Thông báo

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 •   08/05/2024 04:26:51 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.
Thông báo

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

 •   29/04/2024 09:39:26 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
.
Thông báo

Công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

 •   20/04/2024 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
Thông báo

Công bố danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

 •   05/04/2024 08:28:56 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
DOANH NGHIỆP SACO ĐỒNG HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIỮA TÂY NINH - BÌNH PHƯỚC

DOANH NGHIỆP SACO ĐỒNG HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIỮA TÂY NINH - BÌNH PHƯỚC

 •   06/03/2024 03:05:11 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển lĩnh vực du lịch giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, Công ty TNHH Du lịch SACO tổ chức 03 chương trình du lịch cho người dân Tây Ninh đi tham quan tỉnh Bình Phước.
CÔNG BỐ DANH MỤC, QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NHIẾP ẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

CÔNG BỐ DANH MỤC, QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NHIẾP ẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

 •   20/02/2024 02:12:43 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
CÔNG BỐ DANH MỤC, QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO, THƯ VIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

CÔNG BỐ DANH MỤC, QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO, THƯ VIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

 •   20/02/2024 09:50:38 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND và Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo và Thư Viện thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
Thông báo

CÔNG BỐ DANH MỤC, QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

 •   20/02/2024 09:35:15 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
Thông báo

Triển khai thí điểm một số TTHC không tiếp nhận bản giấy một số ngày trong tuần và giải pháp hỗ trợ người dân/doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 •   26/01/2024 04:11:37 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thông báo số 10/TB-SVHTTDL về việc “Triển khai thí điểm một số thủ tục hành chính không tiếp nhận bản giấy một số ngày trong tuần và giải pháp hỗ trợ người dân/doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi do Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính Phủ và Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính hết hiệu lực

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi do Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính Phủ và Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính hết hiệu lực

 •   24/01/2024 03:48:46 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có thông báo số 07/TB-SVHTTDL ngày 23/01/2024 về Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi do Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính Phủ và Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính hết hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông báo

THÔNG BÁO BÃI BỎ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

 •   18/01/2024 02:43:37 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2024 của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ GÓP Ý

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ GÓP Ý

 •   14/01/2024 09:17:11 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Để kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA TẠI TỈNH TÂY NINH

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA TẠI TỈNH TÂY NINH

 •   31/12/2023 08:35:53 AM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0
"CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2024 - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024"
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ VÀ PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2024

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ VÀ PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2024

 •   29/12/2023 12:13:16 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 3828/TB-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2024.
TTHC Sở

CÔNG BỐ DANH MỤC, QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   20/12/2023 08:44:26 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2577/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

 •   20/12/2023 08:23:05 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.
Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

 •   23/08/2023 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây