Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   01/12/2022 12:48:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP.
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

 •   11/10/2022 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 741
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   29/07/2022 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP.
Bảo tàng tỉnh thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Bảo tàng tỉnh thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   22/06/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Bảo tàng tỉnh
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   20/06/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động (lần 3)

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động (lần 3)

 •   20/04/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (lần 3)
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   18/02/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   10/02/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   27/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   30/11/2021 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

 •   22/10/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch niêm yết danh sách thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
Nội quy xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021

Nội quy xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021

 •   21/10/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định ban hành Nội quy xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021
Nội dung thí sinh tự ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021

Nội dung thí sinh tự ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021

 •   14/10/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo nội dung thí sinh tự ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021

 •   11/10/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

 •   09/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo Thông báo số 48/TB-SVHTTDL ngày 28/6/2021 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

 •   07/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo Thông báo số 48/TB-SVHTTDL ngày 28/6/2021 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

 •   07/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo Thông báo số 48/TB-SVHTTDL ngày 28/6/2021 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

 •   04/10/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tinh

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây