Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
2Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
3Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
4Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 Dương Văn Thắng
5Về việc triển khai công tác thực hành chống lãng phí năm 2018Về việc triển khai công tác thực hành chống lãng phí năm 2018 Dương Văn Thắng
6Quyết định về phê duyệt chủ trương và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Lắp đặt Pano tuyên truyền tại 08 huyện, TP Tây Ninh" cho Sở VHTTDL tỉnh Tây NinhQuyết định về phê duyệt chủ trương và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Lắp đặt Pano tuyên truyền tại 08 huyện, TP Tây Ninh" cho Sở VHTTDL tỉnh Tây NinhNguyễn Hồng Thanh
7Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017 toàn NgànhNguye
8Quyết định công khai quyết toán Ngân sách 2017Phân loại CKMBNguyễn Hồng Thanh
9Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh