PGĐ Nguyễn Nam Giang

Hình PGĐ Giang1

 


 

Ông Nguyễn Nam Giang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
- Điện thoại di động: 0913 823 112
-  ĐTCQ: 0276 3828 423
-  Email: giangnn
@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

Tham gia chỉ đạo điều hành chung, giúp đồng chí Giám đốc trong các lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, di sản, bảo tàng, gia đình, thư viện, điện ảnh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo toàn diện hoạt động đối với các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình các huyện, thị xã: Dương Minh Châu, Hòa Thành.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Khối Thi đua Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

(Theo Quyết định số 558/QĐ-SVHTTDL ngày 16/12/2022)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây