GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025 TRÊN LĨNH VỰC DU LỊCH

Chủ nhật - 22/10/2023 14:40 75 0
Trong những năm qua, ngành du lịch Tây Ninh được Đảng bộ, chính quyền địa địa phương quan tâm chỉ đạo, mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua các văn bản như: Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành “Đề án phát triển cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2021 và định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khoá XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 3026/QĐ-UBND tỉnh ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khoá XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 Mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch núi Bà Đen đạt tiêu chuẩn khu du lịch cấp quốc gia, trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực và quốc gia, là tâm điểm dẫn dắt, kết nối lan tỏa du lịch địa phương và khu vực Đông Nam bộ; Doanh thu du lịch giai đoạn 2021-2025 đạt 9.000 tỷ đồng; Doanh thu dịch vụ lữ hành giai đoạn 2021-2025 đạt 130 tỷ đồng; Khách tham quan du lịch giai đoạn 2021-2025 đạt 18 triệu lượt.

Định hướng đến năm 2030 gắn mục tiêu, như sau: Du lịch Tây Ninh là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 7% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tăng bình quân hằng năm từ 25%/năm trở lên. Chi tiêu bình quân khách du lịch đến Tây Ninh đạt trên 1,3 triệu đồng/người/ngày ; Doanh thu du lịch giai đoạn 2026-2030 đạt 35.000 tỷ đồng; Doanh thu dịch vụ lữ hành giai đoạn 2026-2030 đạt 235 tỷ đồng; Khách tham quan du lịch giai đoạn 2026-2030 đạt 37 triệu lượt.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổ Công tác về phát triển du lịch đã đề xuất 9 nhóm nhiệm vụ của gồm:

Tiếp tục đổi mới nhận thức về du lịch và phát triển du lịch: Xây dựng Kế hoạch nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025. Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Tây Ninh đồng bộ với Kế hoạch nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hoàn thiện hệ thống thông tin về du lịch: Xây dựng bản đồ du lịch Tây Ninh cung cấp hệ thống thông tin về các điểm tham quan, du lịch của tỉnh.

Cải thiện hạ tầng giao thông – du lịch: Đề xuất cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng, phát triển các ngành hàng du lịch; rà soát quỹ đất công đưa vào kêu gọi đầu tư. Tập trung thu hút các dự án đầu tư xây dựng nhà hàng và tại Núi Bà Đen trong năm 2023; Thí điểm đưa vào khai thác tuyến xe buýt (hoặc xe điện) kết nối đến các Khu du lịch, điểm du lịch, các di tích trên địa bàn tỉnh theo hình thức City tour.

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch: Xây dựng Quy chế về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh mô hình du lịch trang trại kết hợp nghỉ dưỡng (farmstay) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện rà soát, lựa chọn thí điểm 01 mô hình du lịch trang trại kết hợp nghỉ dưỡng.

Thu hút đầu tư phát triển du lịch: Kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các trạm dừng chân với quy mô và chất lượng cao tại Thị xã Trảng Bàng; Đề xuất cho chủ trương lập dự án mở rộng đường Bời Lời và công tác chuẩn bị dự án đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch: Mở lớp bồi dưỡng tiếng anh (trình độ trung cấp) cho hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ trên địa bàn tỉnh.

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin: Triển khai thí điểm cung cấp hệ thống wifi công cộng tại khu vực Chùa Tòa thánh, Núi Bà Đen.

Đẩy mạnh thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch: Mở rộng xúc tiến quảng bá du lịch tại thị trường Campuchia; Chuẩn bị và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tổ chức sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” năm 2023.

Nhiệm vụ liên quan đến Trung ương Cục miền Nam và các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đề xuất Trung ương giao tỉnh quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam;  Rà soát lại toàn bộ hiện trạng Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, báo cáo đề xuất tu bổ, chỉnh trang, chuẩn bị chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: 30/4/1975 – 30/4/2025 (trong đó, lưu ý các nhiệm vụ: cải tạo, sửa chữa Bức tranh hoành tráng; xây dựng đường điện từ di tích Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam đến di tích Căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; rà soát, đánh giá hiệu quả để đề xuất việc sửa chữa/thay mới/phương án làm mới sa bàn trận đánh Junction City tại Nhà trưng bày Khu di tích); Rà soát, đánh giá các di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp đầu tư công trong khả năng nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong các kế hoạch triển khai thực hiện của Tổ Công tác, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông qua các đánh giá, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch 1833/KH-UBND, ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 907/KH-TCTDL, ngày 31/3/2023 của Tổ công tác phát triển Du lịch về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2023; Kế hoạch số 2509/KH-UBND ngày 09/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch số 2570/KH-UBND, ngày 14/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025.

          Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tổ chức thành công các sự kiện, Lễ hội lớn của tỉnh như: Lễ hội “Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh” lần thứ I năm 2023; sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” năm 2023. Các sữ kiện, lễ hội đã mang lại giá trị tích cực, tạo thành một tiếng vang lớn, hình thành được sản phẩm du lịch - văn hoá đặc trưng của tỉnh Tây Ninh, đem đến hiệu ứng quảng bá mạnh mẽ, lan toả rộng rãi hình ảnh con người Tây Ninh đến với người dân Thủ đô và du khách gần xa.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tôn vinh các nghệ nhân đang thực hành gìn giữ và phát huy các giá trị độc đáo văn hóa ẩm thực chay Tây Ninh, quy tụ các nghệ nhân, các doanh nghiệp tham gia giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nghệ thuật chế biến ẩm thực chay, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá đưa ẩm thực chay Tây Ninh đến thị trường ẩm thực trong nước và quốc tế, Lễ hội “Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh” lần thứ I năm 2023, được tổ chức từ ngày 17/02 đến 19/02/2023 thành công tốt đẹp. Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng Lễ hội đã thu hút lượng khách rất lớn đến tham quan và thưởng thức ẩm thực chay vượt kế hoạch đề ra: hơn 200 món ăn chay, 144 sản phẩm đặc sản các địa phương và ấn phẩm du lịch, 52 đơn vị tham gia với 70 gian hàng, thu hút trên 25.000 lượt khách). Sự thành công của Lễ hội lần thứ I đã mang lại giá trị tích cực, tạo thành một tiếng vang lớn, hình thành được sản phẩm du lịch - văn hoá ẩm thực chay đặc trưng của tỉnh Tây Ninh.

Sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” năm 2023 do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2023) và quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến với người dân thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước. Sự kiện đã trở thành điểm nhấn nổi bật để tăng cường giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người, văn hoá, du lịch Tây Ninh đến với du khách, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của du lịch Tây Ninh, đồng thời góp phần thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung và văn hóa, du lịch tỉnh Tây Ninh nói riêng, tiến tới mục tiêu đến năm 2030, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác tại Tây Ninh.

Từ những giải pháp trên  đã giúp cụ thể hoá các định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI; Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch.  Nâng cao chuỗi giá trị, tăng tỷ trọng du lịch trong GRDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Giữ gìn và khai thác tốt tài nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển du lịch văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; Kế hoạch là cơ sở quan trọng cho các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với phát triển du lịch trên địa bàn quản lý.

Một số hình ảnh:

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch. Hình: Đinh Hà

Đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh trao giấy chứng nhận tham dự Lễ hội “Nghệ thuật chế biến món ăn chay” tỉnh Tây Ninh lần thứ I.

Hình: Ngọc Sương

Du khách chụp hình lưu niệm tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen

Hình: Hồng Thanh

Tác giả: Đinh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây