Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 
Số Ký hiệu:
111/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
31/08/2018 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
15/10/2018 
Trích yếu:
Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: