Văn bản Quy phạm Pháp luật
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
Số Ký hiệu:
24/2018/TT-BVHTTDL 
Ban hành:
23/08/2018 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
09/10/2018 
Trích yếu:
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
Nội dung Tập tin Đính kèm: