Giám đốc Trần Anh Minh

HINH GD
 

Ông Trần Anh Minh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
-  ĐTCQ: 0276 3821103

-  Email: minhta@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách chung và chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, chương trình công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, các mặt công tác khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành.

- Theo dõi đôn đốc cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiểm tra công việc đã ủy quyền; kiểm tra các Phó giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân công.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban Chỉ đạo tỉnh theo sự phân công của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; các nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

Phụ trách và chỉ đạo toàn diện hoạt động các đơn vị: Văn phòng Sở (lĩnh vực tổ chức), Thanh tra Sở.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình các huyện, thành phố, thị xã: Tràng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Khối Thi đua các Phòng chuyên môn hành chính Sở.

(Theo Quyết định số 558/QĐ-SVHTTDL ngày 16/12/2022)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây