Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnhQuy chế412QUY CHE QUAN LY HOAT ĐONG QC (gửi lấy ý kiến).docx17/08/2019
2Lấy ý kiến quyết định bãi bỏ một số điều của Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh và thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2018/NĐ-CPQuyết định236QD Bai bo QD 83.doc746Quyết định về việc bãi bỏ một số điều của Quyết định số 83-2008-QĐ-UBND .doc11/08/2019
3Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định356QD thay the QD 23.doc10/07/2019
4 VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CÔNG ĐỨC TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHQuyết định697Quy dinh nguồn công duc- du thao1.doc14/04/2019
5V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.Quyết định816Quyết định ban hành và QUY CHE Quản lý âm thanh di động.docx.docx10/04/2019
6Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số tiêu chuẩn của Quyết định số 32/2012/QĐ-UBNDvà Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnhQuyết định147BANG THUYET MINH NÔI DUNG DIEU CHINH QUYET DINH 32.33.doc147Quyết định sửa đổi QĐ 32, 33 của UBND tỉnh.docx01/04/2019
7Vv lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu thuộc tiểu dự án Đường và cầu Tân NamNghị quyết960DU THAO NGHI QUYET.doc27/03/2019
8Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnhQuyết định626phu luc thuyet minh.docx626Sua doi QĐ 23-sua 30-1.doc28/02/2019
9Quyết định Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định45028.2016.QD.UBND.PDF45088.SVHTTDL.TCPC lay y kien gop y.pdf52DT QD sua doi QD 28.doc28/02/2019
10NQ Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của TTVHTTHTCĐ nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết50537692.docx08/11/2018
11Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định907Du thao - QD,Mo hinh quan ly KDL cap tinh TN.docx09/08/2018
12Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan chính sách thiết chế văn hóa ấp, văn hóa dân tộcBáo cáo314BC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG.doc15/06/2018
13Báo cáo đánh giá tác động việc thực hiện chế độ chính sách đối với người quản lý và kinh phí duy trì hoạt động đối với nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa dân tộcBáo cáo886bc tac dong NVH.doc15/06/2018
14 Nghị quyết về chính sách đối với Chủ nhiệm và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa dân tộcNghị quyết79DU THAO qđ ub.docx15/06/2018
15Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh tây ninhQuy chế805QC.docx14/04/2018