PGĐ Trần Thị Huy Hoàng

Trần Thị Huy Hoàng T45 01 003 002 (1)


 

Bà Trần Thị Huy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
- Điện thoại di động: 0918 280 586

Email: hoangtth@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ được phân công

- Giải quyết các công việc liên quan đến hành chính, quản trị của Sở. Phối hợp với các Phó Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Phụ trách điều hành công tác tài chính theo Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và theo quy định pháp luật hiện hành. Theo dõi, tham mưu chỉ đạo toàn diện công tác tài chính của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu xây dựng chế độ chính sách liên quan đến công tác tài chính của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác đối với lĩnh vực du lịch.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Theo dõi, hỗ trợ hoạt động Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo toàn diện hoạt động đối với các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Văn phòng Sở (lĩnh vực hành chính quản trị, tài chính).

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Châu Thành, Tân Biên.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

(Theo Quyết định số 558/QĐ-SVHTTDL ngày 16/12/2022)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây