Thông tin tuyên truyền

LỢI ÍCH CỦA TÀI KHOẢN VNEID MỨC 1, MỨC 2 TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIAO DỊCH DÂN SỰ

LỢI ÍCH CỦA TÀI KHOẢN VNEID MỨC 1, MỨC 2 TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIAO DỊCH DÂN SỰ

 •   20/10/2023 08:05:51 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Ứng dụng VNEID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐẢNG VÀ 24 NĂM NGÀY “DÂN VẬN” CỦA CẢ NƯỚC

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐẢNG VÀ 24 NĂM NGÀY “DÂN VẬN” CỦA CẢ NƯỚC

 •   11/10/2023 03:01:17 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2023). Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước. Theo đó, đề cương tuyên truyền nêu rõ ý nghĩa, lịch sử của ngày 15/10 - Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng; chặng đường 93 năm công tác Dân vận của Đảng và lịch sử ngành Dân vận tỉnh Tây Ninh.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH

 •   24/08/2023 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 109/TTr-DL ngày 15/8/2023 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch và tuyên truyền đối với khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023.
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9.TUYÊN TRUYỀN SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH, NHIỆM KỲ 2020-2025

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9.TUYÊN TRUYỀN SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH, NHIỆM KỲ 2020-2025

 •   22/08/2023 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU ngày 03/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO CỤM TRANH CỔ ĐỘNG TẤM LỚN TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO CỤM TRANH CỔ ĐỘNG TẤM LỚN TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

 •   15/08/2023 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Trong tháng 8 năm 2023, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã thực hiện theo kế hoạch số 53/KH-TTVH về việc tổ chức tuyên truyền lưu động, giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   10/08/2023 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023.
NHỮNG QUYỂN SÁCH HAY VỀ ĐỀ TÀI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

NHỮNG QUYỂN SÁCH HAY VỀ ĐỀ TÀI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

 •   26/07/2023 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là thời điểm có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội vô cùng sâu sắc. Đây là dịp để thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Khảo sát ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Khảo sát ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

 •   21/07/2023 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 2190/KH-UBND ngày 17/07/2023 của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

 •   17/07/2023 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2023 Đội Tuyên truyền chiếu phim lưu động - Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức đợt biểu diễn tuyên truyền An toàn giao thông đến các đơn vị lực lượng vũ trang: Sư đoàn 5 - Quân khu 7, Trung đoàn 174 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại đội 61 - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cầu, Đại đội 1 - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Châu.
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/ND-CP VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/ND-CP VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

 •   06/07/2023 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực từ ngày 20/7/2023.
BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ 44/2023/TT-BTC GIẢM 50% PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH VÀ THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ 44/2023/TT-BTC GIẢM 50% PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH VÀ THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

 •   05/07/2023 07:20:00 AM
 •   Đã xem: 1250
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó có giảm mức phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN DỊCH “THÁNG HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN”

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN DỊCH “THÁNG HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN”

 •   01/07/2023 07:11:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Thời gian vừa qua, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lửa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Nhằm tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tuyên truyền Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” do Bộ TT&TT phát động từ ngày 20/6/2023 đến ngày 20/7/2023.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔNTRÊN NỀN TẢNG ZALO OA

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔNTRÊN NỀN TẢNG ZALO OA

 •   26/06/2023 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL ngày 17/3/2023 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhằm góp phần tập trung đẩy nhanh chuyển đổi số các lĩnh vực thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng; tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Giới thiệu trang Zalo Official Account “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh”

Giới thiệu trang Zalo Official Account “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh”

 •   16/05/2023 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích đẩy mạnh, đa dạng hoá công tác truyền thông mạng xã hội, cung cấp thông tin kịp thời, chính thống về các hoạt động, sự kiện về lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao đến với người dân, doanh nghiệp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thiết lập Trang Zalo Official Account (OA) “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh” tại địa chỉ https://zalo.me/132026206928184267
THÔNG BÁO: thời điểm Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ hết hiệu lực và một số vấn đề lưu ý

THÔNG BÁO: thời điểm Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ hết hiệu lực và một số vấn đề lưu ý

 •   20/04/2023 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017 ngày 19/6/2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.
Căn cứ công văn số 2333/SVHTTDL-QLDL ngày 22/11/2021của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Nghị định số 94/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Bộ VHTTDL ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hoá

Bộ VHTTDL ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hoá

 •   25/03/2023 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/3/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2023 và bãi bỏ Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện, 4 nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

 •   17/03/2023 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL ngày 17/03/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.
Hướng dẫn vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp

Hướng dẫn vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp

 •   08/03/2023 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2023.
Phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023

Phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023

 •   03/03/2023 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng chuỗi sự kiện Tuần lễ Áo dài 2023- Di sản Văn hóa Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc áo dài đến công sở làm việc trong thời gian diễn ra “Tuần lễ Áo dài” (01/3 đến 08/3/2023)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây