Quy định quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thứ sáu - 07/04/2023 09:59 80 0
Ngày 05/4/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND Quy định quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Địa chỉ truy cập phần mềm: http://qlcbccvc.tayninh.gov.vn

Quy định gồm có 04 Chương 16 Điều quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó lưu ý một số nội dung quan trọng sau:

  - Quy định tạo lập, cập nhật, quản lý dữ liệu CBCCVC

  1. Đối với việc nhập liệu lần đầu: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ của CBCCVC được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định, cơ quan quản lý về CBCCVC có trách nhiệm tạo lập tài khoản cá nhân cho CBCCVC.

  Cá nhân CBCCVC có trách nhiệm truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC để nhập thông tin của cá nhân; thông tin phải đầy đủ, thống nhất định dạng kỹ thuật phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của hồ sơ gốc trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp tài khoản;

  2. Đối với việc cập nhật thông tin, dữ liệu có sự thay đổi, hiệu chỉnh thì trong vòng 05 ngày làm việc, CBCCVC có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm thông tin thay đổi của CBCCVC và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;

  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày CBCCVC nhập thông tin lên phần mềm, cơ quan, đơn vị quản lý CBCCVC có trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra đầy đủ các trường thông tin đã nhập của CBCCVC trên phần mềm, lưu trữ thông tin vào phần mềm quản lý CBCCVC;

  4. Trường hợp CBCCVC được điều động, luân chuyển, chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác trong phạm vi tỉnh Tây Ninh: cơ quan, đơn vị quản lý CBCCVC có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ giấy theo quy định đồng thời chuyển giao thông tin dữ liệu hồ sơ trên hệ thống phần mềm đến cơ quan, đơn vị mới. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận CBCCVC, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giấy hợp lệ, có trách nhiệm thiết lập quản lý tài khoản cá nhân CBCCVC được tiếp nhận;

  5. Trường hợp CBCCVC chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh Tây Ninh, cơ quan, đơn vị khác ngoài quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quy định này; CBCCVC nghỉ hưu, thôi việc, từ trần thì dữ liệu CBCCVC vẫn được lưu trữ trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC.  Cơ quan, đơn vị quản lý CBCCVC thực hiện việc cập nhật trạng thái hồ sơ CBCCVC trên hệ thống phần mềm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ giấy hợp lệ.

  - Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

  1. Tổ chức triển khai, thực hiện Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền;

  2. Bảo đảm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật để vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị;

  3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý tài khoản được phân cấp; cấp, hạn chế, mở rộng hoặc hủy bỏ quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC; quyết định việc giao nhiệm vụ cho CBCCVC quản lý, sử dụng phần mềm để thực hiện việc kiểm tra, khai thác sử dụng thông tin lưu trữ trên phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị mình;

  4. Báo cáo việc sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị mình nhằm góp phần hoàn thiện các tính năng của phần mềm;

  5. Đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện các quy định về quản lý dữ liệu CBCCVC trong phạm vi quản lý; tham mưu xem xét, xử lý vi phạm cơ quan, đơn vị, cá nhân không cập nhật dữ liệu, có sai phạm trong cập nhật dữ liệu và bảo quản cơ sở dữ liệu theo phân cấp quản lý.

  - Trách nhiệm của người được phân công trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm

1. Đối chiếu, kiểm tra thông tin trên hồ sơ giấy hợp lệ của CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý trước khi lưu trữ thông tin vào phần mềm quản lý CBCCVC;

2. Đôn đốc CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cập nhật đầy đủ thông tin yêu cầu lên phần mềm quản lý CBCCVC;

3. Quản lý, khai thác dữ liệu CBCCVC theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cung cấp kịp thời, chính xác số liệu, thông tin về dữ liệu CBCCVC khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu;

4. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật, an toàn thông tin dữ liệu và tài khoản người dùng; chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc quản lý, khai thác dữ liệu CBCCVC thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị mình;  

Đề xuất các giải pháp để khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng phần mềm; báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, đề nghị cơ quan quản lý phần mềm xử lý.

Tác giả: Kiêm Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây