HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ tư - 10/04/2024 09:31 53 0
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), các thiết chế văn hóa cơ sở không ngừng được đầu tư xây dựng, nhìn chung đã phát huy được công năng sử dụng, là nơi tổ chức các hoạt động phục vụ các buổi sinh hoạt, hội họp, các hoạt động chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương; góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, là động lực thúc đẩy học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội

Với quan điểm “xây dựng NTM là không có điểm dừng”, từ thành công xây dựng NTM, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và đã đạt những những kết quả bước đầu, qua đó tạo nên một diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương Tây Ninh.

Đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 65/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 55 xã đạt chuẩn theo tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020; 06 xã đạt chuẩn theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025); Xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 25/71 xã (trong đó 08 xã đạt chuẩn theo tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020, 09 xã đạt chuẩn theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025); Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 03 xã đạt chuẩn theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Những kết quả đạt được từ xây dựng NTM đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao cho mọi người, đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các khoản hỗ trợ và đóng góp của nhân dân đều được công khai, minh bạch. Ngoài ra địa phương cũng tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, huy động được các nguồn lực cho xây dựng NTM; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đóng góp xây dựng NTM ở địa phương”.Từ đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 1844/KH-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia sáng tạo, hưởng thụ và tích cực trong công tác xã hội hoá xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân nông thôn, phát triển phong trào thể thao quần chúng, đáp ứng mô hình vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Những giá trị to lớn từ xây dựng NTM mang lại đã thể hiện sự chung sức đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân để triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo./.

Tác giả: Duyên Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây