Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại "Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" 
Số Ký hiệu:
474/QĐ-TCDL 
Ban hành:
01/05/2020 
Người ký:
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/05/2020 
Trích yếu: