Chỉ đạo - điều hành

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

 •   30/12/2022 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Quang Chánh Phó bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ban Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị.
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2023

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2023

 •   29/12/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28/12/2022, tại Hội trường Thư viện tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Nam Giang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

 •   24/12/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Chiều ngày 23/12/2022, Ban Giám đốc Sở phối hợp với Ban Chấp hành Công Đoàn bộ phận Khối quản lý hành chính tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TRAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN TỈNH TRỰC THUỘC SỞ

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TRAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN TỈNH TRỰC THUỘC SỞ

 •   23/12/2022 06:36:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2022 tại Hội trường Thư viện tỉnh tổ chức trao quyết định giao nhiệm vụ cho viên chức quản lý.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TRAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH TRỰC THUỘC SỞ

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TRAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH TRỰC THUỘC SỞ

 •   23/12/2022 05:40:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2022 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TIẾP NHẬN, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TIẾP NHẬN, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 •   23/12/2022 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2022 tại Hội trường Thư viện tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách cho viên chức quản lý
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

 •   25/10/2022 07:21:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh trong năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tong hoạt động tại cơ quan Sở, tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
GĐM

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   14/10/2022 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/10/2022 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Capture ttra

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO MÔN BƠI, LẶN VÀ MÔN YOGA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2022

 •   04/10/2022 12:19:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-SVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở về Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022, theo đó, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 233/QĐ-SVHTTDL ngày 23/6/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động của các cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh và phê duyệt Kế hoạch kiểm tra.
Bổ nhiệm CVP

BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 •   29/09/2022 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 29/9/2022 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.
Kế hoạch Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa từ hạng IV lên hạng III năm 2022

Kế hoạch Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa từ hạng IV lên hạng III năm 2022

 •   06/09/2022 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5/9/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa từ hạng IV lên hạng III năm 2022.
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

 •   05/09/2022 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-SVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở về Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022, theo đó, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 317/QĐ-SVHTTDL ngày 16/8/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021.
Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

 •   20/04/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, để Phong trào thực sự là môi trường văn hóa lành mạnh có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tập trung xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng khu dân cư, ấp, khu phố, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ngày 23/3/2022, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (viết tắt là “TDĐKXDĐSVH”) và công tác gia đình tỉnh ban hành Kế hoạch số 978/KH-BCĐ về hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 công tác Phong trào “TDĐKXDĐSVH” cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau:
kthđ

CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA TỈNH TÂY NINH

 •   31/03/2022 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 119/KH-BCĐ389 ngày 05/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động văn hóa, du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, việc sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật tại các khu di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
VĂN BẢN HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2019/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2021/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2019/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2021/NĐ-CP

VĂN BẢN HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2019/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2021/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2019/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2021/NĐ-CP

 •   09/02/2022 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2022, thực hiện Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất các Nghị định sau:
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

 •   14/01/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đạt một số kết quả và hiệu quả tích cực trong hoạt động thanh tra hành chính và kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   13/01/2022 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ-SVHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
Hội nghị viên chức - Người lao động Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh năm 2022

Hội nghị viên chức - Người lao động Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh năm 2022

 •   03/01/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 685/CĐVC, ngày 24/11/2021 của Công đoàn viên chức Tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và sự chỉ đạo của lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm 2022

Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm 2022

 •   02/01/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 24/12/2021, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây