày 29/5/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lại công chức.
6/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SVHTTDL ngày 29/11/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019.
Ngày 20/5/2020, tại Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở

Tham dự Lễ khai mạc gồm có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Hội đồng xét tuyển tuyển; Ban Kiểm tra, sát hạch; Ban Giám sát; Tổ phục vụ và các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển.

Các thí sinh tham gia dự tuyển vào các lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn, văn hóa, thư viện, thể dục thể thao và du lịch.

1.jpg           

Ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại buổi khai mạc

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch năm 2019 đã triển khai công việc tổ chức tuyển dụng trên tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc.

Hoi dong xet tuyen.jpg 

Kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển nhằm tuyển chọn những người có đủ tiêu chuẩn, trình độ vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch. Việc tuyển dụng nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

                                                                                    Kiêm Hoàng

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtTổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019/PublishingImages/2020-06/Chu Giang_Key_04062020140541.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SVHTTDL ngày 29/11/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019.
Ngày 20/5/2020, tại Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở
5/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm công chức lãnh đạoBổ nhiệm công chức lãnh đạo
Chiều ngày 13/5/2020 tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở và toàn thể viên chức Thư viện tỉnh.
Trao qd bo nhiem.jpg
Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định cho ông Bùi Minh Tuấn

Theo đó, ông Bùi Minh Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Thư viện tỉnh kể từ ngày 15/5/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực trong quá trình công tác của đồng chí Bùi Minh Tuấn, đồng thời mong muốn đồng chí Bùi Minh Tuấn trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, tích cực học hỏi, nghiên cứu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới. Đề nghị tập thể đội ngũ viên chức, người lao động Thư viện tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ để đồng chí Bùi Minh Tuấn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Minh Tuấn hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, tích cực học tập, phấn đấu để cùng tập thể viên chức, người lao động Thư viện tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.                                                                              

Kiêm Hoàng


5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtBổ nhiệm công chức lãnh đạo/PublishingImages/2020-05/3_Key_22052020162413.jpg
Chiều ngày 13/5/2020 tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
5/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Cảm xúc tự hào qua từng bức tranh cổ động

Năm 2020, cùng với cả nước, Tây Ninh có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn kỷ niệm những ngày kỷ niệm Lễ lớn, ngày kỷ niệm của quốc gia, dân tộc, địa phương. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các sự kiện văn hóa nghệ thuật không thể tổ chức theo tinh thần phòng, chống dịch "Chống dịch như chống giặc". Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác tuyên truyền bằng các hình thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thay đổi cho linh hoạt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Thực hiện giãn cách xã hội, không tụ tập đông người, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tham mưu thực hiện phương án: Tăng cường cổ động trực quan như: Pano phướn, triển lãm tranh cổ động, xe loa...

Tháng 4 năm 2020, Tây Ninh cùng cả nước Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, để có thể gợi nhớ lại ký ức hào hùng của dân tộc, ký ức của những Ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã thực hiện triển lãm cụm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 45 năm giải phóng Tây Ninh, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Cụm triển lãm được thực hiện tại cùng lúc các điạ điểm: Công viên 30/4 và Đường Hoàng Lê Kha phía trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, với 35 cụm tranh cổ động triển lãm hơn 100 bức tranh của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Triển lãm còn quy tụ những tác phẩm tranh cổ động chất lượng cao được  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng (tranh đạt giải thưởng tại cuộc thi sáng tác tranh cổ động xuất sắc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975-30/4/2020)

Anh cum tranh co dong trc Cong vien.jpg

Ảnh cụm tranh cổ động phía trước Công viên 30/4

Triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm tranh đạt chất lượng nghệ thuật cao, biểu cảm được nội dung và có chiều sâu ý tưởng sẽ giúp người xem cảm nhận trân quý giá trị của hòa bình và hạnh phúc như tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung ( Hà Nam) cánh chim hòa bình tung bay mang theo thành quả ngọt lành, con số 45 năm và lá cờ chiến thắng được Họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung thể hiện trong bố cục tinh tế thu hút người xem, hay bức ảnh bà mẹ hai miền Nam _Bắc ôm nhau mừng đến rơi nước  trong ngày toàn thắng, đặc biệt triển lãm giới thiệu nhiều bức tranh vẽ về chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hướng đến kỷ niệm 130 ngày sinh nhật Bác Hồ ( 19/5/1890-19/5/2020) thể hiện tinh cảm kính yêu với Bác và ghi nhớ công ơn của Người đã lãnh đạo dân tộc ta làm nên những chiến thắng lịch sử, khẳng định tư tưởng của Người mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam, "Hồ Chí Minh- tên Người là tất cả một niềm thơ" "Hồ Chí Minh mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam"…

Tranh chữ cổ động ra đời khá lâu trên thế giới và đã du nhập, xuất hiện tại Việt Nam vào những ngày tiền khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Tranh cổ động với hình ảnh và nội dung khẩu tuyên truyền đã đi theo suốt chặng đường chiến đấu giành độc lập, tự do đầy gian khổ của quân và dân ta với tất cả sự động viên khích lệ. Tới nay, dòng tranh này lại gắn bó mật thiết với cuộc sống con người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với người dân Tây Ninh thì  đây là một trong những dịp hiếm hoi được thưởng thức số lượng lớn tranh cổ động được in với kích thước lớn được trưng bày tại không gian thoáng, tiện cho việc theo dõi.

Nhiều người lần đầu xem tranh cổ động đã khen ngợi về tài năng của các họa sĩ và nội dung súc tích, cô động cùng thông điệp ý nghĩa mà tranh cổ động đem đến cho người xem. Với các bạn trẻ sinh ra sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng có niềm yêu thích nghiên cứu lịch sử dân tộc đặc biệt là các bạn trẻ có năng khiếu, sở thích vẽ tranh thì thông qua triển lãm tranh cổ động thì đây là dịp học hỏi được các họa sĩ chuyên nghiệp với những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao vẽ Bác Hồ, hình tượng người chiến sĩ cách mạng…cách bố cục hình vẽ và nội dung tuyên truyền đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.

Anh cum tranh co dong trc Trung tam.jpg

Ảnh cụm tranh cổ động phía trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

Đợt  Triển lãm tranh cổ động cùng hệ thống pa nô tuyên truyền đợt này do Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh thực hiện nhằm ôn lại tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đại thắng mùa Xuân 1975; tri ân Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bên cạnh đó, Triển lãm khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thể hiện quyết tâm tiếp tục thi đua học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ và xây dựng đất nước của Đảng và Nhân Dân ta, Triển lãm sẽ phục vụ Nhân Dân từ nay cho đến hết tháng 5  năm 2020.

Tây Ninh những ngày tháng 4 năm nay hân hoan chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 45 năm ngày giải phóng Tây Ninh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên con đường thênh thang rợp bóng cờ là những pa nô tuyên truyền với nội dung tự hào truyền thống, gợi nhớ ký ức hào hùng của dân tộc, biểu thị ý chí của quân và dân ta. Lịch sử là quá khứ, ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc qua những tác phẩm tranh cổ động để ghi nhớ, để tự hào về công ơn của các bậc cha anh cho thế hệ hôm nay viết tiếp những thành tựu trong thời đại mới.

HỒNG THANH

4/28/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtTriển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  /PublishingImages/2020-04/2_Key_28042020105324.jpg
Cảm xúc tự hào qua từng bức tranh cổ động
4/28/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
Với tinh thần của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Trung tâm văn hóa nghệ thuật Tây Ninh đã kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ giai đoạn Tây Ninh chưa phát hiện ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 và giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành của Việt Nam.

Các nội dung được chuyển tải đến quần chúng nhân dân: Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do trung tâm kiểm soát dịch bệnh Tây Ninh cung cấp, nội dung Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, của UBND tỉnh Tây Ninh … , thu âm đĩa CD gửi các Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện xe loa cổ động, kịp thời góp phần tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Anh Tuyen truyen.jpg

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng được Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh nỗ lực tăng cường thực hiện các pano tranh cổ động trên các tuyến đường: Đường Hoàng Lê Kha, trường THCS Trần Hưng Đạo, Sở VHTTDL, Đường Cách mạng tháng 8, đường 30/4, đường Nguyễn Chí Thanh, và đặc biệt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. "Không để dịch bệnh Covid 19 lây lan ra cộng đồng" "Sốt ho khó thở đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám và điều trị", "Sử dụng khẩu trang thường xuyên, rửa tay đúng cách để phòng chống dịch Covid-19", "Chung sức đồng lòng chống dịch Covid 19". Đó là những khẩu hiệu tuyên truyền tiêu biểu trên hàng trăm pano, phướn được thực hiện truyền phát thông tin phòng chống dịch bệnh, nội dung sinh động, hình ảnh phong phú được tuyển chọn bộ tranh cổ động gây ấn tượng cho người xem, tác động mạnh đến nhận thức nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vượt cái nắng gay gắt để thi công bộ tranh cổ động các nhân viên của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh đã nỗ lực với tâm huyết đóng góp sức mình vào công tác tuyên truyển phòng chống dịch Covid 19 nguy hiểm vì sức khỏe mọi người mọi nhà Tây Ninh.

 

4/24/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2020-04/1_Key_24042020104814.jpg
Với tinh thần của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Trung tâm văn hóa nghệ thuật Tây Ninh đã kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ giai đoạn Tây Ninh chưa phát hiện ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 và giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành của Việt Nam.
4/24/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch TP. Hồ Chí MinhSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch TP. Hồ Chí Minh
Ngày 20/02/2020, tại Khách sạn Grand Sài Gòn, đoàn đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tới tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, đơn vị đào tạo ngành du lịch, cơ sở y tế du lịch….. về dự thảo Chiến lược phát triển du lịch nhằm hoàn thiện trước khi công bố.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trình bày các báo cáo: Tổng quan phân tích thực trạng Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo báo cáo phát triển chiến lược du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Ong Nguyen Hong Thanh phát bieu.jpg

Ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở VHTTDL Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình và đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới mục tiêu trở thành Thành phố.


ĐINH THỊ HÀ


4/18/2020 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnPhòng Quản lý Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch TP. Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-04/Chiên luoc phat trien DL TP HCM_Key_18042020112426.jpg
Ngày 20/02/2020, tại Khách sạn Grand Sài Gòn, đoàn đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tới tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
4/18/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Xử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnhXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.

MBC1.jpg

Hình ảnh xử lý tiêu hủy tang vật vi phạm

Số máy bắn cá bị tiêu hủy là tang vật của vụ việc vi phạm hành chính do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra, phát hiện trên địa bàn huyện Gò Dầu vào tháng 01 năm 2020, giao Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý.

Ngày 06/02/2020, Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 202/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với ông Cao Văn Hiền, ngụ ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về hành vi tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép được quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 26 Nghị dịnh 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ với hình thức phạt chính là phạt tiền, với số tiền phạt là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và hình thức phạt bổ sung: tịch thu và tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính./.

Thanh Tra

3/24/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020-03/MBC_Key_24032020085150.jpg
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.
3/24/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Xử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnhXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.

Số máy bắn cá bị tiêu hủy là tang vật của vụ việc vi phạm hành chính do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra, phát hiện trên địa bàn huyện Gò Dầu vào tháng 01 năm 2020, giao Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý.

Ngày 06/02/2020, Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 202/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với ông Cao Văn Hiền, ngụ ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về hành vi tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép được quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 26 Nghị dịnh 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ với hình thức phạt chính là phạt tiền, với số tiền phạt là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và hình thức phạt bổ sung: tịch thu và tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính./.


Tiêu hủy tang vật

MBC.jpg

MBC1.jpg


THANH TRA


3/6/2020 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnPhòng Thanh traXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020-04/MBC_Key_18042020114046.jpg
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.
3/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Ngành năm 2020Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Ngành năm 2020
1/2/2020 2:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Ngành năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật; ngày 24 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

3.jpg

Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột (Gò Dầu)

Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với  Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu; Di tích Địa đạo Lợi Thuận thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu; Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời thuộc xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, thời gian kiểm tra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung cụ thể như: Về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 13 Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Di sản văn hóa năm 2009;  Về những hành vi làm sai lệch di tích quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Về thực trạng các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh hiện nay; Về việc thực hiện Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Về công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Kết quả kiểm tra ghi nhận về cơ bản các khu di tích được kiểm tra thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Di sản văn hóa như: Có cán bộ chuyên môn trực, có bảo vệ bảo vệ di tích, có thành lập Ban quản lý Di tích, cảnh quan môi trường xung quanh di tích được bảo vệ, không tự chặt phá cây, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm di tích… Tuy nhiên, một số di tích vẫn còn tồn tại một số hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra và đề nghị UBND huyện quan tâm, khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như: nhà truyền thống Di tích Địa đạo Lợi Thuận thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu có hiện tượng mối mọt xâm hại một số vị trí gây xuống cấp; Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu về vệ sinh môi trường chưa đảm bảo xanh, sạch, đẹp…

Thông qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số kiến nghị của địa phương đến cấp có thẩm quyền: Ban quản lý Di tích căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương công bố và triển khai Quy hoạch chi tiết 1/500, triển khai cắm mốc các khu chức năng; ban quản lý Di tích Căn cứ lõm Vùng ruột thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức đang công tác tại khu Di tích.

 

                                                                  CHÁNH THANH TRA


10/17/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtPhòng Thanh traKiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật; ngày 24 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.
10/17/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHÁNH THANH TRA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINHCÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHÁNH THANH TRA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH
Ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Sở.

​Theo đó, bà Trần Thị Huy Hoàng -  Phó Chánh Thanh tra Sở, phụ trách Thanh tra Sở được bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 16/8/2019.Theo đó, bà Trần Thị Huy Hoàng -  Phó Chánh Thanh tra Sở, phụ trách Thanh tra Sở được bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 16/8/2019.

CTT.jpg

Ông Nguyễn Hồng Thanh -  Giám đốc Sở trao Quyết định cho công chức

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Thanh ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua của bà Trần Thị Huy Hoàng và tập thể Thanh tra Sở trong công tác thanh tra, kiểm tra của ngành; đồng thời mong muốn bà Trần Thị Huy Hoàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là tăng cường công tác hậu kiểm chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch  trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bày tỏ niềm xúc động được lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức của ngành tín nhiệm giao nhiệm vụ mới, Bà Trần Thị Huy Hoàng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể Thanh tra Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và một số nhiệm vụ khác đúng quy định pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

                                                                       PHÒNG TỔ CHỨC – PHÁP CHẾ


8/22/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng Tổ chức Pháp chếCÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHÁNH THANH TRA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2019-08/CTT_Key_22082019093358.jpg
Ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Sở.
8/22/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Tây Ninh tham gia hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019 đạt huy chương vàngTrung tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Tây Ninh tham gia hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019 đạt huy chương vàng
Tiết mục nghệ thuật múa dân gian “Lễ Vía Bà”: chỉ đạo thực hiện Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tây Ninh, đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh, Biên đạo: Nghệ sỹ ưu tú Hòa Hiếu, âm nhạc: Vy Nhật Tảo, do hơn 25 diễn viên múa không chuyên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh biểu diễn đã vinh dự đạt huy chương vàng toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng trong hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019  quy tụ hơn 20 tỉnh thành phố tham gia được tổ chức tại Ninh Thuận từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 năm 2019. Đây là niềm vui lớn, sự ghi nhận cho tâm huyết, nỗ lực sáng tạo của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh.


384b53ae0b1eef40b60f.jpg

Ảnh minh hoạ

Nghệ sỹ ưu tú Hòa Hiếu – người biên đạo tiết mục nghệ thuật múa "Lễ Vía Bà" chia sẻ: dàn dựng tiết mục nghệ thuật múa dân gian Lễ Vía Bà là một đề tài khó, Lễ Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu tại Núi Bà Đen là hoạt động tính ngưỡng mang bản sắc văn hóa đặc sắc độc đáo của Tây Ninh được công nhận và đưa vào danh mục là di dản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vì thế bản thân tôi đã tham khảo ý kiến và nhận được sự góp ý của Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh để làm sao chuyển tải được nét độc đáo trong văn hóa tính ngưỡng của Tây Ninh thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật múa. Tôi rất xúc động khi tiết mục này được đông đảo khán giả và 20 đoàn của các tỉnh thành đón nhận một cách thích thú và vinh dự nhận huy chương vàng trong hội thi.

Hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2019 tại Ninh Thuận do Cục Văn hóa Cơ Sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhắm giúp cho các nghệ sĩ, biên đạo múa có cơ hội học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn; định hướng sự phát triển của nghệ thuật múa trong phong trào văn hóa, văn nghệ; qua đó từng bước đưa nghệ thuật múa ngày một phát triển trong quần chúng nhân dân. Tây Ninh tham gia Hội thi với 3 tiết mục: Lễ Vía Bà ( Biên đạo: NSƯT Hòa Hiếu), Bánh Tráng Phơi Sương ( Biên đạo: NSƯT Hòa Hiếu), Giữ biển quê hương ( BĐ: NSƯT Hòa Hiếu) đạt 01 huy chương vàng và huy chương bạc toàn đoàn.

Tin và ảnh: Hồng Thanh

8/8/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Tây Ninh tham gia hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019 đạt huy chương vàng/PublishingImages/2019-08/mua khong chuyen 1111_Key_12082019085742.jpg
Tiết mục nghệ thuật múa dân gian “Lễ Vía Bà”: chỉ đạo thực hiện Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tây Ninh, đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh, Biên đạo: Nghệ sỹ ưu tú Hòa Hiếu, âm nhạc: Vy Nhật Tảo, do hơn 25 diễn viên múa không chuyên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh biểu diễn đã vinh dự đạt huy chương vàng toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng trong hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019  quy tụ hơn 20 tỉnh thành phố tham gia được tổ chức tại Ninh Thuận từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 năm 2019. Đây là niềm vui lớn, sự ghi nhận cho tâm huyết, nỗ lực sáng tạo của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh.
8/8/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ  ( 27/7/1949- 27/7/2019): Thế hệ trẻ và khúc hát tri ân Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ  ( 27/7/1949- 27/7/2019): Thế hệ trẻ và khúc hát tri ân
Trong không khí cả nước dành tình cảm kính trọng biết ơn hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1949-27/7/2019), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh dàn dựng chương trình và vừa thực hiện hoàn thành đợt lưu diễn về địa phương tại các xã , thị trấn: Thị trấn – Dương Minh Châu, xã Suối Ngô- huyện Tân Châu, Xã Long Vĩnh – huyện Châu Thành, Thị trấn – huyện Trảng Bàng, xã Bàu Đồn – huyện Gò Dầu.

M1.jpg

Ảnh minh hoạ

Ca sỹ Triệu Khắc Tư được phân công phụ trách âm nhạc của chương trình cho biết: với chủ đề "ký ức thời hoa lửa" chương trình chọn các ca khúc truyền thống cách mạng tái hiện một thời khói lửa chiến tranh, là trang sử bằng âm nhạc của thế hệ tuổi hai mươi căng tràn nhiệt huyết sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất đất nước như: Có một thời như thế ( Trần Tiến), nữ dân quân tự vệ miền Đông (Phan Long), với lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp máu xương cho dân tộc nở hoa độc lập kết trái tự do các ca khúc: hát về mẹ Việt Nam anh hùng ( An Thuyên), Tổ quốc gọi tên mình ( Đinh Trung Cẩn, Quế Mai), Linh thiêng Việt Nam( Lê Quang), Đồng đội ơi ( Quỳnh Hợp), ký ức thời hoa lửa còn tái hiện những ngày tháng "Tây Ninh rực lửa tiến công" ( ca khúc của nhạc sỹ Chí Trung). Phần âm nhạc được đầu tư nghiêm túc bên cạnh đó phần múa minh họa cũng được chú trọng góp phần tạo cảm xúc cho khán giả khi thưởng thức các tiết mục.

Nghệ sỹ Đông Dương cho them: đợt lưu diễn kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ năm nay trích đoạn cải lương "Chiến Binh" của soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Chu Lai. Vở diễn ca ngợi hình ảnh chiến sỹ cách mạng giữ vững phẩm chất kiên trung trong thời chiến và cả thời bình với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sỹ: Nghệ sỹ ưu tú Anh Thư, nghệ sỹ Đông Dương, nghệ sỹ Như Ý.

Hành trình biểu diễn về các địa phương nơi mà đoàn nghệ sỹ đi qua là ký ức kỷ niệm một thời bom đạn vùng đất anh hùng với những đia danh di tích lịch sử, nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ làm cho các thành viên trong đoàn bùi ngùi nhiều xúc cảm,  trong hàng ghế khán giả có cựu chiến bin với mái đầu đã bạc, có anh thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương làm anh nông dân, các ca sỹ nghệ sỹ biểu diễn các tiết mục với tất cả tình cảm dành cho khản giả và sự tri ân dành cho thế hệ cha anh. Nghệ sỹ ưu tú Anh Thư tâm sự " tôi nhớ hoài ánh mắt rưng rưng của một chú cựu chiến binh khi xem trích đoạn cải lương Chiến Binh, đợt diễn đã để lại cho anh em nghệ sỹ của đơn vị nhiều kỷ niệm và bồi đắp niềm tự hào tình yêu quê hương Tây Ninh trung dung kiên cường".

Tin và ảnh Hồng Thanh

7/29/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ  ( 27/7/1949- 27/7/2019): Thế hệ trẻ và khúc hát tri ân /PublishingImages/2019-08/M3_Key_12082019084237.jpg
Trong không khí cả nước dành tình cảm kính trọng biết ơn hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1949-27/7/2019), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh dàn dựng chương trình và vừa thực hiện hoàn thành đợt lưu diễn về địa phương tại các xã , thị trấn: Thị trấn – Dương Minh Châu, xã Suối Ngô- huyện Tân Châu, Xã Long Vĩnh – huyện Châu Thành, Thị trấn – huyện Trảng Bàng, xã Bàu Đồn – huyện Gò Dầu.
7/29/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh biểu diễn phục vụ chiến sỹ tại các địa phương thực hiện công tác dân vận: Bài ca tuổi trẻTrung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh biểu diễn phục vụ chiến sỹ tại các địa phương thực hiện công tác dân vận: Bài ca tuổi trẻ
Từ ngày 16 đến 25/7/2019 thực hiện kế hoạch của Sở VHTTDL về tổ chức các hoạt động phục vụ công tác dân vận đợt 1 năm 2019, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức biểu diễn phục vụ cơ sở tại các điểm: xã Hưng Thuận (Trảng Bàng), xã Long Giang ( Bến Cầu); xã Tân Bình ( huyện Tân Biên); Xã Suối Ngô, Tân Thành ( huyện Tân Châu); xã Thành Long, Long Vĩnh ( huyện Châu Thành); xã Phan ( huyện Dương Minh Châu); Xã Hiệp Thạnh ( huyện Gò Dầu). Chương trình hàng đêm thu hút khán giả là cán bộ chiến sỷ đang làm công tác dân vận tại địa phương: Sư Đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 174- Bộ CHQS tỉnh, 5 đại đội bộ binh của các huyện biên giới, sinh viên các trường đại học của TPHCM, Bình Dương và bà con nhân dân.

dv111.jpg

Ảnh minh hoạ

Chương trình hấp dẫn, sôi nỗi với các ca khúc thuộc dòng âm nhạc truyền thống cách mạng như: Bác đang cùng chúng cháu hành quân ( nhạc sỹ Huy Thục), Nữ dân quân tự vệ miền Đông ( Phan Long), Cô gái mở đường ( Xuân Giao), bên cạnh các tiết mục nghệ thuật chuyên nghiệp của trung tâm văn  hóa nghệ thuật tỉnh còn có sự tham gia của các đội văn  nghệ quần chúng Sư đoàn bộ binh 5, Trung đoàn 174- Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, sinh viên các trường đại học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy " dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", đợt 1 năm 2019 các đơn vị quân đội và trường đại học của TP.HCM và Bình Dương đã tuyên truyền người dân luật nghĩa vụ quân sự, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn…"cùng ăn cùng ở cùng làm" với bà con thắt chặt tình quân dân cá nước, chiến dịch tình nguyện  này là dịp cho các bạn trẻ sinh viên cống hiến và trưởng thành. Ngày làm việc, đêm vui xem chương trình nghệ thuật và giao lưu ca hát.

Đoàn ca sỹ diễn viên của trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh bất ngờ với những tràn pháo tay theo nhịp bài hát không dứt của các chiến sỹ với những ca khúc truyền thống cách mạng, cho thấy sức sống lâu bền của dòng nhạc với giai điệu tự hào, những ca khúc của tuổi 20 ngày trước xông pha trận chiến, "hành trình tuổi 20 của thế hệ trước chiến đấu vì độc lập tự do của đất nước thì tuổi 20 hôm nay nỗ lực trên mặt trận chống đói nghèo lạc hậu, chúng em rất thích những ca khúc trong chương trình hôm nay, cám ơn các anh chị ca sỹ của trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh đã cho chúng em những giây phút rất vui như thế này". Đó là lời chia sẻ của một bạn nam sinh viên trường đại học Bình Dương mà chúng tôi chưa kịp hỏi tên chỉ nhớ nụ cười thân thiện cùng lời nói vui tươi trên khuôn mặt hơi rám nắng vì làm quen với công việc tại mặt trận Tây Ninh trong mùa dân vận này.

                                                                             Tin và ảnh: Hồng Thanh

7/26/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh biểu diễn phục vụ chiến sỹ tại các địa phương thực hiện công tác dân vận: Bài ca tuổi trẻ/PublishingImages/2019-08/dv2_Key_12082019085001.jpg
Từ ngày 16 đến 25/7/2019 thực hiện kế hoạch của Sở VHTTDL về tổ chức các hoạt động phục vụ công tác dân vận đợt 1 năm 2019, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức biểu diễn phục vụ cơ sở tại các điểm: xã Hưng Thuận (Trảng Bàng), xã Long Giang ( Bến Cầu); xã Tân Bình ( huyện Tân Biên); Xã Suối Ngô, Tân Thành ( huyện Tân Châu); xã Thành Long, Long Vĩnh ( huyện Châu Thành); xã Phan ( huyện Dương Minh Châu); Xã Hiệp Thạnh ( huyện Gò Dầu). Chương trình hàng đêm thu hút khán giả là cán bộ chiến sỷ đang làm công tác dân vận tại địa phương: Sư Đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 174- Bộ CHQS tỉnh, 5 đại đội bộ binh của các huyện biên giới, sinh viên các trường đại học của TPHCM, Bình Dương và bà con nhân dân.
7/26/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Ninh tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ emTrung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Ninh tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em
Ngày 13 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em với phần tham gia giao lưu của các đơn vị: Đoàn TNCSHCM Thành phố Tây Ninh, Đoàn TNCSHCM huyện Hòa Thành, Hội LHPNVN Thành phố Tây Ninh, Hội LHPNVN huyện Hòa Thành cùng sự cỗ vũ của đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương, khán giả.

a4c3457702a5e6fbbfb4.jpg

Ảnh minh hoạ

Các đội trải qua các phần thi: tự giới thiệu, thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức với nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và phần thi năng khiếu.

Qua chương trình thấy được sự nỗ lực của các đơn vị đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên tại cơ sở.

Bạn Quốc Phong chia sẻ " Đây là chương trình rất bổ ích mà Thành Đoàn Thành phố Tây Ninh được tham gia, những hiểu biết về khung hình phạt nếu xâm hại trẻ em được nên nêu trong luật mà chúng tôi được cập nhật thật sự làm chúng tôi bất ngờ và thật sự có ích trong công tác tuyên truyền tại cơ sở vì các bạn trẻ vị thành niên tại địa phương chưa cập nhật được những nội dung được nêu trong luật"

Chương trình hấp dẫn với các tiết mục văn nghệ thiếu nhi của CLB Búp Chồi Xanh và phần thi tiểu phẩm chủ đề phòng chống xâm hại trẻ em như: Tiểu phẩm "Suýt nữa thì" (Đội Thành Đoàn TP Tây Ninh), "Tôi hiểu rồi" ( Huyện Đoàn Hòa Thành), "Từ nay xin chừa" ( Hội LHPNVN huyện Châu Thành).

Kết thúc chương trình Ban tổ chức trao giải Nhất cho Đội Hội LHPNVN huyện Hòa Thành, giải nhì Hội LHPNVN huyện Châu Thành và 02 giải ba  cho hai đội Đoàn TNCSHCM Thành phố Tây Ninh, Đoàn TNCSHCM huyện Hòa Thành.

Tin và ảnh: Hồng Thanh

7/13/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Ninh tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em/PublishingImages/2019-08/1c7bbec1f9131d4d4402 (1)_Key_12082019083545.jpg
Ngày 13 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em với phần tham gia giao lưu của các đơn vị: Đoàn TNCSHCM Thành phố Tây Ninh, Đoàn TNCSHCM huyện Hòa Thành, Hội LHPNVN Thành phố Tây Ninh, Hội LHPNVN huyện Hòa Thành cùng sự cỗ vũ của đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương, khán giả.
7/13/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019, khu vực phía Nam trong 02 ngày 06 - 07/6/2019, tại Khách sạn Sunrise, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hội nghị có hơn 250 đại biểu là cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) của các Sở VHTTDL, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện tham gia lớp tập huấn. Tiến sĩ Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

h2.png

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, ban tổ chức đã giới thiệu các văn bản mới trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao. Đây là những nội dung quan trọng giúp cho cán bộ ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch nói chung và cán bộ nghiệp vụ thực hiện công tác pháp chế nắm vững và có cơ sở để áp dụng vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Cũng trong hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáp dục pháp luật.


H1.png

Tiến sĩ Hoàng Minh Thái- Vụ trưởng vụ Pháp chế trao Bằng khen của Bộ

Kết thúc hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chương trình giao lưu với các tỉnh bạn và tổ chức chương trình tham quan thực tế tại Khu du lịch Núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh./.ĐINH THỊ HÀ


6/7/2019 11:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng Quản lý Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa năm 2019 /PublishingImages/2019-06/H1_Key_13062019223549.png
6/7/2019 11:00 PMYesĐã ban hành
Phục vụ lưu động tại Hội trường Tỉnh ủy Phục vụ lưu động tại Hội trường Tỉnh ủy
Sáng ngày 15/05/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy; Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức trưng bày, phục vụ sách lưu động cho đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên đến tham dự Lễ tuyên dương “Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác” năm 2019.

H.4.jpg

Ảnh minh họa

Do chủ đề của buổi tuyên dương là "50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh", nên hầu hết sách, báo được trưng bày đều viết về Bác Hồ kính yêu. Tất cả những tài liệu, những sách tham khảo đều được Thư viện tỉnh lựa chọn kỹ về mặt nội dung cũng như hình thức. Dưới bàn tay tài hoa của các cán bộ Thư viện, bàn trưng bày sách đã trở nên sinh động hơn nhờ mô hình "Lăng Bác" được xếp bằng sách.

Tại buổi phục vụ lưu động, với hơn 300 tài liệu được trưng bày đã thu hút được hơn 500 lượt bạn đọc. Có thể nói, đây là buổi phục vụ sách thật ý nghĩa và đầy tự hào, bởi các độc giả đều là những gương mặt tiêu biểu. Họ là những học sinh, sinh viên có nhiều thành tích trong học tập; thanh niên nông thôn nỗ lực làm giàu; thanh niên khối công nhân viên chức có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật; thanh niên lực lượng vũ trang xung kích, đi đầu trong bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; thanh niên tình nguyện vì cộng đồng,…

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng cũng như tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có thêm nhiều kiến thức bổ ích về Đảng, về Bác Hồ kính yêu. Để từ đó rèn luyện đạo đức, trau dồi thêm tri thức, để làm đúng với những gì Bác đã căn dặn chúng ta trước lúc đi xa.

          TVT.

5/16/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhục vụ lưu động tại Hội trường Tỉnh ủy /PublishingImages/2019-05/H_Key_28052019093817.2_Key_28052019093817.jpg
Sáng ngày 15/05/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy; Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức trưng bày, phục vụ sách lưu động cho đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên đến tham dự Lễ tuyên dương “Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác” năm 2019.
5/16/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tây Ninh tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại” đạt 01 giải A, 4 giải BTây Ninh tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại” đạt 01 giải A, 4 giải B
Liên hoan diễn ra từ ngày 10 đến 15/5/2019 tại 8 tỉnh, nơi có tuyến đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh đi qua: Bình Phước, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, với sự tham gia của 33 Đội Tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Tp Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Sơn La, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Hậu Giang, Tp Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Kon Tum. Lâm Đồng, Long An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Phước.

truong son hinh.jpg

Ảnh minh họa

Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tham gia Liên hoan với chương trình sân khấu hóa tái hiện lịch sử hình thành và quá trình chiến đấu hy sinh cùng thành tích vẻ vẻ của lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn trong 16 năm từ 1959-1975. Với kịch bản giàu cảm xúc cùng các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như: Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Miền xa thẳm (Đức Trịnh), Huyền thoại Trường Sơn (Đào Hữu Thi), Ca cổ: Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp, Lời vọng cổ: Viễn Châu), Đường tôi đi dài theo đất nước (Vũ Trọng Hối), Chiếc gậy trường Sơn (Phạm Tuyên).

Nghệ sỹ Kim Tuyến- người thể hiện bài vọng cổ Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây chia sẻ "khán giả miền Trung yêu vọng cổ lắm, nghệ sỹ vui khi được khán giả đón nhận, cảm xúc mãnh liệt nhiều khi hát tại các điểm dọc theo con đường huyền thoại, chúng ta bùi ngùi cay sóng mũi khi đoàn xe Đội tuyên truyền Lưu động đi qua nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, băng qua khoảng trời hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc"                                                                                                 

Được biết, đây là liên hoan quy mô toàn quốc do Cục Văn hóa Cơ sở -Bộ VHTTDL tổ chức ca ngợi truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên con đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh; Nêu tấm gương người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Kết quả Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh đạt giải 1 giải A, 4 giải B cho các tiết mục xuất sắc. Đây là thành tích đáng khích lệ của Đội trong 3 năm qua khi tham gia liên hoan cấp toàn quốc.

Hồng Thanh

5/15/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTây Ninh tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại” đạt 01 giải A, 4 giải B/PublishingImages/2019-05/truong son hinh_Key_21052019083843.jpg
Liên hoan diễn ra từ ngày 10 đến 15/5/2019 tại 8 tỉnh, nơi có tuyến đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh đi qua: Bình Phước, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, với sự tham gia của 33 Đội Tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Tp Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Sơn La, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Hậu Giang, Tp Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Kon Tum. Lâm Đồng, Long An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Phước.
5/15/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lễ 30/4 này, bạn muốn đi đâu?Lễ 30/4 này, bạn muốn đi đâu?
Bà Nà Hill, Đà Lạt hay Nha Trang, ...?Không cần phải tốn kém thế đâu, đặt vé đi Tây Ninh là có hết!
- Người từng đi Bà Nà Hill nói rằng, du ngoạn lên đỉnh Núi Bà Đen, cảm giác chẳng khác gì Bà Nà Hill.
- Người từng du thuyền ra các đảo ở Hồ Dầu Tiếng nói rằng nó thanh bình và xinh đẹp chẳng kém hòn đảo nào trên đất nước Việt Nam.

Và, trong những ngày tháng 4 lịch sử này, tại sao bạn không về nguồn khám phá Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát, hay địa danh Căn cứ di tích lịch sử Trung ương Cục Miền Nam- địa bàn của cơ quan đầu não trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Tây Ninh- một địa điểm thuộc khu vực Đông nam Bộ, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa và tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có sông, có suối, có núi, có hồ, còn chứa trong mình vô vàn kỳ bí với các dấu tích văn hóa, các làng nghề, những con người hiền hòa hiếu khách…tuy không nổi tiếng về du lịch bằng một số tỉnh thành khác trong cả nước, nhưng lại sở hữu những địa điểm tham quan độc đáo và đáng trải nghiệm đến bất ngờ. Nếu muốn có một chuyến nghỉ lễ ở chốn an yên, hòa mình vào thiên nhiên và hít khí trời trong lành, tại sao bạn không chọn vùng đất Tây Ninh nhỉ?- địa danh chỉ cách Sài Gòn sầm uất có 100km.

Hãy đi và khám phá nét hoang sơ còn nguyên vẹn của Hồ Dầu Tiếng, của các di tích lịch sử cách mạng, hãy khám phá Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh- Thánh địa lớn nhất của tôn giáo Cao Đài. Bạn là người ưa khám phá, trải nghiệm và thích chinh phục những đỉnh núi cao? Phong cảnh núi non hùng vĩ đẹp đến thổn thức, những hang động kỳ bí, những chùa chiền nguy nga của núi Bà Đen - Nóc nhà Đông Nam Bộ, thì Tây Ninh là điểm đến bạn không thể bỏ qua.

Quần thể di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng núi Bà Đen trải rộng 30km2, cao 986m - ngọn núi xứng danh "Đệ nhất thiên sơn"- là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh, gồm hệ thống chùa, am, miếu: chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang; những hang động kỳ bí như: động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà, động Huyền Môn …. rất thích hợp cho du lịch tâm linh và du lịch khám phá.

Đây là nơi cây cối xanh tươi, đường lên núi quanh co, uốn khúc với gập ghềnh đá núi thiên nhiên. Vừa leo núi, vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh tưởng không gì thú vị bằng, bao nhiêu nhọc mệt đường dốc cao hình như tiêu tan. Lên cao, nhìn về hướng Đông Nam, sẽ thấy ngọn núi Phụng, nhìn về Tây Bắc ngọn núi Heo và núi Phụng xanh biếc rừng cây.

Điểm đến quan trọng nhất của Núi Bà là Điện Bà. Đến Điện Bà (Linh Sơn Thánh mẫu) và chùa Bà Đen (Linh Sơn Tiên Thạch tự) không khí thoáng đãng, dù rất đông khách hành hương. Khói nhang phủ trùm cả bên trong, bên ngoài điện và chùa trong ánh đèn điện và đèn cầy lập lòe, huyền ảo. Cúng viếng Phật và Bà xong, nếu muốn, có thể dùng bữa cơm chay với ba món: canh, xào, mặn khá ngon miệng. Nếu ở lại vào buổi chiều, nhất là nghỉ đêm trên núi, sẽ được chứng kiến cảnh quang hoang sơ và tĩnh lặng không đâu có tại quần thể có tên Ma Thiên Lãnh. 

Nui Ba Den.jpg

Núi Bà Đen nhìn từ xa. Nguồn internet

Có hai con đường lên đỉnh núi: một là đường mòn nằm sau lưng chùa Bà, đường này xấu, khó đi. Đoạn đường này tuy ngắn nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm như đá lở, trơn trợt và rắn độc. Ở đây có 4 trạm tiếp tế thức ăn và lương thực. Đường này thích hợp với những người có sức khỏe tốt, đã có một chút kinh nghiệm về leo núi hay đi đường rừng. Hai là đường mòn khác bắt đầu từ đài Liệt sĩ đi men theo các cột điện lên đỉnh núi. Đường này dễ đi hơn đường một nhưng dài, nắng, ít người qua lại và không có trạm tiếp tế. Trên đỉnh núi khí hậu trên núi mát mẻ, ban đêm lạnh, như khí hậu Bà Nà Hill, nhiệt độ bình quân khoảng 15-17 độ vào ban đêm. Một người bình thường mất từ 3h-4h để leo tới đỉnh.

Tòa Thánh Tây Ninh - Công trình kiến trúc tâm linh độc đáo

Toa Thanh.png

Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Nguồn internet

Đến với Tây Ninh, bạn không thể không ghé qua Tòa thánh Tây Ninh, đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa tâm linh mà còn sở hữu kiến trúc độc đáo với diện tích 1 km2. Tòa Thánh Tây Ninh còn được gọi là Đền Thánh là một công trình tôn giáo của đạo Cao Đài, tọa lạc trong khuôn viên Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh tại Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Cách trung tâm Thành phố Tây Ninh khoảng 5 km về phía Đông Nam.

Là Thánh địa lớn nhất của tôn giáo Cao Đài, hàng năm Tòa Thánh Tây Ninh thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan và các tín đồ hành hương. Kiến trúc độc đáo, phối hợp giữa quan điểm triết học Đông - Tây, Tòa Thánh Tây Ninh thể hiện một sự tổng hợp của nhiều yếu tố tâm linh một cách dung hòa. Quy hoạch Thánh địa được tổ chức chặt chẽ, khoa học, kiến hợp giữa kiến trúc nhân tạo cũng như cảnh quan tự nhiên, tạo nên nét thoáng đãng, thích hợp cho những ai tìm kiếm sự bình thản tâm hồn.

Toàn bộ khu nội ô Tòa Thánh có hàng rào bao bọc xung quanh, có gần 100 công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhỏ khác nhau như Tòa Thánh, Báo Ân Từ, các cơ quan Đạo, Bửu tháp chư Chức sắc cao cấp... Liên kết giữa những kiến trúc này là những con đường rộng thênh thang. Khu vực chung quanh Tòa Thánh có 12 cổng tam quan xây dựng theo 3 dạng kiến trúc khác nhau. Cổng lớn nhất được gọi là Cửa Chánh Môn (cổng số 1), 11 cổng khác nhỏ hơn được đánh số từ 2 đến 12.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương cục Miền Nam, Vườn Quốc Gia Lò Gò- Xa Mát

Nằm cách thành phố Tây Ninh 64km về hướng Bắc (thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên), đến Di tích lịch sử đặc biệt Căn cứ  Trung Ương Cục Miền Nam, bạn sẽ như sống lại với thời gian chiến đấu của quân dân ta với hình ảnh mái nhà lá đơn sơ, bếp Hoàng Cầm bình dị, những vật dụng hoài niệm rất đỗi thân quen của những đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt…Nơi đây là một bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục Miền Nam đã đề ra chiến lược, vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng miền Nam, làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Hiện nay, di tích này được quy hoạch thành hai khu vực chính:

- Khu di tích: phục hồi nhà thường trực, hội trường lớn, hội trường nhỏ, nhà bảo vệ, văn phòng, bếp Hoàng Cầm, nhà ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo, hệ thống giao thông hào, ụ chiến đấu và hầm hàm ếch, phân bố đều trên toàn tuyến.

- Khu tưởng niệm gồm: nhà đón tiếp, trưng bày, khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổng diện tích xây dựng của khu vực này là 750m2.

Cùng nằm ở hướng Bắc, Vườn quốc gia (VQG) Lò Gò - Xa Mát cách thành phố Tây Ninh khoảng 30 km, diện tích là 19.204ha. Nơi đây chứa đựng nguồn tài nguyên sinh học rất đa dạng và phong phú. Nét đặc trưng độc đáo của VQG Lò Gò – Xa Mát với hệ sinh thái chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, rất đa dạng về sinh cảnh: nơi đây có sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh và nửa rụng lá với quần thể cây họ Dầu đặc trưng của miền Đông Nam Bộ, có sinh cảnh rừng khộp của Tây nguyên với ưu thế là cây dầu Trà Beng và còn có sinh cảnh rừng tràm và đất ngập nước của đồng bằng sông Cửu Long.

Hồ Dầu Tiếng. Nguồn internet

Ho Dau tieng.jpg

Nằm cách thành phố Tây Ninh 20km, Hồ Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam với 27.000 ha mặt nước, dung tích 1,5 tỷ m3 nước, mực nước dao động từ 17 - 24m, là hồ cung cấp nước tưới tiêu cho các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước. Hồ không chỉ là nguồn cung cấp nước trọng yếu của khu vực, mà nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ với mặt hồ quanh năm xanh biếc, phẳng lặng, ven hồ là những thảm cỏ mượt mà, những vạt hoa khoe sắc thắm, toàn cảnh hồ đẹp như một bức tranh thủy mặc, khí hậu mát mẻ trong lành, xa xa có ngọn núi Bà Đen vươn cao hùng vĩ. Lòng hồ có các ốc đảo tự nhiên lạ mắt, được người dân địa phương đặt cho những cái tên dân dã như đảo Nhím, đảo Trảng, đảo Đồng Bò… tạo thêm nét chấm phá độc đáo.

Không gian quanh hồ bao la rộng lớn, sơn thủy hữu tình hòa quyện, không khí trong lành, khoáng đạt. Hai thời điểm đẹp nhất nơi đây là lúc bình minh rực rỡ và ráng chiều hoàng hôn, dễ làm mê mẩn những tâm hồn lãng mạn khi chiêm ngưỡng khoảnh khắc huyền ảo của thiên nhiên. Bạn có thể trải nghiệm bằng cách thuê thuyền nhỏ của người dân địa phương cho một chuyến dạo chơi trên mặt nước yên ả, hoặc thử tài câu cá hồ Dầu Tiếng.

Kết thúc chuyến du lịch, trước khi trở về nhà với công việc và cuộc sống thường nhật, du khách có thể ghé Trảng Bàng thưởng thức món Bánh tráng phơi sương cuốn thịt, món Bánh canh Trảng Bàng- là món ăn được bình chọn vào danh sách 50 đặc sản Việt Nam.

banh trang.jpgbanh canh.jpg
Món bánh tráng cuốn thịt và bánh canh Trảng Bàng. Nguồn internet

Đây là món ăn mà người dân Tây Ninh luôn tự hào, là món ăn mà hầu như bất cứ ai đến đây cũng say mê thưởng thức. Thoạt nhìn qua, món ăn này khá đơn giản, nó chỉ gồm thịt nạc, móng giò, và bánh canh. Tuy nhiên, nét tinh tế và sức hấp dẫn của món ăn lại ẩn chứa bên trong từng nguyên liệu, mà chỉ khi ăn, người thưởng thức mới có thể cảm nhận được. Hương vị ngọt ngào đậm đà của tô bánh canh giò heo hay cái vị ngòn ngọt mằn mặn của nước chấm hòa quyện với cái cay nồng của rau rừng sẽ khiến du khách khó có thể quên được./.


Phòng QLDL

4/25/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtPhòng Quản lý Du lịchLễ 30/4 này, bạn muốn đi đâu?/PublishingImages/2019-04/Ho Dau tieng_Key_25042019090047.jpg
Bà Nà Hill, Đà Lạt hay Nha Trang, ...?Không cần phải tốn kém thế đâu, đặt vé đi Tây Ninh là có hết!
- Người từng đi Bà Nà Hill nói rằng, du ngoạn lên đỉnh Núi Bà Đen, cảm giác chẳng khác gì Bà Nà Hill.
- Người từng du thuyền ra các đảo ở Hồ Dầu Tiếng nói rằng nó thanh bình và xinh đẹp chẳng kém hòn đảo nào trên đất nước Việt Nam.
4/25/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thư viện tỉnh: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 6 năm 2019Thư viện tỉnh: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 6 năm 2019
Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và xây dựng văn hóa đọc ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu nhi, bằng các hoạt động cụ thể như sau:

Tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng ron khẩu hiệu với thông điệp "Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4". Hướng dẫn cho hệ thống thư viện huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc phục vụ lưu động như "Ngày hội đọc sách" tại trường THCS Suối Đá, huyện Dương Minh Châu; phục vụ sách lưu động tại trường Tiểu học Long Thành Bắc A, huyện Hòa Thành; phục vụ lưu động tại trường TH Long Khánh A, huyện Bến Cầu; Luân chuyển sách đến các tủ sách cơ sở. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách theo chủ đề để phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện. Tổ chức cấp thẻ thư viện miễn phí cho bạn đọc từ ngày 01/04 đến hết ngày 30/04 nhằm thu hút đông đảo bạn đọc sử dụng thư viện.

Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là hoạt động Thư viện tỉnh tổ chức phục vụ sách, báo lưu động tại sự kiện "Triển lãm sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần 6 năm 2019" với chủ đề: "Sách – Tri thức – Hành trang cho cuộc sống", được tổ chức hai ngày 19/04 và 20/04 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Thuận, huyện Bến Cầu.

hinh 1.jpg

Quang cảnh buổi triển lãm sách

Hoạt động được diễn ra sôi nổi trong không khí cả nước đang hân hoan hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6. Đây là hoạt động do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Bến Cầu tổ chức, với sự đồng hành của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh và Nhà sách Nhật Vũ. Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã tặng sách cho 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu với 1.350 đầu sách.

Trong hai ngày phục vụ, đã thu hút hơn 1000 lượt bạn đọc là các em học sinh đến từ các điểm trường trên địa bàn huyện Bến Cầu, cùng đông đảo người dân đến tham quan triển lãm, với khoảng 1.250 tài liệu, sách báo đa dạng chủ đề được phục vụ. Tại đây, các em học sinh không chỉ được đọc những cuốn sách yêu thích mà còn được tham gia các trò chơi vận động, đố vui có thưởng. Thư viện tỉnh đã trao 40 phần quà cho các em giành chiến thắng trong phần tham gia trò chơi.

Đây là hoạt động nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng cũng như tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh, giúp các em có thêm động lực, phấn đấu hơn nữa trong việc học tập của bản thân để đạt kết quả tốt hơn. Cũng như giúp các em hiểu thêm về cội nguồn dân tộc, và thêm yêu quý đất nước mình. Buổi phục vụ lưu động thật sự đã mang đến cho các em một ngày hội đọc sách thật vui tươi và đầy ý nghĩa.

hinh4.jpg

Thư viện tỉnh trao tặng sách cho 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu

TVT

4/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư Viện tỉnhThư viện tỉnh: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 6 năm 2019/PublishingImages/2019-04/hinh2_Key_25042019091124.jpg
Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và xây dựng văn hóa đọc ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu nhi, bằng các hoạt động cụ thể như sau:
4/23/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng vòng Sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng vòng Sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019
Sáng ngày 22/03, Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vòng Sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên và học sinh các trường học trong tỉnh.

hinh 3.JPG

Ảnh: Ông Bùi Minh Tuấn – PGĐ Thư viện tỉnh trao giải cho thí sinh đạt giải nhất.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, là một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Sau hơn một tháng phát động cuộc thi, đến hết ngày 05/03/2019, Thư viện tỉnh đã nhận được tổng cộng 8.318 bài dự thi của các thí sinh đến từ 135 trường trong toàn tỉnh Tây Ninh. Mỗi thí sinh chọn 1 trong 3 đề thi để làm bài, dưới hình thức viết tay hoặc quay clip.

hinh 1.jpg

Ảnh minh họa

Cuộc thi được sự hưởng ứng cao của các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Các em đã sáng tạo bài dự thi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như giới thiệu cuốn sách yêu thích, quay clip nói về lợi ích của việc đọc sách, viết tiếp lời cho câu chuyện cổ tích quen thuộc, sáng tác thơ kêu gọi mọi người đọc sách,... Thông qua các bài dự thi, các em muốn góp phần nhỏ trong việc kêu gọi mọi người hãy đọc sách để góp nhặt thêm nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân, góp phần rèn luyện và hoàn thiện nhân cách.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, mặc dù thời gian khá gấp rút nhưng nhiều bài thi đã được đầu tư công phu, nội dung cảm nhận sách khá tốt, ý tưởng viết tiếp câu chuyện phong phú. Các bài dự thi của thí sinh đã thể hiện được sự hiểu biết về giá trị của việc ham đọc sách và đã đưa ra các thông điệp truyền thông kêu gọi mọi người trong xã hội hãy đọc sách để tìm hiểu thông tin, giúp bản thân hoàn thiện hơn trong cuộc sống.

Kết thúc cuộc thi, Thư viện tỉnh đã trao 27 giải cá nhân cho các bài thi đạt chất lượng. Bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, cùng 21 giải khuyến khích. Xin điểm qua một số thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi:

Giải nhất:

-Thái Phạm Yến Vy, học sinh lớp 10A1, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, TP.Tây Ninh.

Giải nhì:

-Trần Ngọc Kim Cương, học sinh lớp 10Văn, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, TP. Tây Ninh.

-Trịnh Hoàng Uyên, học sinh lớp 10Văn, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, TP. Tây Ninh.

Giải ba:

-Vũ Ngọc Thiên Thanh, học sinh lớp 10Văn, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, TP. Tây Ninh.

-Đặng Ngọc Quang, học sinh lớp 10Văn, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, TP.Tây Ninh.

-Nguyễn Thị Thùy Trang, học sinh lớp 9A1, trường THCS Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 2 giải tập thể: Giải trường có nhiều thí sinh dự thi nhất là trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Gò Dầu với 800 bài dự thi; Giải trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất (13/27 giải) là trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, thành phố Tây Ninh.

Ban tổ chức đã gửi 27 tác phẩm đạt giải Vòng sơ khảo về Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham gia cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" vòng toàn quốc. Dự kiến kết quả vòng toàn quốc sẽ được công bố vào giữa tháng 04/2019.

 

  TVT

3/25/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư Viện tỉnhTổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng vòng Sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019/PublishingImages/2019-04/HINH 1_Key_01042019150150.jpg
Sáng ngày 22/03, Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vòng Sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên và học sinh các trường học trong tỉnh.
3/25/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Sở VHTTDL: ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06-cơ sở vật chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2019-2020.Sở VHTTDL: ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06-cơ sở vật chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2019-2020.
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 06 - về cơ sở vật chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2019-2020 

(Đính kèm công văn số   126     /SVHTTDL-QLVH ngày  15   tháng 02 năm 2019 của Sở VHTT&DL)

 

Tên tiêu chíNội dung tiêu chí Yêu cầu đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 06-Cơ sở vật chất văn hóa nâng cao

1. Tổ chức bộ máy

- Đối với Trung tâm VHTT&HTCĐ, Ban Giám đốc đủ 03 (ba) người gồm: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc (chuyên trách); có 03 cộng tác viên đảm bảo 03 mảng hoạt động theo quy định.

- Đối với Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc, đủ 03 người gồm: 01 Chủ nhiệm và 02 Phó chủ nhiệm.

- Chuẩn hóa trình độ:

+ Ban giám đốc Trung tâm VHTT&HTCĐ có trình độ trung cấp về văn hóa, thể dục thể thao, sư phạm trở lên.

+ Cộng tác viên Trung tâm VHTT&HTCĐ; Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc được tham gia các lớp tập huấn về văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng.

- Có xây dựng quy chế hoạt động và làm việc của Ban Giám đốc, cộng tác viên đối với Trung tâm VHTT&HTCĐ; Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc. quy chế phải được xây dựng cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm theo tình hình hoạt động thực tế đơn vị, địa phương.

- Tổ chức họp định kỳ tháng, quý triển khai các kế hoạch, chương trình hoạt động.

2. Cơ sở vật chất

- Duy tu, bảo dưỡng và khai thác hiệu quả công năng cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quang xanh-sạch-đẹp.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa cơ sở vật chất văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân địa phương.

- Phát triển thêm các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi trên địa bàn; đảm bảo hoạt động phục vụ thường xuyên, lâu dài.

- Phối hợp, liên kết với các đơn vị, địa phương có hồ bơi, tổ chức các hoạt động chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

- Triển khai quy hoạch, đầu tư ngân sách hoặc kêu gọi đầu tư bằng hình thức xã hội hóa xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao, học tập cộng đồng xã; Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc đạt chuẩn theo quy định (đối với các xã đã được thẩm định đạt chuẩn tiêu chí 06 nhưng chưa được đầu tư cơ sở vật chất theo quy định).

3. Duy trì và tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động.

 

3.1. Đối với Trung tâm VHTT&HTCĐ:

- Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô…) phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lịch sử, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, địa phương trong năm.

- Có đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, ít nhất mỗi quý phục vụ 1 lần.

- Có tối thiểu 02 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, ít nhất mỗi tháng 1 lần.

- Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn cấp xã theo kế hoạch tối thiểu 2 cuộc/năm.

- Tham gia các hội thi, hội diễn cấp huyện, tỉnh tổ chức theo kế hoạch (Tối thiểu 2 cuộc/ năm).

- Tổ chức các hoạt động văn hoá tại chổ và triển khai kịp thời đến Nhà văn hóa ấp các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

- Có tối thiểu 02 đội thể thao quần chúng như đội bóng chuyền, bóng đá… đảm bảo hoạt động thường xuyên (tối thiểu mỗi tuần 3 lần).

- Có tối thiểu 02 lớp, câu lạc bộ thể dục thể thao sinh hoạt thường xuyên (ít nhất 3 lần/tuần).

- Tổ chức các giải thi đấu cấp xã, tối thiểu 02 giải/ năm, gồm.

- Tham gia các giải thi đấu cấp trên tổ chức theo kế hoạch của huyện (tối thiểu 2 giải/năm).

- Đảm bảo hoạt động trạm truyền thanh xã phát sóng đưa tin mỗi ngày.

- Vận động mở lớp chuyện đề cập nhật kiến thức, kỷ năng cho nhân dân, tối thiểu 12 chuyên đề trên năm.

3.2. Đối với Nhà văn hóa ấp, liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc:

- Tổ chức họp triển khai và sinh hoạt nhân dân trong ấp tối thiểu 12 cuộc/năm.

- Đảm bảo hoạt động trạm truyền thanh phục vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở ấp.

- Tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ tại chổ ít nhất 1 tháng 1 lần.

- Tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng theo kế hoạch tối thiểu 1 cuộc/năm.

- Tham gia các hội thi, hội diễn cấp xã tổ chức theo kế hoạch (Tối thiểu 2 cuộc/ năm).

- Vận động nhân dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên: Thể dục sáng, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông… tùy theo tình hình thực tế ở ấp.

- Tổ chức tại ấp hoặc tham gia các giải thi đấu cấp trên tổ chức theo kế hoạch của xã tối thiểu 2 giải/năm.


​Toàn văn hướng dẫn HUONG DAN TIEU CHI NANG CAO_Signed.pdf PHU LUC tieu chi nang cao (2-4).doc


VĂN PHÒNG

3/16/2019 11:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhVăn phòngSở VHTTDL: ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06-cơ sở vật chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2019-2020./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 06 - về cơ sở vật chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3/16/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Phục vụ lưu động tại Trường THCS Chà Là huyện Dương Minh ChâuPhục vụ lưu động tại Trường THCS Chà Là huyện Dương Minh Châu
Chiều ngày 14/03/2019, tại Trường THCS Chà Là, huyện Dương Minh Châu; Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức trưng bày, phục vụ sách, báo lưu động dành cho các em học sinh của trường.

H3.jpg

Ảnh: Đoàn phục vụ lưu động chụp hình lưu niệm cùng các em Đoàn viên của trường.

Tại buổi phục vụ, đã thu hút hơn 300 bạn đọc với hơn 500 tài liệu phục vụ. Những cuốn sách đa dạng về chủ đề, truyện tranh giàu hình ảnh, hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức, khiến các em nhỏ rất phấn khởi, say mê đọc từng cuốn sách. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia một số trò chơi như: đố vui có thưởng, ai nhanh tay hơn, tinh thần đồng đội. Thư viện tỉnh đã trao 20 phần quà cho các em tham gia trò chơi.

Đây là hoạt động nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng cũng như tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, giúp các em hiểu thêm về cội nguồn dân tộc, và thêm yêu quý đất nước mình. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh, giúp các em có thêm động lực, phấn đấu hơn nữa trong việc học tập của bản thân để đạt kết quả tốt hơn.

Buổi phục vụ lưu động đã thật sự mang đến cho các em học sinh một ngày đọc sách vui tươi và đầy ý nghĩa.

TVT

3/14/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư Viện tỉnhPhục vụ lưu động tại Trường THCS Chà Là huyện Dương Minh Châu/PublishingImages/2019-04/H1_Key_01042019151301.jpg
Chiều ngày 14/03/2019, tại Trường THCS Chà Là, huyện Dương Minh Châu; Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức trưng bày, phục vụ sách, báo lưu động dành cho các em học sinh của trường.
3/14/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next