Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchTây Ninh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

Thứ bảy - 01/04/2023 19:13 74 0
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 792/KH-UBND về tổ chức triển khai và thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tuyên truyền thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời, khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực đô thị.

Để đạt được các nội dung đề ra của Kế hoạch cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận hoặc công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thứ ba, tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận hoặc công nhận lại  đạt chuẩn đô thị văn minh.

Cuối cùng, tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết (02 năm, 05 năm) triển khai thực hiện Quyết định; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, khắc phục những hạn chế, yếu kém đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ: theo đó thời gian tổ chức sơ kết (năm 2024), tổng kết (năm 2027).

Theo nội dung Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai thực hiện triển khai nội dung Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh theo Công văn số 495/VHCS-NSVH ngày 23/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận hoặc công nhận lại thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh (trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng); Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét công nhận đô thị văn minh…

Để đạt được các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của Kế hoạch rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, sự nhiệt tình hưởng ứng của Nhân dân trong công tác tuyên truyền, triển khai; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện, qua đó đảm bảo việc xây dựng và đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, khách quan, phản ánh đúng thực chất.

Tác giả: Thúy Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây