Chuyển đổi số

Cách xử lý khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ giả danh với mục đích lừa đảo

Cách xử lý khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ giả danh với mục đích lừa đảo

 •   25/04/2024 06:53:48 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2024, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo các cuộc gọi giả danh với mục đích lừa đảo.
Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (phiên bản 1.0)

Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (phiên bản 1.0)

 •   25/04/2024 06:52:11 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo thuận lợi trong công tác triển khải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0).”
Kết quả triển khai thí điểm một số thủ tục hành chính không tiếp nhận bản giấy - giải pháp đưa người dân đến gần dịch vụ công trực tuyến

Kết quả triển khai thí điểm một số thủ tục hành chính không tiếp nhận bản giấy - giải pháp đưa người dân đến gần dịch vụ công trực tuyến

 •   09/04/2024 02:34:51 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dễ dàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời không tốn nhiều thời gian trong việc tìm kiếm thủ tục để nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc Gia. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai thí điểm không tiếp nhận bản giấy thủ tục hành chính một số ngày trong tuần và giải pháp hỗ trợ người dân/doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024

Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024

 •   14/03/2024 03:21:15 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 524/KH-TCTĐA06 ngày 26/02/2024 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, năm 2024. Ngày 04/03/2024, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL về Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, năm 2024.
Thông báo

Triển khai thí điểm một số TTHC không tiếp nhận bản giấy một số ngày trong tuần và giải pháp hỗ trợ người dân/doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 •   26/01/2024 04:11:37 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thông báo số 10/TB-SVHTTDL về việc “Triển khai thí điểm một số thủ tục hành chính không tiếp nhận bản giấy một số ngày trong tuần và giải pháp hỗ trợ người dân/doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.
NỀN TẢNG SỐ VỀ "QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH DU LỊCH" NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH.

NỀN TẢNG SỐ VỀ "QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH DU LỊCH" NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH.

 •   18/01/2024 02:02:34 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, thống kê du lịch còn bất cập, chưa có nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp, hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh du lịch của doanh nghiệp, người dân kịp thời, hiệu quả. Ngày 15/1/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện 06/CĐ-TTg nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.
NÂNG CAO NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUA CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG TRÊN NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MOOCS)

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUA CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG TRÊN NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MOOCS)

 •   15/01/2024 09:22:55 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo mục tiêu 100% lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông (MOOCs). Thời gian học các khóa bồi dưỡng trên nền tảng MOOCs bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   31/10/2023 11:11:37 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch khi mang lại cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sôi động và đại dịch Covid-19 có những ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc trên toàn thế giới. Chuyển đổi số trong ngành du lịch chính là việc tiến hành chuyển dịch từ mô hình kinh doanh và tiếp thị truyền thống sang mô hình kinh doanh hiện đại hơn nhằm tập trung vào nâng cao trải nghiệm khách du lịch theo mô hình chuỗi giá trị số dựa trên dữ liệu.
MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2023 CỦA CHI ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2023 CỦA CHI ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   22/10/2023 02:30:01 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình công tác và triển khai đến toàn thể đoàn viên Chi đoàn cùng nhau phối hợp thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Với quyết tâm "Tuổi trẻ Tây Ninh vững tin tiến bước, xung kích chuyển đổi số", đoàn viên Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc kết hợp chuyển đổi số trong các hoạt động của Chi đoàn nhưng vẫn gắn với lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
LỢI ÍCH CỦA TÀI KHOẢN VNEID MỨC 1, MỨC 2 TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIAO DỊCH DÂN SỰ

LỢI ÍCH CỦA TÀI KHOẢN VNEID MỨC 1, MỨC 2 TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIAO DỊCH DÂN SỰ

 •   20/10/2023 08:05:51 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Ứng dụng VNEID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.
NGUYÊN TẮC KHAI THÁC, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ

NGUYÊN TẮC KHAI THÁC, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ

 •   27/09/2023 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2023 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BNV quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ.
TUYÊN TRUYỀN, HƯỞNG ỨNG THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

TUYÊN TRUYỀN, HƯỞNG ỨNG THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

 •   27/09/2023 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh uỷ Tây Ninh và Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (TỪ 01/10/2023 ĐẾN 10/10/2023) VỚI CHỦ ĐỀ “KHAI THÁC DỮ LIỆU SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ”

HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (TỪ 01/10/2023 ĐẾN 10/10/2023) VỚI CHỦ ĐỀ “KHAI THÁC DỮ LIỆU SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ”

 •   17/09/2023 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2820/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia từ 01/10/2023 đến 10/10/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước, của Tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia hưởng ứng, tuyên truyền về ngày chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, TÍCH HỢP, KHAI THÁC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, TÍCH HỢP, KHAI THÁC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

 •   13/08/2023 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công văn của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cống Dịch vụ công quốc gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan và người dân, doanh nghiệp thực hiện tái sử dụng kết quả điện tử trên các hệ thống thông tin liên quan.
THƯ VIỆN TÂY NINH THAM GIA TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THƯ VIỆN NĂM 2023

THƯ VIỆN TÂY NINH THAM GIA TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THƯ VIỆN NĂM 2023

 •   15/07/2023 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2023, tại Hà Nội, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về Chuyển đổi số ngành thư viện năm 2023 với chủ đề “Thực thi quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành thư viện”.
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN DỊCH “THÁNG HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN”

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN DỊCH “THÁNG HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN”

 •   01/07/2023 07:11:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Thời gian vừa qua, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lửa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Nhằm tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tuyên truyền Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” do Bộ TT&TT phát động từ ngày 20/6/2023 đến ngày 20/7/2023.
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

 •   18/05/2023 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/5/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm quản lý CSDL ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Tham gia tập huấn là lãnh đạo phòng, công chức trực tiếp cập nhật dữ liệu và công chức phụ trách CNTT của Sở.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát tích hợp dữ liệu ngành lên Nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát tích hợp dữ liệu ngành lên Nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh

 •   20/04/2023 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/4/2023, tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH IOTLink họp khảo sát dữ liệu tích hợp để nắm bắt nhu cầu tích hợp của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch lên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh. Được biết, Sở Thông tin và Truyền thông đang trong quá trình xây dựng và triển khai thí điểm nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh Tây Ninh.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023

 •   22/03/2023 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 44/KH-SVHTTDL về Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, tập trung đẩy nhanh chuyển đổi số các lĩnh vực thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây