Chỉ đạo - điều hành

BẢO TÀNG TỈNH TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THÔNG QUA HIỆN VẬT SƯU TẦM

BẢO TÀNG TỈNH TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THÔNG QUA HIỆN VẬT SƯU TẦM

 •   25/10/2023 02:32:38 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15/9/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng; Căn cứ Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
Screenshot 20230831 225525 Microsoft 365 (Office)

BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 •   31/08/2023 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 31/8/2023 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.
IMG 1693359501328 1693497722855

ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

 •   30/08/2023 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2570/KH-UBND về quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025.
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

 •   26/08/2023 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25/8/2023, tại Hội trường Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   20/08/2023 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 Quy định nội dung và mức chi đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   20/08/2023 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 quy định định mức hoạt động đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
KẾ HOẠCH NÂNG CAO Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM TRONG XÂY DỰNG, GIỮ GÌN HÌNH ẢNH, CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2023 – 2025

KẾ HOẠCH NÂNG CAO Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM TRONG XÂY DỰNG, GIỮ GÌN HÌNH ẢNH, CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2023 – 2025

 •   16/08/2023 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, tình hình hoạt động du lịch và việc thực hiện quy tắc ứng xử văn minh du lịch thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực; đa số các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và khách du lịch nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, xã hội hóa cao
KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NĂM 2023

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NĂM 2023

 •   14/08/2023 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, lữ hành; kinh doanh dịch vụ du lịch, và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch của các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, thân thiện cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh.
THƯ VIỆN TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

THƯ VIỆN TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 •   10/08/2023 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Nhằm rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của Thư viện trong 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sáng ngày 09/8/2023, Thư viện tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do ông Ngụy Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chủ trì hội nghị.
TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   10/08/2023 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/7/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có hiệu lực kể từ ngày 09/8/2023.
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH ĐỀ ÁN MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÊM

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH ĐỀ ÁN MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÊM

 •   24/07/2023 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa và quốc tế, ngày 14/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.
MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   16/07/2023 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành VHTTDL tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt các mặt công tác theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VHTTDL và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu, đạt được nhiều kết quả khả quan.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   15/07/2023 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/7/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023.
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/ND-CP VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/ND-CP VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

 •   06/07/2023 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực từ ngày 20/7/2023.
ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 •   29/06/2023 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28/6/2023 tại Hội trường Thư viện tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.
TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC ĐOÀN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KẾT NỐI TÂY NINH – BÌNH PHƯỚC VỚI CHỦ ĐỀ “TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG” NĂM 2023

TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC ĐOÀN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KẾT NỐI TÂY NINH – BÌNH PHƯỚC VỚI CHỦ ĐỀ “TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG” NĂM 2023

 •   21/06/2023 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về Phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giai đoạn 2023 – 2025 và Kế hoạch phối hợp số 132/KHPH ngày 05/06/2023 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước về việc phối hợp tổ chức khảo sát xây dựng chương trình du lịch kết nối Tây Ninh - Bình Phước với chủ đề “Tình đất đỏ miền Đông” năm 2023.
KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KẾT NỐI TÂY NINH - BÌNH PHƯỚC VỚI CHỦ ĐỀ “TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG” NĂM 2023

KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KẾT NỐI TÂY NINH - BÌNH PHƯỚC VỚI CHỦ ĐỀ “TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG” NĂM 2023

 •   14/06/2023 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình hợp tác số 910/CTrHT-SVHTTDL ngày 31/03/2023 về Phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025 và triển khai kế hoạch phối hợp số 132/KHPH/SVHTTDL ngày 05/06/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước về việc phối hợp tổ chức khảo sát xây dựng chương trình du lịch kết nối Tây Ninh - Bình Phước với chủ đề “Tình đất đỏ miền Đông” năm 2023.
IMG 1686557964048 1687018034973

PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT “QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2030”

 •   13/06/2023 05:28:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/6/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030”.
CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VĂN HÓA CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VĂN HÓA CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   13/06/2023 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây