Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Thứ tư - 20/04/2022 17:00 116 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Trong thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ, phù hợp với phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, ở một số cộng đồng dân cư, còn tình trạng nhiều hộ gia đình tổ chức tiệc cưới linh đình, phô trương; sử dụng âm thanh quá lớn (dàn nhạc, karaoke…); tình trạng dựng rạp tổ chức tiệc cưới, việc tang lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tổ chức việc tang quá giờ quy định; khi đưa tang rải giấy, tiền vàng mã; sử dụng đoàn xe ô tô treo hình người từ trần phóng quá to để trên mui xe ô tô, sử dụng âm thanh phổ biến kinh kệ, kèn tây gây ồn… ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan, vệ sinh môi trường đường phố, khu dân cư, mất trật tự an toàn giao thông, tác động không nhỏ đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 262/UBND-KGVX ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.  Ngày 03/3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 36/KH-SVHTTDL về tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Theo đó nội dung Kế hoạch cần tập trung một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Công văn số 320/UBND-KGVX ngày 02/02/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 262/UBND-KGVX ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

3. Tuyên truyền, quán triệt cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấp hành kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức; không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

4. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong đó chú trọng xét danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa.

5. Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn; thông qua Cổng Thông tin điện tử của Sở, mạng xã hội…

Để triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch, các phòng, đơn vị tích cực, chủ động, phối hợp trong việc tham mưu, đề ra các giải pháp nhằm xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc cưới, việc tang trong thời gian tới./.

Thúy Quỳnh


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây