Những nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 2702/2023 của Chính phủ

Thứ hai - 15/05/2023 15:52 115 0
Ngày 12/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1229/QĐ-BVHTTDL về ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục đích của Chương trình hành động nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-CP; tiếp tục hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; phát huy hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực gắn kết với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào, các cuộc vận động khác; đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các cảnh quan sinh thái khu vực nông thôn…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, về công tác Quản lý nhà nước: kiến nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương và các chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa, phát triển phong trào thể dục thể thao, phát triển du lịch nông thôn gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa.

Thứ hai, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của cư dân nông thôn: đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao trong đối tượng là nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Thứ ba, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới: phát triển hệ thống điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn hấp dẫn, đặc sắc, chất lượng phù hợp với nhu cầu thị trường theo định hướng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn.

Thứ tư, tăng cường công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn thuần phong, mỹ tục: tổ chức tập huấn và truyền dạy bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ năm, xây dựng các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và các tác phẩm sân khấu, điện ảnh có chất lượng phản ánh đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đổi mới phục vụ công chúng: phát động sáng tác, sản xuất và cấp phát ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức cuộc thi, trại sáng tác, đầu tư chiều sâu kịch bản các loại hình phim truyện, tài liệu, hoạt hình có nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Thứ sáu, hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

Để đạt được các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của Chương trình hành động rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức của mọi người dân qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân ở nông thôn; phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh liên quan:

Tác giả: Thuý Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây