Chuyển đổi số

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2023 CỦA CHI ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2023 CỦA CHI ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   22/10/2023 02:30:01 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình công tác và triển khai đến toàn thể đoàn viên Chi đoàn cùng nhau phối hợp thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Với quyết tâm "Tuổi trẻ Tây Ninh vững tin tiến bước, xung kích chuyển đổi số", đoàn viên Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc kết hợp chuyển đổi số trong các hoạt động của Chi đoàn nhưng vẫn gắn với lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
LỢI ÍCH CỦA TÀI KHOẢN VNEID MỨC 1, MỨC 2 TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIAO DỊCH DÂN SỰ

LỢI ÍCH CỦA TÀI KHOẢN VNEID MỨC 1, MỨC 2 TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIAO DỊCH DÂN SỰ

 •   20/10/2023 08:05:51 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Ứng dụng VNEID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.
NGUYÊN TẮC KHAI THÁC, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ

NGUYÊN TẮC KHAI THÁC, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ

 •   27/09/2023 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2023 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BNV quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ.
TUYÊN TRUYỀN, HƯỞNG ỨNG THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

TUYÊN TRUYỀN, HƯỞNG ỨNG THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

 •   27/09/2023 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh uỷ Tây Ninh và Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (TỪ 01/10/2023 ĐẾN 10/10/2023) VỚI CHỦ ĐỀ “KHAI THÁC DỮ LIỆU SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ”

HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (TỪ 01/10/2023 ĐẾN 10/10/2023) VỚI CHỦ ĐỀ “KHAI THÁC DỮ LIỆU SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ”

 •   17/09/2023 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2820/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia từ 01/10/2023 đến 10/10/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước, của Tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia hưởng ứng, tuyên truyền về ngày chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, TÍCH HỢP, KHAI THÁC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, TÍCH HỢP, KHAI THÁC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

 •   13/08/2023 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công văn của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cống Dịch vụ công quốc gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan và người dân, doanh nghiệp thực hiện tái sử dụng kết quả điện tử trên các hệ thống thông tin liên quan.
THƯ VIỆN TÂY NINH THAM GIA TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THƯ VIỆN NĂM 2023

THƯ VIỆN TÂY NINH THAM GIA TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THƯ VIỆN NĂM 2023

 •   15/07/2023 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2023, tại Hà Nội, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về Chuyển đổi số ngành thư viện năm 2023 với chủ đề “Thực thi quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành thư viện”.
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN DỊCH “THÁNG HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN”

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN DỊCH “THÁNG HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN”

 •   01/07/2023 07:11:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Thời gian vừa qua, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lửa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Nhằm tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tuyên truyền Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” do Bộ TT&TT phát động từ ngày 20/6/2023 đến ngày 20/7/2023.
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

 •   18/05/2023 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/5/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm quản lý CSDL ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Tham gia tập huấn là lãnh đạo phòng, công chức trực tiếp cập nhật dữ liệu và công chức phụ trách CNTT của Sở.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát tích hợp dữ liệu ngành lên Nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát tích hợp dữ liệu ngành lên Nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh

 •   20/04/2023 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/4/2023, tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH IOTLink họp khảo sát dữ liệu tích hợp để nắm bắt nhu cầu tích hợp của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch lên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh. Được biết, Sở Thông tin và Truyền thông đang trong quá trình xây dựng và triển khai thí điểm nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh Tây Ninh.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023

 •   22/03/2023 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 44/KH-SVHTTDL về Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, tập trung đẩy nhanh chuyển đổi số các lĩnh vực thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.
Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động”

Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động”

 •   22/03/2023 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 1253
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động” do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát hành phiên bản mới gồm các giải pháp tổng thể và bước đi cụ thể để triển khai chuyển đổi số.
Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

 •   08/03/2023 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 405/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Tây Ninh thí điểm đưa ứng dụng Tây Ninh Smart lên nền tảng mini app của Zalo

Tây Ninh thí điểm đưa ứng dụng Tây Ninh Smart lên nền tảng mini app của Zalo

 •   03/03/2023 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Ngày 3/3/2023, Tỉnh Tây Ninh thí điểm đưa ứng dụng Tây Ninh Smart lên nền tảng mini app của Zalo, người dân, doanh nghiệp không cần phải tải ứng dụng về cài đặt, việc đăng ký tài khoản sử dụng như các ứng dụng thông thường, dễ sử dụng, tiện ích hơn và gần gũi hơn.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số

 •   27/02/2023 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25/02/2023, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số do Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức được diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. (theo Thông cáo báo chí của VPCP)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/02/2023 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam

Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam

 •   17/01/2023 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa điểm ra 3 nhóm lừa đảo chính với 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, qua đó giúp người dùng nhận biết để phòng tránh.
Giới thiệu “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Giới thiệu “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

 •   17/01/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay.
Tây ninh thúc đẩy nâng cao các chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025

Tây ninh thúc đẩy nâng cao các chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025

 •   11/11/2022 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 3892/KH-UBND ngày 10/11/2022 về việc thúc đẩy nâng cao các chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 nhằm phấn đấu chỉ số DTI vào nhóm khá.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây