Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1V/v lấy ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)Nghị quyết50DU THAO NGHI QUYET 29.1 (1).doc50VV lay y kien DT Nghi quyet dat ten Cau Cay Oi, An Phuoc_Signed (2).pdf28/03/2021
2Quyết định Ban hành quy định chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia và giải tỉnh.Quyết định79Quy định chế độ tiền thưởng HLV VĐV.doc79Quyet định ban hành chế độ tiền thưởng các giải thi đấu.doc03/10/2020
3Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết115Du Thao NQ.doc423BC Danh Gia Tac Dong.PDF762Du thao Quy Dinh.doc05/07/2020
4V/v góp ý Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ khuyến khích và Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây NinhBáo cáo254Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chế độ hỗ trợ khuyến khích (3) (1).doc254Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 07. Sở VHTTDL.doc254Dự thảo Nghị quyết một số chế độ đối với VĐV, HLV.doc254Dự thảo Quy định chế độ VĐV, HLV.doc254Vv đề nghị Sở TC, LĐ, MTTQ, Trung tâm TDTT góp ý BC đánh giá tác động + Nghị quyết Quy định chế độ HLV, VĐV_Signed.pdf19/04/2020
5 Góp ý dự thảo Đề án cụm, ngành Du lịchVăn bản khác3252- Du thao De an Cum nganh, phu luc-sau HT.docx434CV- Gop y du thao De an Cum, nganh Du lich_Signed (1).pdf18/09/2019
6Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnhQuy chế412QUY CHE QUAN LY HOAT ĐONG QC (gửi lấy ý kiến).docx17/08/2019
7Lấy ý kiến quyết định bãi bỏ một số điều của Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh và thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2018/NĐ-CPQuyết định236QD Bai bo QD 83.doc746Quyết định về việc bãi bỏ một số điều của Quyết định số 83-2008-QĐ-UBND .doc11/08/2019
8Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định356QD thay the QD 23.doc10/07/2019
9 VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CÔNG ĐỨC TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHQuyết định697Quy dinh nguồn công duc- du thao1.doc14/04/2019
10V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.Quyết định816Quyết định ban hành và QUY CHE Quản lý âm thanh di động.docx.docx10/04/2019
11Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số tiêu chuẩn của Quyết định số 32/2012/QĐ-UBNDvà Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnhQuyết định147BANG THUYET MINH NÔI DUNG DIEU CHINH QUYET DINH 32.33.doc147Quyết định sửa đổi QĐ 32, 33 của UBND tỉnh.docx01/04/2019
12Vv lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu thuộc tiểu dự án Đường và cầu Tân NamNghị quyết960DU THAO NGHI QUYET.doc27/03/2019
13Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnhQuyết định626phu luc thuyet minh.docx626Sua doi QĐ 23-sua 30-1.doc28/02/2019
14Quyết định Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định45028.2016.QD.UBND.PDF45088.SVHTTDL.TCPC lay y kien gop y.pdf52DT QD sua doi QD 28.doc28/02/2019
15NQ Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của TTVHTTHTCĐ nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết50537692.docx08/11/2018