Chỉ đạo - điều hành

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2024

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2024

 •   27/04/2024 07:44:56 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác Ngành năm 2024, sáng ngày 26/4/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
TÂY NINH ĐÓN ĐOÀN FAMTRIP KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH LIÊN KẾT VÙNG: HÀNH TRÌNH “MỘT CUNG ĐƯỜNG BA ĐIỂM ĐẾN” TÂY NINH – BÌNH DƯƠNG – BÌNH PHƯỚC

TÂY NINH ĐÓN ĐOÀN FAMTRIP KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH LIÊN KẾT VÙNG: HÀNH TRÌNH “MỘT CUNG ĐƯỜNG BA ĐIỂM ĐẾN” TÂY NINH – BÌNH DƯƠNG – BÌNH PHƯỚC

 •   25/04/2024 07:08:29 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 04/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024; Quyết định số 574/QĐ-SVHTTDL, ngày 12/12/2023 về việc ban hành chương trình công tác năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Hưởng ứng Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, năm 2024.
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI CHOL CHNAM THMEY (MỪNG NĂM MỚI) CỦA NGƯỜI KHMER TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG”

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI CHOL CHNAM THMEY (MỪNG NĂM MỚI) CỦA NGƯỜI KHMER TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG”

 •   15/04/2024 08:00:41 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-SVHTTDL ngày 27 tháng 06 năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống Lễ hội Chol Chnam Thmey (Mừng năm mới) của người Khmer trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gắn với phát triển du lịch cộng đồng (thuộc Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch).
Sở VHTTDL

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 •   10/04/2024 09:46:25 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1007/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 72/KH-SVHTTDL ngày 08/4/2024 thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỌP VỀ LIÊN KẾT TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỌP VỀ LIÊN KẾT TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH

 •   15/03/2024 03:58:03 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2026 về lĩnh vực du lịch năm 2024, sáng ngày 15/3/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp về liên kết tuyến, điểm du lịch.
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

 •   15/03/2024 03:54:57 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là “TDĐKXDĐSVH”) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2026; Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tỉnh ban hành Kế hoạch số 527/KH-BCĐ ngày 25/02/2023 về triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Tây Ninh năm 2023.
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

 •   08/03/2024 07:00:15 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/3/2024, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức người lao động năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Nam Giang- Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở VHTT&DL.
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

 •   01/03/2024 03:36:04 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 29/02/2024, tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Nam Giang - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2024

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2024

 •   27/02/2024 03:33:25 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/02/2024, tại Hội trường Thư viện tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Nam Giang - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Minh Tuấn – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình – Bí thư Chi bộ.
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BẢO TÀNG TỈNH NĂM 2024

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BẢO TÀNG TỈNH NĂM 2024

 •   06/02/2024 07:57:47 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 29/01/2024, Bảo tàng tỉnh Tây Ninh tiến hành Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024.
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

 •   29/01/2024 04:05:22 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 29/01, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THĂM, CHÚC TẾT ĐỒN BIÊN PHÒNG SUỐI LAM HUYỆN TÂN CHÂU

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THĂM, CHÚC TẾT ĐỒN BIÊN PHÒNG SUỐI LAM HUYỆN TÂN CHÂU

 •   29/01/2024 03:57:30 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 26/12/2023 của Chi đoàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Chương trình "Xuân tình nguyện" năm 2024; Kế hoạch phối hợp số 42/KHPH-CĐ-ĐTN ngày 22/01/2024 giữa Công đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động thăm và chúc tết Đồn biên phòng Suối Lam huyện Tân Châu nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 VÀ KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 VÀ KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 •   23/01/2024 02:06:54 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 19/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành số 12/KH-SVHTTDL về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

 •   23/01/2024 02:02:59 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/01/2024, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Anh Minh – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Quang Chánh – Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Thị Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2023/NĐ-CP NGÀY 16/7/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2023/NĐ-CP NGÀY 16/7/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

 •   18/01/2024 02:41:16 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

 •   12/01/2024 10:41:17 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, chiều ngày 11/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 CỦA THANH TRA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 CỦA THANH TRA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

 •   12/01/2024 10:29:29 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã triển khai, và phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành tốt các nội dung theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 550/QĐ-SVHTTDL ngày 14/12/2022, và Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh (Đội 01).
410991548 674592584830882 7416745777338239130 n (1)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỎA THUẬN LIÊN KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2023

 •   23/12/2023 02:45:21 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Nằm trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2023. Chiều ngày 22/12/2023, tại Khách sạn Angsana và Dhawa Hồ Tràm, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung ký kết theo Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2020 - 2025.
TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

 •   31/10/2023 10:47:45 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27/10, tại Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý và trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây