Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021Nguyễn Thành Tiễn
2Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020Nguyễn Hồng Thanh
3Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2020Nguyễn Hồng Thanh
4Báo cáo Kết quả phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020Lê Quang Chánh
5Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 khối quản lý hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
6Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
7Kết luận Thanh tra Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị Thư viện tỉnh từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2020Nguyễn Thành Tiễn
8Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
9Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
10Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
11Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020Nguyễn Thành Tiễn
12Kết luận Thanh tra: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2020Nguyễn Thành Tiễn
13Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2020Lê Quang Chánh
14Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và 06 tháng đầu năm 2020Lê Quang Chánh
15Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020Lê Quang Chánh