Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2020 Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
2Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLNguyễn Hồng Thanh
3Về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
4Về việc công bố công khai dự toán vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Sở VHTTDLVề việc công bố công khai dự toán vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Sở VHTTDLNguyễn Hồng Thanh
5Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở VHTTDLNguyễn Hồng Thanh
6Về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
7Quyết định và kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh