Hoạt động gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

 •   17/12/2022 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16.12.2022 tại Nhà hát Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2022
Tọa đàm chuyên đề về hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới” 25/11 năm 2022.

Tọa đàm chuyên đề về hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới” 25/11 năm 2022.

 •   30/11/2022 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Đêm 28/11/2022 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức chương trỉnh tọa đàm chuyên đề về hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới” 25/11 năm 2022.
z3900350447146 ee49a5feb76788d92ad46e40ca3410d4 (1)

Thông báo phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới và văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam hiện nay” năm 2022

 •   22/11/2022 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích đa dạng hóa hình thức tổ chức, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, đáp ứng thị hiếu và yêu cầu thực tiễn trong điều kiện tình hình mới, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và các quy định liên quan công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình; góp phần nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình với mục tiêu xóa bỏ định kiến về giới; tạo sân chơi, giải trí lành mạnh, có ý nghĩa cho mọi lứa tuổi, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em. Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 143/KH-SVHTTDL tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới và văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam hiện nay” năm 2022.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2022

 •   18/06/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2022.
Kết quả Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam: Góp phần xây dựng gi đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

Kết quả Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam: Góp phần xây dựng gi đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

 •   16/03/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1032
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29.5.2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch, triển khai Chiến lược, các văn bản chỉ đạo công tác gia đình phù hợp với tình hình địa phương. Qua đó đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ đó có những việc làm thiết thực, cụ thể để tuyên truyền, giáo dục đến gia đình, nhất là các thành viên trẻ trong gia đình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng xã hội văn minh, cộng đồng hòa thuận, ấp khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc, thực hiện mục tiêu chung của Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
TỔ CHỨC NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “TUỔI TRẺ VỚI TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN”

TỔ CHỨC NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “TUỔI TRẺ VỚI TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN”

 •   06/11/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06.11.2020, tại Hội trường Trung đoàn 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sư đoàn 5 tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tuổi trẻ với tình yêu và hôn nhân” cho khoảng 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong toàn Sư đoàn.
Kết quả 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (Khóa XI) về

Kết quả 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (Khóa XI) về "Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

 •   09/10/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 •   17/07/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1427/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại báo cáo số 551-BC/TU ngày 22/5/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra của Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân tỉnh các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 •   17/07/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1427/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại báo cáo số 551-BC/TU ngày 22/5/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra của Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân tỉnh các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

 •   31/03/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành công văn số 359/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Phương hướng, nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2019

Phương hướng, nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2019

 •   09/05/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào hết sức quan trọng nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là TDĐKXDĐSVH) đã được triển khai khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, có nhiều cuộc vận động nổi bật như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”; Cuộc vận động xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong trường học”… luôn được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; kết quả năm 2018 có 83,40% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 93,67% ấp, khu phố văn hóa; 32/80 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, tỷ lệ 40%; 4/15 Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 26,67%; 99,6% khối hành chính, sự nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 94,60% khối doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 98,09% cơ sở Tín ngưỡng – Tôn giáo văn minh.
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 22/2018/QĐ-TTg

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 22/2018/QĐ-TTg

 •   11/12/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 537
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” với sự tham dự của 200 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và chuyên viên phụ trách; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức văn hóa – xã hội.
Tỉnh tây ninh tham gia ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

Tỉnh tây ninh tham gia ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

 •   03/07/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 20.6 đến ngày 22.6.2018 Tây Ninh tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2018 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng cai tổ chức. Tham dự Ngày hội là sự có mặt 84 thành viên của 21 gia đình (mỗi gia đình 4 người) đến từ 7 tỉnh Đông Nam Bộ: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận.
Hưởng ứng bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2018

Hưởng ứng bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2018

 •   27/06/2018 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 537
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, phát động đến các gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cùng hưởng ứng Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương vào Ngày Gia đình Việt Nam (Thứ Năm - 28/6/2018) trong khung giờ từ 17h-19h (5 giờ chiều đến 7 giờ tối).
Tây Ninh hưởng ứng ngày gia đình việt nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018

Tây Ninh hưởng ứng ngày gia đình việt nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018

 •   27/06/2018 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".
Tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018

Tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018

 •   18/06/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11.6.2018 nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) Tây Ninh tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018.
Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

 •   04/06/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 799/KH-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc tổ chức Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị giao ban cụm IV gồm 21 tỉnh thành thuộc 02 khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ tại Tây Ninh.
Lịch sử và ý nghĩa và thông điệp tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03/2018

Lịch sử và ý nghĩa và thông điệp tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03/2018

 •   20/03/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây