Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021Nguyễn Thành Tiễn
2Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
3Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
4Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021Nguyễn Thành Tiễn
5Báo cáo kết quả công tác phòng, chồng tham nhũng Quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021Lê Quang Chánh
6Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý IV năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
7Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
8Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
9Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021Nguyễn Thành Tiễn
10Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2020Nguyễn Hồng Thanh
11Báo cáo Kết quả phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020Lê Quang Chánh
12Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 khối quản lý hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
13Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
14Kết luận Thanh tra Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị Thư viện tỉnh từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2020Nguyễn Thành Tiễn
15Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh