Hội nghị Đánh giá Kết quả 3 năm (2011-2013) và tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ sáu - 08/08/2014 23:40 66 0

Hội nghị Đánh giá Kết quả 3 năm (2011-2013) và tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 phong trào

Sáng ngày 6/8/2013 Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh (viết tắt TDĐKXDĐSVH) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm (2011-2013) và tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 phong trào "TDĐKXDĐSVH".

Tham dự Hội nghị có Ông Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh, cùng với lãnh đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo; Ban chỉ đạo các huyện, thành phố (Trưởng ban và các Phó Trưởng ban); Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh và Đại diện các đơn vị được khen thưởng


Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào của Ban chỉ đạo các cấp, về kết quả và nguyên nhân hạn chế phong trào; đánh giá tác động, hiệu quả phong trào đối với thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nội dung, phương thức tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện phong trào. Ngoài ra còn tập trung đánh giá đúng chất lượng phong trào nhất là chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả trong thời gian tới: Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nội dung các cuộc vận động của phong trào đến Ban chỉ đạo huyện, thành phố, trong đó chú trọng nội dung “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”... Chủ động lồng ghép toàn diện các nội dung của phong trào gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

 Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đến năm 2015 như sau: Gia đình văn hóa đạt 94% trở lên; Ấp, khu phố văn hóa đạt 83% trở lên; 80/80 xã đăng ký “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; 15/15 phường, thị trấn đăng ký “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 95% trở lên; Điểm sáng văn hóa biên giới đạt 35%; Cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh đạt 96% trở lên; Chợ vệ sinh, trật tự, an toàn đạt 30/71 chợ; Xã, phường, thị trấn không có ma túy, mại dâm đạt 60% trở lên; đơn vị Môi trường văn hóa tốt trong Quân đội nhân dân Việt Nam đạt 100%.

 Tại Hội nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 18 tập thể có thành tích trong 3 năm (2011-2013) thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH”.

 

Ông Lê Quang Chánh trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Ông Trần Lưu Quang - PCT. UBND tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị đuợc khen thưởng

 

Ông Dương Văn Phong - GĐ Sở VHTTDL tặng bằng khen cho các đơn vị được khen thưởng

 

                         Thúy Quỳnh

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây