Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020Nguyễn Thành Tiễn
2Kết luận Thanh tra: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2020Nguyễn Thành Tiễn
3Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2020Lê Quang Chánh
4Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và 06 tháng đầu năm 2020Lê Quang Chánh
5Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020Lê Quang Chánh
6Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm thủ tưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị tại Thư viện tỉnh Tây NinhNguyễn Thành Tiễn
7Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
8Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
9Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchGiám đốc Nguyễn Thành Tiễn
10Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2020 Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
11Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLNguyễn Hồng Thanh
12Về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
13Về việc công bố công khai dự toán vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Sở VHTTDLVề việc công bố công khai dự toán vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Sở VHTTDLNguyễn Hồng Thanh
14Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLNguyễn Hồng Thanh
15Về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh